Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 27 Узагальнено-особові речення

Тема. Узагальнено-особові речення.

Мета: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про узагальнено-особове речення, способи вираження в ньому головного члена; розвивати вміння аналізувати узагальнено-особові речення, відрізняти їх від означено-особових і неозначено-особових; формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення; виховувати любов до краси й багатства українського слова.

Очікувані результати: учні виділяють з-поміж інших видів речень односкладні; визначають типи односкладних речень (у тому числі в складних); уміють аналізувати узагальнено-особові речення; відрізняють їх від означено-особових і неозначено-особових; визначають стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Які типи односкладних речень вам відомі?

— Які речення називають односкладними означено-особовими? Наведіть приклади.

— Чим виражається присудок в односкладних неозначено-особових реченнях? Наведіть приклади.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Запишіть речення, у кожному підкресліть граматичну основу. З'ясуйте, чим виражено головний член речення. Чи можна вважати ці речення означено-особовими? У чому полягає відмінність між конструкціями?

Чистим зерном сійте поле, вродить хліб, як море. Спочатку задумайте, а тоді робіть. Без труда не чекай добра. Не всякому слуху вір. (Нар. творч.)

III. СПРИЙМАННЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лінгвістичне спостереження.

Зіставте пари речень. Визначте в них головний член, схарактеризуйте його (спосіб, час, особа, число). Дослідіть, у яких реченнях головний член указує на визначену особу, у яких — на невизначену, а в яких — на узагальнену.

Чим довше дивишся на зорі, тим більше набираєш певності. (Є. Гуцало) — Не намучишся — не научишся. (Нар. творч.)

Оглядаєтеся по боках, намагаєтеся запримітити щось. (Є. Гуцало) — Шукайте і знайдете. (Р. Декарт)

Пісенним символом українців віддавна вважають соловейка. (О. Потапенко) — На те коня кують, щоб не спотикався. (Нар. творч.)

Прочитай уважно теоретичний матеріал підручника.— Роби для інших, учись для себе. (Нар. творч.)

Дослідіть стилістичну функцію односкладних речень у мовленні.— Як парость виноградної лози, плекайте мову. (М. Рильський)

ü Розподільний диктант.

Запишіть подані народні вислови у два стовпчики: 1) двоскладні речення, 2) односкладні речення. На означену чи узагальнену особу вказує головний член односкладних речень?

Балаканням роботи не почнеш і не закінчиш. Без діла слабіє сила. Брехню слухають, а брехунів б’ють. Бреше — і не заїкається. Будинки зводять не язиком, а сокирою. Усяка порада добра тільки до часу. Губами говори, а руками роби. Держи язик за зубами. Добра порада цінніша злата. Довго роздумуй, та недовго роби. До чужого рота не приставиш ворота. Дурний язик — голові не приятель. Людина славна не словами, а ділами. Людям язиків не зав’яжеш. (Нар. творч.)

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть афоризми Г. Сковороди. Виділіть головні члени речення, укажіть на спосіб їх морфологічного вираження.

Бери вершину і матимеш середину. Більше думай і тоді вирішуй. Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру. З видимого пізнавай невидиме. Не за обличчя судіть, а за серце. Пізнаєш істину — відійде тоді у кров твою сонце.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Робота з картками.

КАРТКА № 1

Запишіть подані речення в такому порядку: двоскладні, означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові. Підкресліть у них граматичну основу.

Не сотвори собі кумира. Не призивай імення Господа надаремно. (З Біблії) У кожнім серці живе бунтар. (М. Самійленко) Виходжу в ніч. Іду назустріч долі. (Л. Костенко)

КАРТКА № 2

Запишіть подані речення в такому порядку: двоскладні, означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові. Підкресліть у них граматичну основу.

Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим. (Нар. творч.) Мною аж надто піклуються. (Ю. Смолич) Тихо-тихо перешіптуються осокори. (М. Стельмах) Без труда не чекай добра. (Нар. творч.) Сійте в головах думи вольнії, в серцях жадобу братолюбія. (І. Франко)

ü Лінгвістичне конструювання.

Запишіть подані речення, розкрийте дужки, поставивши дієслово у таку форму, щоб утворились односкладні узагальнено-особові речення.

(Любити) Україну, як сонце, (любити), як вітер, і трави, і води... В годину щасливу і в радості мить, (любити) у годину негоди. (Любити) Україну у сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов’їну. (Любити) свій край. Всю душу солов’їну і серця жар віддай йому в піснях. (Любити) України коханої небо, що буде, (любити), й що було. (В. Сосюра) Собори душ своїх (берегти), друзі. (О. Гончар) (Поспішати) робити добро! (О. Довженко) (Учити), (читати), і чужому (научати), й свого не (цуратися)! (Т. Шевченко) Отак (сидіти) і (думати)... (Остап Вишня) Вік (жити) — вік (учитись). (Нар. творч.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Записати 5-7 прислів'їв чи приказок.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Хто швидше?».

Доберіть та запишіть 6-7 узагальнено-особових речень. Укажіть спосіб вираження присудка.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити