Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № З Морфологія. Частини мови.

Тема. Морфологія. Частини мови.

Мета: повторити вивчене про частини мови, закріпити вміння розрізняти частини мови, визначати їхні граматичні ознаки; удосконалювати орфографічну й пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення й мовлення, увагу, пам'ять дітей; виховувати у них любов до природи, рідного краю.

Очікувані результати: учні вміють розрізняти частини мови, визначають граматичні ознаки, знаходять і виправляють пунктуаційні та орфографічні помилки.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— За якими ознаками слова поділяються на частини мови?

— Який розділ науки про мову вивчає частини мови?

— У чому полягає відмінність між самостійними (повнозначними) та службовими частинами мови?

— Назвіть самостійні та службові частини мови.

— У чому особливість вигуків?

— Які частини мови не змінюються?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Запишіть під диктовку речення, в яких сформульовано загальні правила моральності. Виділіть вивчені орфограми і поясніть свій вибір. З'ясуйте, до яких частин мови належать ужиті в реченнях слова? Поясніть, як ви їх розрізнили.

Радій успіху товариша.

Будь правдивим, май мужність щиро визнати свою провину, а не перекладати її на інших.

Кажи завжди тільки правду.

Дорожи довірою батьків і товаришів.

(II. Щербань)

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення. Укажіть суто українське слово та слово іншомовне. Чи продовжується розвиток української мови в наші дні? Свою думку

обґрунтуйте. Підкресліть у реченні члени речення та визначте частини мови. Який розділ мовознавчої науки вивчає речення і члени речення, а який — частини мови?

Не жив би я без Батьківщини, без Ворскли чистих ніжних плес. У мову рідну я щоднини вслухаюсь, чую в ній прогрес. (М. Волощук)

Довідка:

Плесо — спокійна, чиста водна гладінь.

Прогрес (лат.) — розвиток, перехід від нижчого до вищого, досконалішого стану.

III. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

ü Тренувальні вправи.

1. Прочитайте записані на дошці речення. Визначте, якою частиною мови є кожне слово. Назвіть самостійні та службові частини мови.

Як намистини, диво калинове — частини мови! Який співець, поет, який письменник уперше слово вигадав — іменник? (Д. Білоус) Коли мене відчай зігнув у підкову, коли вже здалося, що сил немає, іменник за руку узяв дієслово, і я прочитав: «Життя триває». (С. Павленко)

2. Запишіть речення. Назвіть частини мови. Поясніть, у чому полягає різниця між самостійними та службовими частинами мови. Яка частина мови не належить ні до самостійних, ні до службових? Наведіть приклади. Журавлі лишають гнізда, холодком дихнули хмари. (Б. Олійник) Зажурився на гнізді останній лелека, десь і він уже зібрався у краї далекі. (Л. Климчук) Над ланами, гей, над ланами пролітали гуси клинами. (А. Качан) Перепілка скаче боса і чогось печально просить. (К. Дужа) О дикі гуси! Ваш політ колись мене погнав у світ. (В. Незвал) Он іволги грають на флейтах, сховавшись на сивій вербі. (Б. Дегтярьов)

ü Вибірковий диктант.

Випишіть числівники.

Офіційною мовою Англії впродовж шести століть була французька. Найбільша у світі абетка — камбоджійська: у ній 74 літери. 97 відсотків людей, узявши нову ручку, найперше пишуть власне ім’я. (Із журналу)

Іван Франко — автор шести тисяч творів. Відоме п’ятдесятитомне видання його спадщини — лише третина Франкового доробку. Прозаїк, поет, драматург, критик, історик і філософ, Франко був видатним діячем в українському суспільному житті останньої чверті дев’ятнадцятого — початку двадцятого століття.

Ми лише тепер усвідомлюємо, що означає в цивілізованому світі знання іноземних мов. І. Франко знав їх чотирнадцять. Без книжки під пахвою І. Франка рідко коли можна було зустріти. Попри нестатки, він зібрав велику власну бібліотеку, у якій найбільше книжок було з літературознавства (1300), історії (1200), фольклору (750). (За В. Бурбаном)

ü Попереджувальний диктант.

Укажіть частини мови. Виділені слова усно розберіть як частини мови.

Зробіть повний синтаксичний розбір першого речення.

Ти мала димний і сосновий смак, моя п'ятнадцята, прекрасна осінь! (О. Теліга) Осінь віхолою рудою наліта з чотирьох доріг. (М. Самійленко) Ослабли струни сонячного літа, беруть відпустки вже птахи-музики, допоки знов до них прилине квітень — нових пісень весняних композитор. (М. Косякевич) Згасає осінь, посмутніли клени у верховітті жовтому лісів. Вже не звучить симфонія натхненна пташиних неповторних голосів. (І. Турчин) Вересня перші дні, сповнені супокою, чинно пливуть у човні осінню чи рікою. (Т. Сергійчук) Вітрів узявши довгі мітли, осінні дні по світу йдуть, змітають золото зі світу, у білий світ його метуть. (Є. Гуцало)

ü Диктант із коментуванням.

Укажіть самостійні частини мови. Особливими формами якої частини мови є виділені слова?

Неба в’яне просинь, і мете, мете жовтокоса осінь листя золоте. (В. Сосюра) Верба, задивлена у воду, милується на власну вроду. (М. Луків) Піднявши на щоглі вітрило нове, до синього моря хмарина пливе. (А. Качан) Тріпоче сокір, сріблом потемнілим знімаючись у вогку височінь. (М. Рильський)

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випишіть із художньої літератури уривок (10 речень) і визначте частини мови.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

Морфологія — це...

Самостійні частини мови — це...

Службові частини мови — це...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити