Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 41 Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування

Тема. Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; перевірити орфографічну та пунктуаційну грамотність; розвивати логічне мислення, уміння аналізувати мовний матеріал; виховувати любов до рідної землі.

Очікувані результати: учні знаходять речення з однорідними членами, узагальнювальними словами, різними рядами однорідних членів, правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення з однорідними членами; конструюють речення, до складу яких входять однорідні члени з різними типами зв'язку.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть речення з однорідними членами (розділові знаки опущено).

А За городом срібною гладінню розлився ставок за ставком верби до води похилилися за вербами на пагорбі хати біліють.

Б Собака стояв під грушею і не зводив з Сашка здивованих очей.

В Уночі несподівано знявся північний вітер небо скоро затяглося хмарами.

Г Уже сонце скотилось до заходу уже степова трава лисніла червоним одлиском.

2. Укажіть речення, де зв’язок між однорідними членами речення здійснюється за допомогою розділового сполучника.

А Радіють молодій обнові берези, клени, явори.

Б Моя мати перша в світі навчила мене любить роси, легенький ранковий туман, п’янкий любисток, м’яту, маковий цвіт, осінній город і калину.

В Людина має бути не тільки здоровою, а й гарною.

Г Неначе човен в синім морі то виринав, то потопав.

3. Укажіть речення, у якому однорідні члени є поширеними.

А У хаті в Мелани було як у віночку: тіняво, зелено, чисто.

Б Верби й верболози сіро-зеленим туманом котились по луці.

В Від Батьківщини — і клич, і звага, і рання сила, й доля пізня...

Г Молода сила тремтить і пориває з кожної жилки стебла.

4. Укажіть речення, у якому однорідні члени — присудки.

А Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці, звиває собі віночок.

Б 3 берега на берег можна добутися баржами або човнами.

В Життя, немов ріка, пливе в майбутнє, у завтрашнє, у безкрає.

Г Понад морями пролягають тіні журби й тривоги, спогадів і снів.

5. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки пропущено).

А На липах з’явилося свіже молоде пахуче листя.

Б Одшуміли над Придесенням перші весняні грози, потому настали теплі погожі дні.

В Прийде пісня, мов дружна весна, шумовита рвучка голосна.

Г Якісь солодкі любі спогади та думки колисали його серце.

6. Укажіть речення, що відповідає схемі.

О, О і О

А Мене весь час то палило, то морозило.

Б Зерно і камінь, суша і вода достойні буть зображені в картині.

В Любить він такі ночі безвечірні, цю тишу і якусь таємничість у всій природі.

Г Над травою височіли безладно розкидані черешні, яблуні, груші.

7. Установіть відповідність між реченням з однорідними членами і розділовим знаком, пропущеним у ньому.

1

2

тире

двокрапка

А

У Карпатах займався чудовий весняний ранок.

3

кома

Б

Я потягнувся до пісні, до неба, до вечірньої зорі і завмер у смутку у диві.В

Лози, кручі, ліс все блищить і сяє на сонці.Г

А цій землі нічого не забракло ні рік ні моря ні озер ні трав.

8. Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1

зі сполучниковим зв’язком

А

3 нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи

сіятелів,— він годивсь на все.

2

з безсполучниковим зв’язком

Б

В

Чорна, непроглядна темрява стояла кругом.

Тепле ясне сонце цілий день висить у світлій синяві.

3

зі змішаним зв’язком

Г

Приємно тягати копиці до стогу й ходити навколо стогів по насінні.

9. Спишіть подані речення. Виконайте синтаксичний розбір. Накресліть схеми.

Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем.

Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи — все надихало молодою парубочою красою.

Відповіді: 1Б, 2Б, ЗГ, 4А, 5Б, 6В, 7: 1В, 2Г, ЗБ; 8: 1Г, 2Б, ЗА.

ВАРІАНТ II

1. Укажіть речення з однорідними членами.

А Оркестр шалів, погрожував, благав, журивсь і плакав скрипок голосами, то шквалом бурі тишу розривав, то озивався десь під небесами.

Б Човен висувається з-під верболозу чорним клинцем, і на воду сповзає дядькова тінь.

В Ось тільки в лісі туман тримається найдовше, він тут хапається за кожний виярок.

Г Копита відбивали чіткий ритм, і, збуджений тим ритмом, він навмисне прискорював біг.

2. Укажіть речення, у якому однорідні члени — обставини.

А Посаджене матір’ю насіння зійде, зацвіте, закрасується, перев’ється по всьому городі.

Б Він виконав роботу і хороше, і дивно водночас.

В Між Гончарівною й Дігтярами вип’явся високий та обривчастий згірок із загубленою чи призабутою назвою.

Г Остап зірвався на рівні ноги й не пішов, а побіг далі.

3. Укажіть речення, у якому однорідні члени поєднуються розділовим сполучником.

А Листки то намагаються ухопитися за гілку, то наче звисають.

Б Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий, нестримний і рвучкий.

В Маска ховає обличчя, але не ховає очей.

Г А Бог же вчить терпіти не ярмо, а лиш труднощі дороги.

4. Укажіть, яким членом речення виступає узагальнювальне слово в поданому реченні.

Усе в чеканні: спілі краплі рос, земля і місяць, вишні і тополі, і тиша в тиші, і тумани в полі.

А Присудком;

Б додатком;

В підметом;

Г обставиною.

5. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (розділові знаки опущено).

А 3 дому рано мене повела неспокійна епоха по тернистих дорогах важкого, складного життя.

Б І ридає рояль за стіною про далекі загублені дні.

В Зараз тренувався спортсмен з плавання брасом та кролем.

Г Сніг лежить білий сріблястий.

6. Укажіть речення, що відповідає схемі.

О, О, О — УС.

А Буди вже, ясне сонце, комашину, дерева, трави — все.

Б У прозорій імлі спалахували миготливі вогники: червоні, блакитні, зелені.

В Тобі, народне слово, у славі й цвіті сам Бог велів перемагати й жити!

Г Усюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги — росли молоді осокори.

7. Установіть відповідність між реченням з однорідними членами і розділовим знаком, пропущеним у ньому.

1

тире

А

Сніг мете, наміта кучугури замітає рови.

2

двокрапка

Б

Хтось сипле тендітні і ніжні сніжинки.

3

кома

В

У світі зорі, і спалахи півонії, космічний гул, і мовчазний туман усе довкруг в довершеній гармонії звучить урочим ладом, як орган.Г

Увечері до хати посходилась уся сім’я батько, мати, два старші брати, сестра- дівка.

8. Установіть відповідність між реченням і групою однорідних членів у ньому.

1

зі сполучниковим зв’язком

А

І барвінком, і рутою, і рястом квітчає весна землю, мов дівчину в зеленому гаї...


2

з безсполучниковим зв’язком

Б

Галя швидко вдяглася, вийшла до вітальні.


В

Любіть травинку, і тваринку, і сонце завтрашнього дня, вечірню в попелі жаринку, шляхетну інохідь коня.


3

зі змішаним зв’язком
Г

Ожила природа, розпустилися бруньки, і от-от дерева одягнуться в зелене вбрання.


9. Спишіть речення. Виконайте синтаксичний розбір. Накресліть схеми.

Він то повз на животі по тонких крижинах, то впирався палицею й перестрибував через водяні латки, то бігав з кінця в кінець криги, не маючи виходу.

Діти улітку складають гербарій: пелюстка ромашки й цвіт ведмежого вушка, зозулині черевички й сині лісові дзвоники...

Відповіді: 1А, 2Б, ЗА, 4В, 5В, 6А, 7: 1В, 2Г, ЗА; 8: 1А, 2Б, ЗВ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як зібрано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.
Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити