Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 23 Порівняльний зворот

Тема. Порівняльний зворот.

Мета: ознайомити учнів з порівняльним зворотом, його виражальними можливостями; формувати у школярів уміння виділяти порівняльні звороти розділовими знаками; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Очікувані результати: учні вміють знаходити та правильно визначати порівняльний звороту тексті; правильно ставлять розділові знаки; обґрунтовують їх уживання за допомогою вивчених правил; доцільно використовують порівняльні звороти в художньому мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Фронтальне опитування.

— Який зворот називається фразеологічним?

— Які ще звороти ви вивчали?

— Що називається дієприкметниковим зворотом?

— Який зворот називається дієприслівниковим?

— Яку синтаксичну роль виконує дієприкметниковий зворот?

— Яку синтаксичну роль виконує дієприслівниковий зворот?

ü Завдання учням.

Яким членом речення є виділені слова? Підкресли їх умовними лініями.

Любіть Україну, як сонце, любіть. (В. Сосюра) Мамина усмішка як сонце. Мамина усмішка, як сонце, зігріє і звеселить душу. Метал був розпечений, як сонце.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Порівняльний зворот — це другорядний член речення (обставина способу дії), який приєднується за допомогою слів як, мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби, буцім, ніж.

Порівняльний зворот виділяється комою, якщо він стоїть на початку чи в кінці речення, і двома комами, якщо він знаходиться в середині речення: У повітрі літали іскорки сонячного світу, то закручуючись у круги, то вистрибуючи одна поверх одної, як сніг у завірюху. (Панас Мирний)

Не виділяють порівняльні звороти, що входять до стійких лексичних словосполучень, фразеологізмів: червоний як рак, спить як убитий, холодний мов лід, міцний як дуб.

Не слід плутати порівняльний зворот (обставину) з присудком: Голова без шуму як ліхтар без свічки. (Нар. творч.)

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Завдання учням.

Запишіть речення, знайдіть і підкресліть порівняльні звороти умовними лініями. Поясніть уживання коми при порівняльних зворотах.

Весняне сонце вже припікало, як улітку. Ліс гомонить, мов живий. (А. Малишко) І всі ми, як один, підняли вгору руки. Марина, замість відповіді, заридала вголос. (І. Франко) Все він робив не як люди. (Л. Глібов) Хлопець хороший, дарма що гарячий. (Ю. Смолич) Олег як син рибалки добре знав морські звичаї. (В. Підмогильний) Хлопець летів як стріла. Усе в нього не як у людей. Упав як підкошений. Він був неначе сонний. (О. Корнійчук)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Пунктуаційний практикум.

Спишіть, розставляючи, де потрібно, розділові знаки. Укажіть порівняльні звороти. Визначте їхню синтаксичну роль.

Через історичні місця події дати як через магічні кристали висвічується нащадкам сива давнина. Знані й невідомі давні події немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. (О. Засенко) Сонечко грало рожевим промінням по рівній як скло пелені Дніпра. Весело глянули хмарки в блакитне море як у люстро (А Кащенко) Чорнів як ноги павука мольберт у куточку. Одірветься один листочок з гілочки й попливе як човник у сухому й пахучому осінньому повітрі. (С. Скляренко) Хмари піднялися вище мов пасма диму. (О. Васильківський)

ü Диктант-переклад.

Перекладіть українською мовою. Визначте і підкресліть порівняльні звороти.

Как парус, чайка там белеет в высоте. (А. Фет) Спелый снег! Ты хрустишь на зубах, словно мякоть арбуза! (Р. Рождественський) Человек неучёный что топор неточеный (Нар. творч.) Лягушки, точно маленькие будды, на брёвнышке сидели у пруда. (В. Шефнер) Он рассуждает совсем как взрослый. В темноте глаза у кошки светились ярко, как звёзды.

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть порівняльні звороти. Прочитайте речення, правильно інтонуючи. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

В..ршечок з ялинки волікся за бат..ком і лишав на снігу довгу, мов стеж..чка, смужку. (М. Коцюбинський) Неначе з тяжкого труда, в пилу с..рочка — аж руда. Неначе вчора, все отак було, привіти й жарти мов дзв..ніли вчора, на дворик той весни пливе тепло, і тихий вечір, і ясін.. прозора. (А. Малишко) Г..сподиня ходит., тепер, як паня. (Б. Лепкий) Цілу зиму сидів у к..рній хаті, наче ота насінинка, запхнута й зав..язана у торбинку. (Б. Харчук)

ü Робота з текстом.

Виразно прочитайте текст. Визначте його основну думку. Випишіть речення з порівняльними зворотами. Поясніть роль порівняльних зворотів як засобу художнього зображення. Доберіть до тексту заголовок Життя є молодість, труд і любов. Молодість, як дивовижний рубін, мусить горіти на серці. Все життя людина лише шліфує грані своєї молодості. На заході днів вона засяє нестерпучим блиском. І погасне. Бо другої молодості немає в світі.

Труд, як материна рука, веде нас по стежці. Він є вірним другом молодості. Він ніколи не зраджує. У радісній знемозі він пахтить, як дорога. Він отруює серце морською водою далеких обріїв. Труд у печалі заспокоює голову холодним вітерцем.

Любов. Відчуваю я її, як дорогу, теплу долоню на голові. Вона перебирає моє волосся, лоскоче мене за вухом, ніби я якесь маля. Вона — щось таке, що підносить людину вгору, і завмирає в неї дух. Вона знає такі таємниці, що від них розривається серце, як стигла слива, надвоє. Скільки людей співало їй! А вона, пишна, сходить, сонцем іде на небо, світить, б’є в очі, як у глибокий колодязь пустелі. І молодість дзвенить, як ранковий вітер над безконечними полями.

(За Ю. Яновським)

ü Робота в групах.

Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені розділові знаки.

Поясніть уживання коми при порівняльних зворотах-обставинах.

1 група: 1-3 речення.

2 група: 4-7 речення.

Ой річенько, голубонько! Як хвилечки твої пробігли дні щасливії і радощі мої! (Л. Глібов) Ставок блищить на сонці неначе дзеркало вправлене в срібні рами. Свіжий перший сніг укрив гори й долини ніби тонким дорогим полотном. Посипався як з решета наглий краплистий дощ. (І. Нечуй-Левицький) Блискавки подібно рибі грали гаснучи в озерах (В. Швець) Я зойкнув мов підрізаний. (І. Франко) Гарна дівчина немов у лузі калина. (Нар. творч.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Написати твір-мініатюру з елементами опису

природи, використовуючи порівняльні звороти.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

— Двоскладне речення має...

— Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, замінимо його...

— За способом вираження присудки бувають...

— Складений іменний присудок виражається...

— Додаток може бути виражений...

— Означення бувають...

— Обставини за значенням поділяються на такі види: ...

— Порівняльний зворот — це...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити