Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 41 Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування

Тема. Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати мовний матеріал; виховувати любов до рідної землі.

Очікувані результати: учні знаходять речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів, правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення з однорідними членами; конструюють речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв'язку.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть речення з однорідними членами (розділові знаки опущено).

А За городом срібною гладінню розлився ставок за ставком верби до води похилилися за вербами на пагорбі хати біліють.

Б Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей.

В Уночі несподівано знявся північний вітер небо скоро затяглося хмарами.

Г Уже сонце скотилось до заходу уже степова трава лисніла червоним одлиском.

2. Укажіть речення, де зв’язок між однорідними членами речення здійснюється за допомогою розділового сполучника.

А Радіють молодій обнові берези, клени, явори.

Б Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину.

В Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною.

Г Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав.

3. Укажіть речення, у якому однорідні члени є поширеними.

А У хаті в Мелани було як у віночку: тіняво, зелено, чисто.

Б Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці.

В Від Батьківщини — і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня...

Г Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла.

4. Укажіть речення, у якому однорідні члени — присудки.

А Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці, звиває собі віночок.

Б 3 берега на берег можна добутися баржами або човнами.

В Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає.

Г Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снів.

5. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки пропущено).

А На липах з’явилося свіже молоде пахуче листя.

Б Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, потому настали теплі погожі дні.

В Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка голосна.

Г Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його серце.

6. Укажіть речення, що відповідає схемі.

О, О і О

А Мене весь час то палило, то морозило.

Б Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені в картині.

В Любить він такі ночі безвечірні, цю тишу і якусь таємничість у всій природі.

Г Над травою височіли безладно розкидані черешні, яблуні, груші.

7. Установіть відповідність між реченням з однорідними членами і розділовим знаком, пропущеним у ньому.

1

2

тире

двокрапка

А

У Карпатах займався чудовий весняний ранок.

3

кома

Б

Я потягнувся до пісні, до неба, до вечірньої зорі і завмер у смутку у диві.

В

Лози, кручі, ліс все блищить і сяє на сонці.

Г

А цій землі нічого не забракло ні рік ні моря ні озер ні трав.

8. Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1

зі сполучниковим зв’язком

А

3 нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи

сіятелів,— він годивсь на все.

2

з безсполучниковим зв’язком

Б

В

Чорна, непроглядна темрява стояла кругом.

Тепле ясне сонце цілий день висить у світлій синяві.

3

зі змішаним зв’язком

Г

Приємно тягати копиці до стогу й ходити навколо стогів по насінні.

9. Спишіть подані речення. Виконайте синтаксичний розбір. Накресліть схеми.

Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем.

Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — все надихало молодою парубочою красою.

Відповіді: 1Б, 2Б, ЗГ, 4А, 5Б, 6В, 7: 1В, 2Г, ЗБ; 8: 1Г, 2Б, ЗА.

ВАРІАНТ II

1. Укажіть речення з однорідними членами.

А Оркестр шалів, погрожував, благав, журивсь і плакав скрипок голосами, то шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами.

Б Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь.

В Ось тільки в лісі туман тримається найдовше, він тут хапається за кожний виярок.

Г Копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисне прискорював біг.

2. Укажіть речення, у якому однорідні члени — обставини.

А Посаджене матір’ю насіння зійде, зацвіте, закрасується, перев’ється по всьому городі.

Б Він виконав роботу і хороше, і дивно водночас.

В Між Гончарівною й Дігтярами вип’явся високий та обривчастий згірок із загубленою чи призабутою назвою.

Г Остап зірвався на рівні ноги й не пішов, а побіг далі.

3. Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються розділовим сполучником.

А Листки то намагаються ухопитися за гілку, то наче звисають.

Б Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий, нестримний і рвучкий.

В Маска ховає обличчя, але не ховає очей.

Г А Бог же вчить терпіти не ярмо, а лиш труднощі дороги.

4. Укажіть, яким членом речення виступає узагальнювальне слово в поданому реченні.

Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі.

А Присудком;

Б додатком;

В підметом;

Г обставиною.

5. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (розділові знаки опущено).

А 3 дому рано мене повела неспокійна епоха по тернистих дорогах важкого, складного життя.

Б І ридає рояль за стіною про далекі загублені дні.

В Зараз тренувався спортсмен з плавання брасом та кролем.

Г Сніг лежить білий сріблястий.

6. Укажіть речення, що відповідає схемі.

О, О, О — УС.

А Буди вже, ясне сонце, комашину, дерева, трави — все.

Б У прозорій імлі спалахували миготливі вогники: червоні, блакитні, зелені.

В Тобі, народне слово, у славі й цвіті сам Бог велів перемагати й жити!

Г Усюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги — росли молоді осокори.

7. Установіть відповідність між реченням з однорідними членами і розділовим знаком, пропущеним у ньому.

1

тире

А

Сніг мете, наміта кучугури замітає рови.

2

двокрапка

Б

Хтось сипле тендітні і ніжні сніжинки.

3

кома

В

У світі зорі, і спалахи півонії, космічний гул, і мовчазний туман усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим ладом, як орган.

Г

Увечері до хати посходилась уся сім’я батько, мати, два старші брати, сестра- дівка.

8. Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1

зі сполучниковим зв’язком

А

І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї...

2

з безсполучниковим зв’язком

Б

Галя швидко вдяглася, вийшла до вітальні.

В

Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня.

3

зі змішаним зв’язком

Г

Ожила природа, розпустилися бруньки, і от-от дерева одягнуться в зелене вбрання.

9. Спишіть речення. Виконайте синтаксичний розбір. Накресліть схеми.

Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею й перестрибував через водяні латки, то бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу.

Діти улітку складають гербарій: пелюстка ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвоники...

Відповіді: 1А, 2Б, ЗА, 4В, 5В, 6А, 7: 1В, 2Г, ЗА; 8: 1А, 2Б, ЗВ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як зібрано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити