Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 28 Безособові речення

Тема. Безособові речення.

Мета: поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати вміння виділяти безособові речення з-поміж інших видів односкладних речень; удосконалювати навички правильно визначати види односкладних речень, конструювати їх і використовувати в усному й писемному мовленні; розвивати логічне мислення; виховувати повагу до визначних людей, любов до природи.

Очікувані результати: учні вміють виділяти безособові речення з-поміж інших типів односкладних речень; конструюють односкладні речення вивчених типів; правильно використовують їх у власному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Лінгвістичне спостереження.

Прочитайте текст. Визначте його основну думку. Виділіть граматичні основи речень. З'ясуйте, чим виражений головний член в односкладних реченнях. Чи можна в такому реченні визначити особу, яка виконує дію? Григорій Сковорода вийшов з козацького роду, що жив у селі Чорнухи на Полтавщині. Лишившись круглим сиротою у 9 років, він вирішив жити у старого ченця, який був людиною надзвичайно освіченою і всі свої знання передав жадібному до науки хлопцеві.

Під час навчання в Київській академії Сковороду було зараховано до придворної капели імператриці Єлизавети Петрівни. Його зарахували туди найпершим.

Через рік по тому Сковороду було введено до складу так званої Токайської комісії, що від’їздила в торгових справах за кордон. У ролі перекладача довелося жити за межами України п’ять років. Будапешт, Братислава, Прага, Відень, Галле. Спокою не було. Увесь вільний час Григорій використовує для навчання, для зустрічей з видатними людьми. Йому було запропоновано викладати у кількох університетах Європи. Але він відмовився від цієї честі, бо не уявляв свого життя поза Україною.

(За М. Слабошпицьким)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Практична робота.

Порівняйте подані речення. Визначте, яке з них є безособовим. Пахне терпкою ожиною в лісі. Ожиною терпкою пахне ліс.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Розповідь учителя.

Безособовим називається таке речення, головний член якого означає процес, стан або дію, що мислиться незалежно від особи. Головний член безособового речення може бути виражений дієслівними формами на -но, -то; безособовим дієсловом; інфінітивом; прислівником (зі зв’язкою або без неї) або прислівником чи присудковою формою добре, тяжко, приємно, жаль, можна, дарма, треба, шкода, час... у поєднанні з неозначеною формою дієслова; особовим дієсловом у безособовому значенні; присудковими формами зі словами нема (немає), не було, не буде, при яких є додаток у родовому відмінку.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Вибіркова робота.

Прочитайте текст. Знайдіть і випишіть односкладні безособові речення. Визначте форму вираження головного члена.

Талант полководця й особисту хоробрість Іван Богун виявляв завжди. Так було під час Берестецької битви у червні 1651 року.

Українська армія після зради кримського хана, котрий залишив поле бою і захопив у полон Хмельницького, потрапила у скрутне становище. У цій ситуації козаками було обрано наказним гетьманом Івана Богуна. Саме йому вдалося ціною неймовірних зусиль перетворити козацький табір на неприступну фортецю. Завдяки рішучості й винахідливості Богуна було збудовано три переправи, по яких і вдалося вивести військо з оточення.

Не вдалося взяти полякам і Умань. Її обороною теж керував Богун. Пам’ять про народного героя збережено в піснях, художніх творах.

(За І. Лисенком)

ü Лінгвістичне конструювання.

Перебудуйте подані двоскладні речення на односкладні безособові. Підкресліть головний член, укажіть на спосіб його морфологічного вираження. Дослідіть, яке двоскладне речення не можна перебудувати в односкладне і чому.

Сагайдачний розширив козацьку територію і збільшив чисельність козацького війська до небачених доти розмірів. (Д. Яворницький) Недобре жив український народ під пануванням чужих володарів. (З енциклопедії) Грушевський був обраний Президентом Української народної республіки. (С. Білокінь) Ми повинні повернутися обличчям до історичного минулого. Завдяки своєму таланту Остап Вересай пробуджував у слухачів почуття поваги до своєї історії, високі естетичні та патріотичні почуття. (І. Шаров)

ü Коментоване письмо.

Запишіть текст. Знайдіть односкладні речення. Визначте їхній вид. Постать Остапа Вересая яскраво виокремлюється в духовному житті нашого народу. Приємно було чути, що ім’я геніального «Гомера XIX століття» стало символом українського кобзарства. Дуже хочеться знати про його минуле. Завжди від його пісень віяло тугою, закличністю й ненавистю до кривдників. Терпіти надмірну жандармську опіку уже не було сил. Майже кожен його виступ закінчувався ув’язненням. Але виступ на з’їзді етнографів та археологів у Петербурзі 1875 року змінив ставлення до нього. (За В. Скуратівським)

ü Розподільний диктант.

Запишіть у три стовпчики речення: 1) які виражають стан природи або оточення; 2) психічний або фізичний стан людини; 3) означають певний процес. У кожному реченні підкресліть граматичну основу. Хочеться зливи, хочеться грому. (М. Сингаївський) Мені не весело було й на нашій славній Україні. (Т. Шевченко) 3 лиману повіяло холодом. (І. Нечуй-Левицький) Ревом ревло над Десною всю ніч.

Нічого не можна було впізнати. (О. Довженко) І так гірко мені, і так тривожно! (П. Палій) Холодно надворі було. (А. Тесленко) До ночі визріло. Йдеться на мороз. (Н. Петренко) Чутно плескіт у ставочку. (Леся Українка) Не спиться лікарю з чужого болю. (М. Сингаївський)

ü Творче завдання.

Поширте безособові речення другорядними членами. Укажіть способи вираження головного члена.

Світає. Відкрито. Треба заступиться. Важко поєднати. Яснішає.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Завдання учням.

— Розкрийте значення використання односкладних речень у власному мовленні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити