Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 40 Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про однорідні члени речення та розділові знаки при них; удосконалювати вміння правильно інтонувати вивчені конструкції; доцільно використовувати їх у мовленні; розвивати вміння узагальнювати й систематизовувати матеріал; виховувати любов до природи та навколишнього середовища.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях однорідні члени; правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення з однорідними членами; доцільно використовують їх у мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Фронтальне опитування.

— Які члени речення називаються однорідними?

— Чи є різниця між однорідними членами речення і словосполученням?

— Які члени речення можуть бути однорідними?

— Як поєднуються однорідні члени речення?

— З якою інтонацією вони вимовляються?

— Які розділові знаки ставляться між однорідними членами речення?

— Що таке ряд однорідних членів? Чи може бути в реченні кілька таких рядів?

— Назвіть умови, за яких означення бувають однорідними. З якою інтонацією вони вимовляються?

— Коли означення є неоднорідними?

— Яка роль однорідних членів у реченні?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Прочитайте речення, дотримуючись правильної інтонації. Чим саме відрізняються ці речення?

Щасливий край, вродливий, кароокий, де є Франко, і Лисенко, й Тарас! (Л. Забашта)

Климко повернувся до куреня, узяв плащ-палатку і, зціпивши од напруги зуби, відірвав од неї чималий клапоть. (Гр. Тютюник)

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст, випишіть однорідні члени речення, визначте їх синтаксичну роль. Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть заголовок і визначте стиль і тип мовлення.

Територію України ніби оперізують три відмінні один від одного пояси: Полісся, лісостеп, степ. Називають їх зонами.

Лісова зона, або Полісся, розкинулась на півночі України. Полісся й донині зберігає в багатьох місцях риси незайманої природи. По берегах рік зустрічаються дрімучі діброви, гаї, бори. Між цього зеленого царства, мов казкові велетні, стоять тисячолітні дуби, шумлять на вітрах високі сосни, берези, осокори.

Край цей надзвичайно багатий на різні ягоди, гриби, птаство, звірів. Ростуть на Поліссі не тільки жито, пшениця, листата кукурудза, але й русявий льон, що вистилає своїм шовком цілі ниви й мерехтить під сонцем, мов принадні озера.

На південь від Полісся, у центральній частині України, розіслалася найбільша природна зона — лісостеп. Вже сама назва каже за те, що це місцевість, де гаї і діброви, ліси й переліски чергуються зі степовою хвилястою рівниною. Поблизу річок тут зеленіють луги і гаї, зустрічаються часом і великі ліси. А подалі від долин залягає степ.

(І. Цюпа)

ü Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть, узагальнюючі слова візьміть в рамку. Поясніть вживання розділових знаків.

Усе у плині, русі, осіянні: дерева й квіти, води і лани. (О. Довгий) Вулиці, півні, собаки, люди — все веселим видалось мені. (М. Рильський) У гущавині молодого гілля ціла орда усякої пташні завелася: чижі, кропив’янки, горлиці. (Панас Мирний) Всяке птаство, як-от: деркачів, перепілок, куликів, курочок — можна було викосити косою в траві. (О. Довженко) І цвіт, і грім, і дощ, і град — я серцем спраглим все приемлю. (Л. Дмитерко) У пісні все, усе вернути можна: і юність, і дитинства дальні дні. (В. Сосюра)

2. На місці крапок поставте потрібне за змістом узагальнююче слово з довідки.

Лози, кручі, ліс — ... блищить і сяє на сонці. Я часто спав...: в житті, в просі, в ячмені й горосі на печі. (О. Довженко) Весь степ, і лиман, і озеро, і море — ... закуталось в якийсь чарівний світ. ... змішалось в одну мить і злилось докупи: і земля, і море. На вершечку стрілецької гори і в долинах — ... уже панувала тиша. (І. Нечуй-Левицький) Колір рибок буває ...: червоний, оранжевий, рожевий, фіолетовий, білий. Озеро кишіло ...: окунями, щукою, судаком. Водорості, лишайники, гриби, корінці, трава, листя — ... може бути здобиччю мисливців за рослинами. (За кн. В. Сабунаєва «Цікава зоологія»)

Довідка: все, у насінні, скрізь, все, найрізноманітніший, все, хижаками, все.

ü Лінгвістичне конструювання.

Складіть речення за поданими схемами.

УС: О, О, і, О — ...

УС: ні О, ні О — УС О, О, але О...

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

ü Диктант-переклад.

Перекладіть українською. Поясніть уживання розділових знаків. Чи однакова пунктуація в обох мовах? Підкресліть однорідні члени речення.

День был очень хороший: тихий, тёплый, солнечный. Ещё ничего не цвело, не развивалось, но уже чувствовалось, что вот-вот всё расцветёт. Везде уже были выставлены двойные рамы и окна открыты. В одном дворе чёрная корова, положив морду на плетень, неподвижно смотрела вдаль и думала, по уверению Кати: «А вот скоро новое сено будет!» Прошла дама, сопровождаемая лакеем в белой ливрее, дама до того накрахмаленная, что, проходя, она не только шумела и шуршала, но даже свистела и звенела, и с таким упорным изумлением поглядывала на двух барышень с котом, что Катя, к сожалению, не могла совладать со своими чувствами и показала ей язык.

(Марко Вовчок)

ü Тренувальна вправа.

Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Вставте, де потрібно, пропущені букви, розкрийте дужки. Підкресліть однорідні члени речення і вкажіть, якою частиною мови вони виражені.

Запахла осін.. в..ялим тютюном та яблуками та тонким туманом. (М. Рильський) Пр..клепаємо косу та поїд..мо на сінокіс на Д..сну та накос..мо сіна та налов..мо риби та навар..мо каші. (О. Довженко) Скоріше скоріше(б) побачити свою єдину ві..чути на своїх плечах її вічно потріскані руки що пахнуть якимсь зіл..ям чи хлібом. Не (з)за синього моря (з)під цвинтаря вдарила стріла в її сер..це та й скалічила (най)краще що було в н..ому. (М. Стельмах)

ü Редагування.

Відредагуйте речення, поясніть, які норми було порушено під час використання однорідних членів.

Студенти зібралися на цих зборах поговорити і щоб розв’язати проблему з дисципліною. Керівники делегації відвідали Женеву й Берлін, Францію й Іспанію. Фабрика освоїла випуск дитячого, жіночого й вовняного одягу. Теплими словами привітання і спогадами поділились колишні учні зі своїми незабутніми вчителями. Треба активно займатися не тільки збиранням, а й провести аналіз зібраних експонатів регіону.

ü Самостійна робота.

Спишіть, узгоджуючи присудок з однорідними підметами. Поставте розділові знаки.

На високих горбах шуміл.. під вітром дуби липи клени. (А. Шиян) Нехай ні жар ні холод не спин., вас. (І. Франко) На вигоні Миколу жда.. Кавун і чотири чоловіки. (І. Нечуй-Левицький) Наука й труд знання і школа дбайливо клич., до мети. (П. Усенко) Польові клени осокори та берізки вже викинул.. клейкі листочки, спалахнул.. живим вогнем. (І. Цюпа)

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти розповідь на тему «Роль однорідних членів речення у художньому тексті».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Заповніть таблицю.

Знаю

Умію

Слід повторити

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити