Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 26 Неозначено-особові речення

Тема. Неозначено-особові речення.

Мета: і поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про неозначено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати творчі вміння школярів аналізувати та узагальнювати, формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; виховувати до культурної спадщини рідного народу.

Очікувані результати: учні вміють визначати неозначено-особові речення, знаходять їх у текстах; аналізують неозначено-особові речення, відрізняють їх від означено- особових; правильно та доцільно використовують їх в усному та писемному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, схема «Способи вираження головного члена неозначено-особових речень».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Фронтальне опитування.

— Яка різниця між двоскладними та односкладними реченнями? Назвіть типи односкладних речень.

— Чим виражений головний член у кожному з них?

— Чи можуть бути односкладні речення частинами складного речення? Наведіть приклади.

— На що або на кого вказує головний член в означено-особових реченнях? Наведіть приклади.

— У яких стилях мовлення найчастіше вживають означено- особові речення?

ü Перевірка домашнього завдання.

КАРТКА № 1

Спишіть текст. Визначте стиль мовлення. Підкресліть у реченнях граматичні основи. У дужках після кожного речення дайте його характеристику: просте чи складне, двоскладне чи односкладне. Укажіть тип кожного з односкладних речень. Умившись, нашвидку поснідавши, Івасик біг до моря. По дорозі він навідувався до гнізда жовтобрюха. Помощено його було на землі, на схилі невисокої кручі. Тепер можна просто до моря! Але стежку перетинала ціла орда мурашок. Біля мурашок Івась залишався надовго. Потім знаходив приліплене до скелі кругле гніздо. І коли, нарешті, потрапляв до моря, бувало, що минало півдня. Найбільше привілля, звичайно, біля моря. Досить згадати про мальків головатих бичків, про химерних медуз, про невеличких рачків і, найголовніше, крабів...

А після обіду знову на берег!

(За О. Донченком)

КАРТКА № 2

Складіть кілька означено-особових речень. Підкресліть у кожному з них присудок. Укажіть, чим він виражений.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Порівняйте двоскладні речення з односкладними. Яка між ними різниця? Як мислиться дійова особа в неозначено-особових реченнях? Ішли дівчата, співали, калину в лузі ламали. (Л. Забашта) Чи я в лузі не калина була? Чи я в лузі не червона була? Взяли мене поламали, у пучечки пов’язали... (Нар. творч.)

Козаки поховали Івана Сірка на січовому цвинтарі у степу. (З підручника) Поховали громадою, як слід, по закону. (Т. Шевченко)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання схеми

ü Бесіда.

— Що ви дізналися з опорної схеми про неозначено-особові речення?

— На чому допомагає зосередити увагу вживання неозначено-особових речень?

— Чим виражений присудок у неозначено-особових реченнях?

ü Тренувальна вправа.

Запишіть речення, укажіть спосіб морфологічного вираження головного члена в неозначено-особових реченнях.

Автором мініатюр з Пересопницького Євангелія вважають переписувача книги Михайла. (О. Харченко) Здавна розповідають про загадкові підземні ходи Ужгородського замку. (В. Зубач) У XII столітті княгиню Ольгу оголосили святою. По-різному оповідають про місце народження та походження княгині Ольги. (М. Над течій) Хіба що серцем тільки пізнаватимуть бездонну глибоку печаль і коломийкове грайливе роздолля Черемошу. (І. Пільчук) Спершу згадували про місяць, про зорі, про сонце. (С. Васильченко) Поговорили й про те, й про інше, і про голод, і про війну. (М. Красуцький) Мало хіба кого б'ють на земній кулі?! Нас запримітили! (П. Федченко)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальна вправа.

Запишіть речення. Підкресліть у неозначено-особових реченнях присудок. Укажіть, чим він виражений. Чим відрізняються неозначено-особові речення від узагальнено-особових?

Поступово ставали млявіші, в’яли, як рослини в спеку. (Є. Гуцало) 3 письма слова не викидають. Решетом воду не носять. (Нар. творч.) Вже закінчили жати жито. (Є. Маланюк) Висунули мене кандидатом у депутати. (Ю. Японський) Дзвонять в усі дзвони. (А. Шиян)

ü Творче завдання.

Складіть усне зв'язне висловлювання про спільні та відмінні ознаки означено-особових та неозначено-особових речень.

ü Завдання учням.

Прочитайте речення. Визначте, у яких із них виділені слова виступають у ролі присудка двоскладного речення, а в яких — у ролі головного члена односкладного неозначено-особового речення. Зворушливо закликали до себе розчинені змереженими завісами віконечка будиночку. (Н. Романович-Ткаченко) Під вогнище ми видовбали в піску яму. На вогонь дивилися нескінченно й щоразу бачили в ньому щось нове. (О. Васильківський) Дрімають степи, лани й гаї дрімотою мирною. (Д. Гуменна) Важкі краплі роси падали зрідка й тихо в траву. (Ю. Смолич.) На весілля випікали коровай і благословляли ним подружжя. (Р. Мовчан) Сукупність норм і правил, покликаних регулювати зовнішні форми поведінки людини, називають етикетом. (А. Коваль)

ü Коментоване письмо.

Запишіть текст. З'ясуйте його стиль. Знайдіть неозначено-особові речення. Підкресліть у них присудок, укажіть, чим він виражений.

РІЗДВЯНІ АТРИБУТИ

Нині ми звиклися з тим, що головним атрибутом Нового року та Різдва є зрубана й прикрашена по-сучасному ялинка. Проте ще в середині XX століття переважна більшість українців ялинок в оселях не ставила. Прикрашання ялинки не є українською традицією. Цей звичай свого часу був штучно насаджений царем Петром І.

Традиційною українською символікою на Різдво, на Новий рік був дідух. Виготовляли його до свят із першого зажинкового снопа. Обплітаючи кожен із кільканадцяти пучків соломинками, господар ув’язував їх у пишний вінок. Знизу робили тририльчасте розгалуження для рівноваги і стійкості. За гілки дідуха правили зібрані докупи пучки. Їх прикрашали кольоровими стрічками, паперовими чи засушеними квітами.

(За В. Скуратівським)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Тренувальна вправа.

Прочитайте речення. Позначте ті речення, в яких головний член указує на дію, виконану невизначеною особою.

Маю дивовижну пам’ять. (І. Драч) Учителя і дерево пізнають з плодів. (Нар. творч.) Він нехотя звівся і сів на лаві під мисником. (М. Коцюбинський) Одробились у полі, справили обжинки. (Марко Вовчок)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити