Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК №1 Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

Тема. Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу.

Мета: розширити відомості учнів про рідну мову, сформувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу, її роль у людському житті, пояснити основні функції мови; розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, увагу, пам'ять; виховувати любов та повагу до рідної мови.

Очікувані результати: учні знають, у чому полягає значення мови як найважливішого засобу пізнання, спілкування та впливу; уміють визначати основні функції мови, розрізнюють поняття «мова» і «мовлення».

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, стенди «Мовні обов'язки громадян», Конституція України, таблиця «Функції мови».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— Яку роль виконує мова в нашому житті?

— Якими є функції мови?

— Чи однакові поняття «мова» і «мовлення»?

— Чи пов’язані мова і мислення?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя з елементами бесіди.

«Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, мова — це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна художня, інтелектуальна і мислительська діяльність народу». (О. Олесь)

— Як ви розумієте слова митця? Яке значення має рідна мова у вашому житті?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання таблиці «Функції мови».

ФУНКЦІЇ МОВИ

Види функцій

Конкретизація функцій

Крилаті вислови про мову

Комунікативна

За допомогою мови люди обмінюються думками й почуттями

Без мови не підійдеш і до корови. Без слова не буває діла. (Нар. творч.)

Пізнавальна

Через мову людина пізнає світ, здобуває знання про нього

Через мову щиро і правдиво одкривається нам білий світ. (Д. Білоус)

Волюнтативна (впливу)

За допомогою мови люди впливають одне на одного: переконують, спонукають, застерігають

Словом можна врятувати, а можна й вбити. (Нар. творч.)

Мислеоформлююча

Думки формуються й виражаються тільки за допомогою мови

І думка стала словом... (М. Рильський)

Номінативна

(називна)

За допомогою мови всі предмети, особи, явища здобувають свою назву

Слово все називає, а думка за словом поспішає. (Нар. творч.)

Виражальна

Через мову людина розкриває свій інтелект і реалізує свої здібності

Слово — це не просто звуки невловимі. Слово — згусток думки... (П. Перебийніс)

Емоційна

За допомогою мови людина виражає свої почуття й переживання

У кожнім слові сяє іскра серця. (Д. Луценко) Слово пече без вогню. (Нар. творч.)

Естетична

Через мову людина увиразнює свої смаки й уподобання; мова — основа мистецтва

На все впливає мови чистота! Зір глибшає, і кращають уста, стає точнішим слух, а думка гнеться, як вітром розколихані жита. (Д. Павличко)

Об'єднуюча

Мова об'єднує людей, робить їх причетними до однієї спільноти

І на землі немає більших втіх, ніж слово,

що єднає нас усіх. (О. Довгий)

ü Слово вчителя.

Найдорожчим скарбом кожного народу є його мова — ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, у якій народ зберігає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Яке це диво — людська мова! Вона дає можливість людині чути, сприймати, думати, говорити. Мова — це шлях, яким людина йде від колиски до усвідомлення себе громадянином. Її потрібно не лише любити, а й берегти, вивчати і знати.

Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо пов’язана з мисленням. Мова і мислення мають суспільний характер не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві.

За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини можлива лише за умов володіння мовним матеріалом.

Мовлення — це спілкування людей між собою за допомогою мовних засобів. Це манера говорити, висловлювати свої думки.

Літературна мова — це мова, оброблена майстрами слова, вченими, письменниками, мова державних, громадських, політичних установ, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси тощо.

Літературна мова існує в усній та писемній формах. Усна форма літературної мови переважно обслуговує поточні потреби спілкування людей, безпосередньо пов’язаних між собою. Писемна форма літературної мови — це мовлення, зафіксоване на якомусь матеріалі за допомогою певних графічних знаків, що позначають звукові одиниці мовлення і сприймаються органами зору.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Завдання учням.

Прослухайте речення і скажіть, у яких із них ідеться про мову, у яких — про мовлення? У якому співвідношенні перебувають мова й мовлення? Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш. Багато знай, та ще питай. Слухай тисячу разів, а говори один раз. Хто своєї мови цурається, той сам себе встидається. Розумну річ приємно й слухати. Рука там не зуміє, де язик не діє. Треба знати, що де казати. У нього наче будяк у роті. Слово не мни — думку борони. (Нар. творч.)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальні вправи.

1. Прослухайте текст і скажіть, про які функції мови в ньому йдеться. Для більшості населення нашої держави українська мова є рідною, тобто мовою предків. У мові акумульовано багатий життєвий досвід, невичерпні скарби народної пісні й думи, неповторного українського гумору, національні й загальнолюдські ідеали, незнищенний оптимізм.

Саме за допомогою рідної мови діти пізнають навколишній світ, прилучаються до національної й світової культури, щоб потім, вийшовши зі стін школи, продовжувати розвивати її далі. (Із Концепції мовної освіти в Україні)

2. Запишіть речення і поясніть, як ви розумієте подані вирази. Які функції мови в них відображено?

Мова — засіб мислення. Мова — засіб інтелектуальної діяльності людей. Мова — засіб спілкування. Мова — засіб оволодіння суспільно-історичним досвідом людства. Мова — засіб пізнання людиною краси.

ü Диктант із додатковим завданням.

Запишіть прислів'я, додавши до першої частини кінцівку.

Свій розум май, а людей однаково... Розумний батько й сина спитати... Гостре словечко коле... Бджола жалить жалом, а людина... На грубе слово — не зважай, на улесливе — ... Словом, як шовком, вишиває, а ділом, як шилом,... Великий рот у вола, а говорити... (Нар. творч.)

Довідка: питай, не соромиться, сердечко, словом, не здавайся, шпигає, не вміє.

ü Гра «Закінчи речення».

Продовжте вислови.

Одним з основних атрибутів українського суспільства є... Для мене українська мова — це... Значення мови для народу полягає в... Розвинена держава завжди бореться і дбає про чистоту мови, адже... Кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова — це... Мову береже й творить не тільки закон, а й...

ü Редагування.

Прочитайте, відредагуйте і запишіть речення.

Як тільки буря вщухла, вони поверталися додому. Коли зайде сонце, швидко смеркалося. Незабаром до мене приїжджає приятель і розповідає про свої пригоди. Коли розмова починається, у приміщенні всі затихли.

ü Творче завдання.

Складіть діалог (6-8 реплік) на тему «Культура спілкування школярів».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальні завдання. 1) Дібрати з художніх і публіцистичних творів

по п'ять прикладів висловлювань про мову і мовлення. 2) Скласти діалог у формі запитань і відповідей на тему «Функції мови».

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключна бесіда.

— Що для вас сьогодні було новим і корисним?

— Що найбільше запам’яталося?Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити