Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 16 Тире між підметом і присудком

Тема. Тире між підметом і присудком.

Мета: поглибити знання учнів щодо вживання тире між підметом і присудком, розвивати вміння й навички правильно ставити розділові знаки, обгрунтовувати їхнє вживання за допомогою вивчених правил; формувати вміння знаходити й виправляти помилки; удосконалювати культуру мовлення учнів, уміння використовувати різні синтаксичні конструкції для висловлення думок, виховувати повагу до рідного слова як найціннішого скарбу нашого народу.

Очікувані результати: учні вміють ставити тире між підметом і присудком; знаходять і виправляють орфографічні та пунктуаційні помилки на вивчені правила; використовують різні синтаксичні конструкції для висловлення думок.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Тире між підметом і присудком».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бліцопитування.

— Які члени речення належать до головних?

— Що називається підметом? Які види підмета вам відомі? Чим може виражатися підмет?

— Що називається присудком? Які види присудків ви знаєте? Чим може виражатися присудок?

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Завдання учням.

Перепишіть речення, підкресліть граматичні основи, укажіть види підметів та присудків і способи їхнього вираження.

Починав жевріти схід сонця. (І. Нечуй-Левицький) Ми готувалися переходити лінію фронту. (О. Гончар) Дівчина і хлопець ішли швидко. (Б. Грінченко) На безмежнім просторі степу загубилося двійко дітей. (Ю. Японський) 3 книгою жити — з добром дружити. (Нар. творч.) Ми — правда і совість. (Гр. Тютюнник) Руки твої роботящі — ось твоє щастя. (О. Підсуха)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Запитання учням.

— Розгляньте будову трьох останніх речень попереднього завдання. Чому, на вашу думку, тут ставиться тире?

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання таблиці.

ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

Тире ставиться

Тире не ставиться

1. Якщо перед присудком стоять частки це, то, ось (тире ставиться навіть за наявності зв'язки): Сонети — се пани. (І. Франко)

1. Якщо підмет — особовий займенник, а іменна частина присудка — іменник: Він герой цієї війни.

2. Якщо іменна частина присудка виражена іменником або кількісним числівником: Кожна піч українська — фортеця міцна, там на чатах лежать патріоти. (В. Самійленко)

2. Якщо іменна частина присудка виражена порівняльним зворотом: Степ як море. Пісня як ріка. Очі мов небеса.

3. Якщо підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова: Творити — мрію тримати в руках.

3. Якщо перед присудком стоїть частка не: Життя не спокійне озерце, а бурхлива річка.

4. Один із головних членів виражений іменником у Н. в., а другий — інфінітивом: А поміч подати — даремна турбота... (М. Коцюбинський)

4. Якщо між підметом і присудком є вставне слово або прислівник: Остап, здається, брат Андрія: Березень завжди тільки початок весни.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Визначте в них головні члени. З'ясуйте, які вони за будовою. Поясніть розділові знаки.

Наш народ — океан. (П. Тичина) Книги — морська глибина. (І. Франко) Рідний батько — це найвища святиня у світі. (Панас Мирний) Книги читати — усе знати. (Нар. творч.) Любити свій край — це для народу жити, боротися за юне, за нове. (В. Сосюра) Слава — заповідь моя. (Т. Шевченко) Гаї неосяжні — то коси її, а ріки та річки — то стьожки прекрасні. (М. Кононенко) Я — син народу, що вгору йде. (І. Франко)

ü Лінгвістичне конструювання.

Прочитайте речення. Пропустіть, де можна, дієслово-зв'язку, замість нього поставте тире. Прослідкуйте, чи змінюється зміст речення, його інтонація.

І хай людей таких багато, але нас більше! Ми є народ! (В. Сосюра) Ми є українські горобці, як оселедці, в нас чуби. (І. Драч) Я був син краси і голубої мрії, я був автор ненаписаних поем. (В. Симоненко) Ти знаєш, що ти є людина. (В. Симоненко) Двадцять три плюс шість становить двадцять дев’ять.

ü Гра «Хто швидше?».

Доберіть 4-5 прислів'їв або приказок, у яких між підметом і присудком уживається тире.

ü Пунктуаційний практикум.

Запишіть речення, вставляючи, де треба, тире. Свій вибір обґрунтуйте. Підкресліть підмет і присудок.

Ми світу молодість, ми правота людини, єдине серце в нас. (М. Рильський) Уже народ одна суцільна рана. (В. Симоненко) Вона моє щастя, безсмертя моє. (Д. Павличко) Чужа душа то, кажуть, темний ліс. А я скажу: не кожна, ой не кожна! Чужа душа то тихе море сліз. (Л. Костенко) Ти вся любов. Ти чистота, довірливість благословенна. (М. Вінграновський) Століття зморшка на чолі Землі. (І. Драч)

ü Тренувальна вправа.

Прочитайте речення. Де потрібно, поставте розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

Весна це пора року, коли все розцвітає. Дніпро річка нашої історії. Запорозька Січ вольниця українського народу. Творити значить розуміти і відчувати природу. Життя як річка, мінливе і буремне. Кожна людина це історія, доля, шлях. Нива неначе море, широке і безкрає. Боротьба не доля боягузів. Мрія як вітрило корабля у буремному морі життя.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Бесіда.

— Якими знаннями ви збагатилися на уроці?

— Що нового хотіли б довідатися?

— Які види роботи на уроці вам цікаві?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити