Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 22 Види обставин за значенням

Тема. Види обставин за значенням.

Мета: поглибити знання учнів про обставини як другорядний член речення; сформувати вміння визначати види обставин; удосконалювати навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні; виховувати шанобливе ставлення до звичаїв і традицій українців.

Очікувані результати: учні вміють знаходити обставини в реченнях; розрізняють види обставин за значенням; правильно використовують різні види обставин в усному й писемному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Обставина — другорядний член речення», «Алгоритм характеристики обставини».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст. Знайдіть обставини та визначте, що вони виражають і на які питання відповідають.

Свято Покрова встановлене на честь Божої Матері. Вона зняла зі своєї голови білу хустку-покрову і розкинула її над людьми, що знаходилися в церкві. Ось ця її довга біла покрова (омофор) і стала своєрідним оберегом України, символом її споконвічного прагнення до встановлення злагоди й миру між своїми і чужими землями.

Особливо шанували Покрову запорізькі козаки. Вона була їхньою заступницею в далеких походах. Після зруйнування Січі запорожці захопили із собою за Дунай і образ Покрови.

(За В. Супруненком)

ü Завдання учням.

Виразно прочитайте речення, опустивши виділені слова. Чому без них речення неконкретні? Поставте питання до виділених слів. На що ці слова вказують? Прочитайте речення повністю. Дайте визначення обставини як другорядного члена речення.

Палаюче сонце висить над степом. Було, незважаючи на таку рань, душно як улітку. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися вниз. (За творами М. Коцюбинського)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання схеми.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Вибіркове списування.

Прочитайте текст. Знайдіть і впишіть у таблицю словосполучення, до складу яких входять обставини означених груп.

Обставини часу

Обставини способу дії

Обставини допусту

Обставини міри й ступеня

Обставини місця


З давніх-давен у народі існує неймовірно багато легенд про щедрість і ласку Покрови до дівчат. Вона милостиво ставиться до тих, хто слухався і шанував батька-матір, досконало переймав неньчину науку до праці, охайності, підтримував духовну і фізичну чистоту. Незважаючи на свою ласкавість, Покрова була непоступливою, якщо юнка зневажала моральні устої, нехтувала традиційними законами суспільного життя.

Напередодні свята селяни ретельно «засушували хати» — увечері господар тричі перекидав через оселю шмат кізяка, «щоб не була курною», а вдосвіта спалював його в печі, «аби взимку сухою була світлиця». У Карпатах це був останній день повернення пастуших отар з полонини.

(За В. Скуратівським)

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст, знайдіть обставини й визначте їхній вид. З'ясуйте, до якого члена речення вони належать. Спишіть текст, вставляючи замість крапок обставини різних видів. Поясніть лексичне значення виділених слів.

Разом із поетичним талантом в українського філософа й ученого Григорія Сковороди проявляються й риси аскета: їв він ... ввечері, уживав овочі та молочні страви, м’яса та риби ... не їв, спав лише чотири години на добу, вставав до схід сонця, лягав ... й при цьому ... був веселий, бадьорий, рухливий, помірний, добродушний і поштивий...

(За Д. Яворницьким)

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Назвіть фразеологізми, визначте їхню синтаксичну роль. Укажіть на вид обставин. Замініть фразеологічні звороти синонімічними словами з довідки.

Дивись, інший і не дурний, а все в нього через пень-колоду виходить. (М. Стельмах) Нехай упаде він безсилий на великій дорозі життя,.. він кричатиме проти байдужих на всіх перехрестях. (П. Колесник) Ти візьми їх усіх до рук, так візьми, щоб і не пискнули. (Ю. Яновський) Після третіх півнів Гнат бережно відчинив хатні двері й вийшов. (М. Стельмах) Він на півслові обірвав пісню. (М. Коцюбинський) Дівчина сподобалася йому з першого погляду. Училася вона так собі і завжди клянчила, щоб їй підказували. (О. Гончар) Повість захоплює гострим сюжетом, вона читається на одному подиху. Я обома руками голосую за це рішення.

Довідка: повністю, на світанку, недбало, посередньо, легко, скрізь, раптово, відразу ж, надзвичайно сильно.

ü Відновлення прислів'їв та приказок.

Відновіть прислів'я і приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дайте повну характеристику обставин, скориставшись поданим алгоритмом. Зробіть синтаксичний розбір четвертого речення. Дайте характеристику головним членам.

Добре діло твори... Доброму ... добре. Добре ... пам’ятається. Правда і ... не втоне. Кривда людськая ... вилазить. ... не вмирають (Нар. творч.)

Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь.

АЛГОРИТМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБСТАВИНИ

1. Підкреслити обставину умовною лінією.

2. З’ясувати, з яким членом речення вона пов’язується й на яке питання відповідає.

3. Визначити вид обставини (способу дії, міри й ступеня, місця, часу, умови, мети, причини, допусту).

4. Визначити спосіб вираження обставини.

ü Творче завдання.

Зі словами піч, верба, вінок, звичаї складіть речення так, щоб вони виступали різними членами речення, у тому числі й обставиною. Зразок. Хліб — один із найдавніших і найважливіших символів української обрядовості. Люди вірили, що з хлібом у домі присутні добрі душі. Коровай — обрядовий весільний хліб. Несучи в новий дім хліб, гості бажали господарям достатку.

ü Тестове завдання.

Установіть відповідність між виділеними обставинами та їхніми групами за значенням.

А

Колядували хлопці, ходяча по дворах із саморобною зіркою. (Н. Шумада)

1

обставина міри й ступеня


Б

У новорічну ніч приходили переважно дівчата щедрувати. (Н. Шумада)

2

обставина


В

Ніколи я не знав, що так люблю — до болю, до смертельного жалю — понад Дніпром сріблясті верболози. (М. Рильський)

3

способу дії обставина мети


Г

У перший день нового року діти ходили по хатах із «засівалками» чи посипалками. (Н. Шумада)

4

обставина допусту


5

Обставина часу


Д

Незважаючи на складне життя, любив співи: дівочі колядки, щедрівки, веснянки, обжинки. (О. Довженко)


Відповідь: 1B, 2А, 3Б, 4Д, 5Г.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти зв'язну розповідь про звичаї і традиції, пов'язані із зимовими святами, використовуючи різні за значенням обставини.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Склади слово».

Складіть із карток кожного ряду по одному слову.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити