Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 2 Лексикологія. Фразеологія.

Тема. Лексикологія. Фразеологія.

Мета: повторити відомості про походження української лексики і фразеології, узагальнити й систематизувати знання учнів про слово, склад лексики, групи слів за значенням, фразеологізми; удосконалювати вміння і навички правильно і доцільно використовувати лексико-фразеологічні звороти, ознайомити учнів із структурою тлумачного словника, та словника іншомовних слів, формувати вміння працювати зі словником, розвивати культуру усного та писемного мовлення, образне мислення; виховувати любов до природи, рідної землі.

Очікувані результати: учні використовують вивчені поняття у власному висловленні; аргументують належність слова до певної лексики; використовують доречно в мовленні вивчені групи лексики, фразеологізми; користуються словниками різних видів.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Українська мова має невичерпне багатство слів для вираження найтонших відтінків думок і почуттів. Чим більше слів ми знаємо, тим багатше наше мовлення, гнучкіші звороти, точніші висловлювання. Кожному потрібно засвоїти якомога більше слів рідної мови, осягти її глибини й тонкощі.

ü «Мозковий штурм»

Закінчіть речення.

Лексика —

Лексикологія —

Лексичне значення слова —

Фразеологія —

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Гра «Словникова подорож».

(Клас об’єднується у дві команди, кожна з яких виконує певні завдання.)

ЗАВДАННЯ ДЛЯ І ГРУПИ

1. Дати визначення поняттям синоніми, омоніми.

2. Дібрати синоніми й антоніми до слів друг, хоробрий, зникнути у хвилях.

3. Увести в речення слова синонімічного ряду врятувати, визволити, виручити.

4. Скласти речення з омонімами на розі — на розі, мати — мати.

5. Увести в речення словосполучення золотий голос і золотий ланцюжок.

6. Пояснити значення фразеологізмів грати першу скрипку, грати на нервах.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІІ ГРУПИ

1. Дати визначення поняттям антоніми, фразеологізми.

2. Дібрати синоніми й антоніми до слів весела історія, відважний, правда.

3. Увести в речення слова синонімічного ряду образливий, грубий, неввічливий.

4. Скласти речення з омонімами балка — балка, натри — на три.

5. Увести в речення словосполучення свіже слово і свіжа сорочка.

6. Пояснити значення фразеологізмів мати на оці, мозолити очі.

III. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ü Конструювання.

Поясніть, які з поданих слів є власне українськими, які — запозиченими. До якого словника слід звернутися, щоб з'ясувати їхнє походження та значення? Введіть подані слова до самостійно складених речень. Лелека, веселка, дискотека, крос.

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

ü Творче завдання.

Доберіть й запишіть до слів синоніми українського походження. Бібліотека, фонтан, ін’єкція, голкіпер, лауреат, премія, лінгвістика.

Довідка: книгозбірня, водограй, укол, мовознавство, переможець, нагорода, воротар.

ü Диктант-переклад.

Ассистент, аккредитив, касса, аннотация, ассортимент, иррадиация, инновация, барокко, аттестация, пресса, миссия, коммерсант, комиссия, тонна, эффект, нетто, брутто, коллектив, территория, интеллект, дифференциация, дискуссия, оппонент, инкассатор, Брюссель, иммиграция, мадонна, Калькутта, голландский, финн, группа, аппарат, вилла, миллиардер, конгресс, жюри, парфюм, парашют, Миссисипи, ренессанс, иррегулярный, иллюминатор, интеллигенция.

ü Тренувальна вправа.

Перепишіть речення, розставляючи букви, що пропущено. Поясніть правопис слів.

Ма..а з неба не падає і не впаде. (М. Вінграновський) Вся величезна те..иторія станції в цей день переповнена військами. (О. Гончар) Мадо..а — це жінка з маленьким дитям на руках. (Л. Забашта) Моє небо підперте коло..ами димарів, а земля оперезана поясом лану. (В. Лучук) Я слухаю, як свищуть, ніби реї, анте..и на дахах у ніч бліду. (Д. Павличко)

ü Гра «Хто більше?».

(Клас об’єднується у дві команди.)

Продовжте ряди слів, які б починалися означеними грецькими і латинськими елементами.

Аеро (грец. «повітря») — аеровокзал, аерозоль...

Біо (грец. «життя») — біологія, біомаса...

Інтер (лат. «перебування поміж») — інтервал, інтернаціональний...

Теле (грец. «далеко») — телевізор, телеграф...

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти кросворд з теми «Власне українські та запозичені слова».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Бесіда.

— На які дві групи за походженням поділяються всі слова української мови?

— Які слова відносять до незапозичених? Як ми ще їх називаємо? Наведіть приклади.

— Які слова вважають запозиченими? Наведіть приклади.

— Які слов’янські мови ви знаєте? З якої з них українці найбільше запозичили слів?

ü Гра «Мікрофон».

— Найцікавішим для мене на уроці було ...

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити