Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 15 Узгодження присудка з підметом

Тема. Узгодження присудка з підметом.

Мета: закріпити знання школярів про головні члени речення; ознайомити учнів з особливостями узгодження присудка з підметом, вираженим словосполученням або складноскороченим словом; розвивати увагу, пам'ять, мислення; виховувати любов до рідного слова.

Очікувані результати: учні вміють узгоджувати підмет із присудком; правильно будують прості речення й пунктуаційно їх оформлюють; знаходять і виправляють орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «Узгодження дієслівного присудка з підметом», «Особливості узгодження присудка з підметом», картки.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— За якими ознаками характеризують головні члени речення?

— Чим може виражатися підмет? Наведіть приклади.

— Які види присудка ви знаєте? Наведіть приклади.

ü Перевірка домашнього завдання.

КАРТКА № 1

Спишіть речення. Визначте граматичні основи. Укажіть, якими частинами мови виражені підмети.

Мати взяла його за руку й повела до вікна. (Б. Лепкий) Вабить мене знову Чумацький Шлях. (II. Дорошенко) Душ з п’ять хлопців мостилося коло столу з книжками. (В. Васильченко) Хотіла б я піснею стати у цю хвилину тяжку. (Леся Українка) Лиш боротись — значить жить. (І. Франко)

КАРТКА № 2

Спишіть речення, підкресліть підмети і присудки. Укажіть види присудків.

Ключ угорі журавлиний рідною мовою кличе у невідомі краї. (М. Рильський) В тіло почало входити м’яке тепло і напівсон. (М. Стельмах) Земля бралась ожеледицею. (О. Гончар) І грає, і піниться синєє море. (Є. Гребінка) Яке це щастя — жити на цій землі! (О. Довженко)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

З'ясуйте, чому в реченні перший присудок ужито в однині, а другий — у множині, хоч обидва вони стосуються того самого підмета.

Біля прилавка стояло двоє селян і переказували продавцеві, напевно, останні новини. (П. Панч)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання таблиці.

Узгодження простого дієслівного присудка з підметом

У числі й особі

У числі й роді

Якщо вживається у формі теперішнього (чи майбутнього) часу дійсного способу або у формі наказового способу. Вільний дух народу ще тлів (тепер. час) під попелом неволі. (М. Коцюбинський)

Якщо вживається у формі минулого часу дійсного способу або у формі умовного способу. На землю злізла (минулий час) ніч. (Л. Глібов)

ü Завдання учням.

Запишіть речення. Укажіть спосіб вираження підмета. З'ясуйте правила узгодження підмета і присудка.

Вийняв я три карбованці та й укинув йому в руку. (Б. Грінченко) Ми бачимо його обличчя, добре і мужнє. (О. Довженко) Остап з Соломією потиху спустили пліт на річку. (М. Коцюбинський) Багато верхівців скакали обабіч шляху прямо по хлібах. (О. Гончар)

ü Опрацювання таблиці.

ОСОБЛИВОСТІ УЗГОДЖЕННЯ ПРИСУДКА З ПІДМЕТОМ

Правило

Приклад

Присудок узгоджується з підметом у множині, коли підмет виражений словосполученням

Межи втікачами були Остап і Соломія. (М. Коцюбинський) і

Присудок узгоджується з підметом у множині та однині, коли підмет виражений кількісним числівником у Н. в. чи Р. в.

В цей час з'явилися три постаті. (Ю. Збанацький) і

Присудок узгоджується з підметом в однині, якщо є слова багато, мало, чимало, більшість, частина, решта, що входять до складу підмета

За нашу пропозицію проголосувала меншість.

Присудок узгоджується в тому ж роді й числі, що й основне слово в абревіатурі

УАН (Українська академія наук) була створена 1918 року.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення, розкриваючи дужки й добираючи присудок у потрібній формі.

Більшість школярів (виконала, виконали) завдання швидко і правильно. Колона танків (наблизилась, наблизились) до лісу. На галявині (росло, росли) вісім берізок. Я з матір’ю (приготувала, приготували) смачний пиріг. Хто з нас (піде, підуть) відвідати хворого? Уся молодь (зібралися, зібралася) у сільському клубі.

ü Робота в групах.

1 група. Спишіть речення, розкриваючи дужки й добираючи присудок у потрібній формі. Підмети й присудки підкресліть.

І за його знаком з вулиці (увійти) шестеро солдатів. Петро з батьком (говорити) про погоду. Більшість (сприйняти) цю новину схвально. (Милувати) і (заспокоювати) око бійців цей шмат рівнинного простору. (Зітхнути) десятки грудей. ТЮГ (Театр юного глядача) (розглянути) питання репертуару.

2 група. Складіть речення з поданими підметами.

Група учнів, чимало питань, кілька дівчат, частина з них, багато хлопців, група спортсменів.

ü Творче завдання.

Складіть і запишіть речення, використовуючи подані словосполучення як присудки. Визначте їхній вид.

Рада була зустрітися, повинен зрозуміти, вирішила відпочити, намагатися скласти, почали розучувати, стали слухати, поспішав зробити, необхідно розпочати.

ü Попереджувальний диктант.

Запишіть речення. Підкресліть головні члени, укажіть способи їх вираження.

Голос Маланчин став теплішим. Чимало води утекло в Дунаї з того часу. Іван був дев’ятнадцятою дитиною в гуцульській хаті Палійчуків. Густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину. (За М. Коцюбинським) Самієв разом з начальником штабу почали розробляти детальний план операції. Тепле повітря навкруги було напоєне густими пахощами весняних квітів. (За О. Гончаром)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти й записати невеликий твір у художньому стилі «Мій рідний край», використовуючи різні способи вираження головних членів речення.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

— Сьогоднішній урок мені сподобався (не сподобався), тому що...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити