Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 39 Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними і членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

Тема. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними і членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків у вивчених синтаксичних конструкціях, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати увагу, логічне мислення; виховувати любов до природи рідного краю.

Очікувані результати: учні вміють знаходити речення з однорідним и членами і узагальнювальними словами; правильно ставлять у вивчених конструкціях розділові знаки та обгрунтовують їх; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці «Розділові знаки в реченнях з однорідними членами», «Розділові знаки при узагальнюючих словах», картки.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріала.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Завдання учням.

Запишіть речення. Визначте однорідні та неоднорідні означення. Якими частинами мови вони є?

Ліс стояв тихий, спокійний, зажурений. Небо було глибоке, бездонне, залите густою темінню, усипане міріадами рухливих мерехтливих зірок. (Ю. Збанацький) Є в мене шматок справжнього блокадного хліба. (О. Кравець) На греблі знов у два рядки видивляються в воді старі, товсті, дуплинасті верби. (І. Нечуй-Левицький) Під осінніми високими зорями затихають оселі. (М. Стельмах)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Доповніть подані речення однорідними членами таким чином, щоб вони розкривали зміст виділених слів. Запишіть. Якими членами речення виступають виділені слова і дібрані до них однорідні члени? Який між ними зв'язок?

Увечері до хати посходилась уся сім'я: ...

Земля України, небо і люди — ...

Пам’ятками історії й культури уславлені українські міста, як- от: ..., ..., ...

Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь: ...

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання таблиць.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Схеми

Приклад

0, 0

Привіз бджолиний мед, паляницю, яблуко. (В. Сухомлинський)

0 і 0 (о, та)

Сонце вже схилилося на захід і не пекло вже так дошкульно. (За Г. Тютюнником)

0, і 0, і 0 (ні... ні, або... або, то ... то, чи... чи)

Трапляються вишивки червоними, і білими, і чорними нитками.

0 і 0,0 і 0

Подивіться на вбрання дівоче і парубоче, жіноче і чоловіче.

0, а 0 (але, однак, та = але)

Істинне призначення людини жити, а не існувати. (Джек Лондон)

не тільки 0, а і 0

не стільки 0, скільки 0

як 0, так і 0

хоч 0, але 0

якщо не 0 до 0

Годилося б думати не тільки про роботу, а й про себе. (Е. Гуцало)

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ УЗАГАЛЬНЮЮЧИХ СЛОВАХ

Схема

Приклад

УС: 0,0.

Надворі повсюди лежала роса: на пожовклій траві осінній, на круглій павутині попід стріхою, на капустах у городі. (Гр. Тютюнник)

УС: 0,0 —...

Усі добрі почуття: щастя, радість, кохання — прийшли тепер до кожної оселі.

0,0 — УС.

Майдани, парки, вулиці, мости, напнуті над трамваями дроти, розсипані у просторі вогні— усе немовби в летаргійнім сні. (М. Луків)

ü Слово вчителя.

Узагальнюючі слова найчастіше виражаються займенниками, прислівниками, проте вони бувають виражені й прикметниками, іменниками, числівниками, дієсловами: Куди не повернешся — скрізь земля: і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч (прислівники). (О. Іваненко) Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину (іменники). (М. Стельмах)

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Випишіть речення з однорідними членами, накресліть їхні схеми. Поясніть розділові знаки. Назвіть речення з узагальнюючими словами при однорідних членах. Вулиця наша вузенька та покарлючена. Тут із-за хворостяних тинів привітно здоровкаються з людьми веснянкуваті вишняки, а в них то сумують, то веселіють біленькі й блакитні хати. Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство та мірошництво.

Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем’ян. Чого тільки не вмів мій дідусь! Зробить не тільки січкарню чи крупорушку, але й вітряка під самі хмари. У кузні вкує сокиру, у стельмашні злагодить воза й сани, ще й дерев’яні квіти розкидає по них.

Залізо й дерево аж співали в діда, поки сила не повиходила з його рук. Міг чоловік нехитрим інструментом вирізати хоч просту людину, хоч святого. Сусіди не раз згадували, як на замовлення він робив нашому панові фігури апостолів Петра й Павла. Вони виходили з дерева не пісними святенниками, а могутніми молодоокими бороданями, яким приємно було тримати в руках і книгу, і ключі від раю.

(За М. Стельмахом)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Лінгвістичне дослідження.

Прочитайте виразно вірш. Поміркуйте, чому автор дав таку назву поезії. Яка основна думка вірша? Знайдіть речення з однорідними членами і узагальнюючими словами. Поясніть розділові знаки.

НІЩО НЕ МЕРТВЕ В ВИРІ СВІТОВОМУ...

Ніщо не мертве в вирі світовому:

Ні курява планет, ні сталагміт,

Ні мумії прадавніх пірамід,

Ні літери спліснявілого тому.

У камені, у розпаді клітин,

У сяйві дальніх зір і мрій змаганні,

В кипінні крові й прорості зернин —

Усюди в животворному диханні

Єства єдиною пульсує плин.

І де в нім місце тліну і нірвані?

(Б. Тен)

ü Тренувальні вправи.

1. У кожній групі слів укажіть слово або словосполучення, що є узагальнюючим.

Іменник, числівник, дієслово, займенник, самостійні частини мови, прислівник, прикметник.

Казки, прислів’я, приказки, жанри фольклору, пісні, міфи, легенди, перекази.

Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка, Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Руданський.

Микола Лисенко, Павло Чубинський, Михайло Вербицький, Платон Майборода.

2. Запишіть речення, поясніть уживання розділових знаків. У першому реченні підкресліть усі члени речення.

Лози, кручі, ліс — все блищить і сяє на сонці. (О. Довженко) Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. (М. Стельмах) Усюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу — росли молоді осокори, клени й каштани. (В. Собко)

3. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть пунктуацію.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. (А. Малишко) В очі полізло різне зілля: копитник і ракова шийка, материнка і чорнобиль, горицвіт і звіробій, деревій і ромен, медунка і чемериця, буркун і подорожник, кульбаба і молочай — все це росло на землі, по болотах і на воді. (М. Стельмах) На річці, в лісі, на полі — всюди німо, тихо. (І. Нечуй-Левицький)

ü Гра «Хто швидше?».

За опорними схемами складіть і запишіть речення.

УС: О і О, О і О, О і О.

І О, і О, і О, і О — УС.

УС: О, О, О — УС.

КАРТКА № 1

У подані речення уведіть узагальнюючі слова й запишіть їх. Прочитайте записані речення, правильно їх інтонуючи. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

Протоптані від хати стежки бігли до школи, до криниці, до ставка. У ній і мова, і земля, і пісня. Низьке сонце блищало й переливалося іскорками і синіми, й голубими, й фіолетовими в кожній сніжинці. І від снігу, і від сонця, й від горобиного галасу на душі ставало затишно й приємно. Повітря, рослини, води вславляли блакить.

КАРТКА № 2

1. Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний аналіз речення.

Усе це повітря і покручені лози і зів’яла трава все це мимохіть нагадує їй щасливі хвилини її життя. (М. Коцюбинський)

2. Складіть речення за схемою.

УС: О, О, і О — ...

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Поетичний турнір.

Прочитайте напам'ять строфу з поетичного твору українського письменника, у якій би було речення з узагальнювальним словом.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити