Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 42 Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю

Тема. Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю.

Мета: удосконалювати вміння учнів знаходити помилки у своєму й чужому мовленні, пояснювати їх за допомогою правил; розвивати здібність узагальнювати й систематизувати знання; перевірити вміння сприймати на слух незнайомий текст, розуміти його, запам'ятовувати найголовніше, виділяти тему, ідею; виховувати старанність, охайність; плекати любов до рідної землі.

Очікувані результати: учні вміють знаходити помилки у своєму й чужому мовленні; пояснюють їх за вивченими правилами.

Обладнання: підручник, словники, таблиця «Види помилок», пам'ятка «Робота над власними помилками».

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми повинні проаналізувати помилки, яких ви припустилися у контрольній роботі. Лише при систематичній роботі над своїми помилками можливий добрий результат.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Опрацювання таблиці.

ВИДИ ПОМИЛОК

Вид помилок

У чому полягають помилки

Змістові помилки (3)

В усному й писемному мовленні: тему розкрито неповно; про щось сказано недостатньо; є щось зайве; перекручені факти чи події; не розкрито основну думку; думку викладено непослідовно

Лексичні помилки (Л)

Ужито неукраїнські слова; слово вжито не в тому значенні; невиправдане поєднання слів за змістом

Граматичні (Г)

Неправильно утворено слова; слово вжито не в тій формі; неправильно побудовано речення

Орфографічні (І)

Тільки в писемному мовленні: неправильно написано слово

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлено розділові знаки

Стилістичні (С)

Вжито мовні засоби, що не відповідають стилю; неправильно побудовано речення

Орфоепічні (0)

Тільки в усному мовленні: неправильно вимовлено звук, неправильно зроблено наголос

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Аналіз контрольної роботи вчителем.

1. Загальна характеристика виконання контрольної роботи.

2. Огляд найкращих контрольних робіт.

ü Опрацювання пам'ятки.

РОБОТА НАД ВЛАСНИМИ ПОМИЛКАМИ

1. Визначити характер помилки.

2. Визначити орфограму (пунктограму).

3. Повторити правило.

4. Скласти речення зі словом, у якому допущено помилку.

5. Скласти речення, у якому повторюється пунктограма, на яку зроблено помилку.

ü Колективна робота над типовими помилками.

Учні записують слова й речення з орфограмами й пунктограмами, на які було зроблено найбільше помилок.

ü Індивідуальна робота учнів над помилками.

Учні самостійно заповнюють таблицю.

Слово або речення, у якому було допущено помилку

Правило

Приклад
ü Тренувальні вправи, спрямовані на виправлення помилок і повторення та запам'ятовування орфограм.

ü Складання речень на повторення пунктограм.

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

ü Проведення навчального аудіювання.

1. Читання вчителем тексту.

НАШОГО ЦВІТУ ПО ВСЬОМУ СВІТУ

Він походив зі старовинного харківського роду Мечникових і був у сім’ї найстарший. Мав трьох братів: Іллю, Миколу та Івана. Ілля — всесвітньо відомий учений-біолог, Нобелівський лауреат. Микола та Іван — відомі юристи. Родина Мечникових мешкала в селі Панасівці (тепер Мечникове) на Харківщині, там і минуло дитинство чотирьох братів.

Залишивши рідну домівку, Лев Ілліч вступає на медичний факультет Харківського університету. Проте навчається там недовго — за участь у революційному студентському русі сімнадцятирічного юнака з університету виключають. Він вирушає у Петербург, де навчається і в університеті, і в Академії мистецтв та ще й самостійно вивчає іноземні мови. Проте з усіх навчальних закладів його й тут виключають — знову-таки за участь у студентських заворушеннях.

Мабуть, Левко справді був здібним лінгвістом, бо йому вдалося влаштуватися на посаду перекладача в дипломатичній місії Російської держави в Константинополі. На цій посаді юнак теж довго не затримався — його звільнили за «непослух начальству».

Вирішивши навчатися мистецтва, Левко вирушає до сонячної Італії. Заняття у майстерні художника переривають події на півдні країни — на Сицилії вибухає селянське повстання, і на допомогу прибуває «тисяча червоносорочечників» Гарібальді. Не вагаючись, Левко Мечников вступає в полк волонтерів.

В одному з боїв двадцятидворічного юнака тяжко поранено. Щоденник, який вів Левко в ці буремні дні,— то не просто нотатки вражень молодого чоловіка, який уперше взяв участь у воєнних діях, не звичайний щоденник самовидця революційних подій. Це цілком досконалий літературний твір, кожний розділ якого є окремим оповіданням. У розділі «Гарібальдійці» молодий письменник тепло згадує своїх побратимів у боротьбі за незалежність Італії, людей різних національностей: негра-сержанта, угорських драгунів, французів-піхотинців та інших. Це були люди різного стану: аристократи із знаменитих родів воювали поряд із пастухами і рибалками узбережних поселень. У партизанській війні, пише про них автор, «у вогонь ішов той, хто бажав, але котрі вже пішли, то стояли на смерть».

Під час подій, так яскраво описаних Левком Мечниковим, в Італії перебував ще один літератор, який, до речі, теж працював над книжкою про гарібальдійців. Це був Олександр Дюма-батько, який, офірувавши на визвольний рух Гарібальді п’ятдесят тисяч франків, віддав революціонерам для перевезення зброї та припасів свою улюблену яхту. На подяку за це після переможного вступу гарібальдійців у Неаполь письменник дістав почесний, хоч мало корисний під час воєнних дій пост директора музеїв та античних пам’яток.

Дізнавшись, що до Неаполя прибув поранений у битві молодий офіцер (цим офіцером був Левко Мечников), Дюма щодня посилав до нього слугу дізнатися про стан його здоров’я. Трохи одужавши, Лев Ілліч навідав Дюма. Оскільки французький письменник працював над оповіданням про гарібальдійців, цілком можливо, що сюжет твору був підказаний саме обставинами життя нашого земляка.

Через деякий час Левко Мечников переїхав до Швейцарії. Про повернення на батьківщину годі було мріяти: у царській Росії його революційна діяльність була добре відома. 1869 року Левко пише додому, на рідну Україну, матері: «Міркуйте самі: чи розумним було б з мого боку повернення, якого я бажаю так палко? Якби ж то я був упевнений, що мені загрожує не більш як ув’язнення в фортеці чи заслання...»

Під різноманітними псевдонімами Левко Мечников друкує в Росії статті та нариси на громадсько-політичні теми. Тим часом сучасники стверджували, що журналістська праця була для нього не більше як відпочинок від наукової роботи з географії, етнографії та історії культури. Справді, в науковому світі ім’я Левка Мечникова було добре відоме.

Як знавця японської мови уряд Японії запросив Мечникова викладати в організованій у місті Едо найпершій російській школі для японців. Згодом це місто було перейменоване на Токіо, що означає східна столиця, і в ньому було відкрито перший японський університет. Мечников доклав чимало зусиль до організації цього навчального закладу, потім читав в університеті лекції.

Повернувшись до Європи, Лев Мечников видає книжку про Японію, створює фундаментальну «Всесвітню географію», яка стає особливо популярною в європейських навчальних закладах. Серйозну наукову роботу професор Мечников проводить у Невшательській академії Швейцарії.

Помер Лев Ілліч далеко від рідної України, у Швейцарії, 1888 року. У некролозі було сказано: «Лев Ілліч був не лише вченим, він був борцем, який умів захищати свободу із зброєю в руках.

Зрозуміло, що за сучасних умов такій людині просто судилося померти вигнанцем».

(656 сл.)   (За М. Саппою)

2. Виконання тестових завдань.

1. Старовинний рід Мечникових походив із:

А Київщини;

Б Чернігівщини;

В Одещини;

Г Харківщини.

2. Всесвітньо відомим ученим-біологом, Нобелівським лауреатом був брат Левка Мечникова:

А Ілля;

Б Іван;

В Микола;

Г Михайло.

3. Із Харківського та Петербурзького університетів Левка Мечникова було виключено:

А за неуспішність;

Б за непослух начальству;

В за участь у народницькій організації;

Г за участь у студентських заворушеннях.

4. До сонячної Італії Левко Мечников вирушив, щоб:

А лікуватися;

Б розважатися;

В навчатися мистецтву;

Г вивчати італійську мову.

5. Слово волонтер має таке значення:

А людина, яка багато років присвятила певній діяльності;

Б особа, що добровільно вступила на військову службу; доброволець;

В особа, що, нехтуючи об’єктивними законами суспільного розвитку, керується власними бажаннями й довільними рішеннями;

Г дворянський титул.

6. Тяжку рану в бою Левко Мечников дістав, маючи:

А 18 років;

Б 20 років;

В 22 роки;

Г 25 років.

7. Одужавши після поранення, Левко Мечников познайомився з письменником:

А Олександром Герценом;

Б Олександром Купріним;

В Александром Дюма-батьком;

Г Олександром Дюма-сином.

8. Наукова діяльність Левка Мечникова стосувалася:

А географії, біології, фізики, астрономії;

Б географії, етнографії, історії культури, іноземних мов;

В географії, фізики, хімії, іноземних мов;

Г історії, географи, анатомії, медицини.

9. Назву Токіо в результаті перейменування одержало японське місто:

А Удо;

Б Едо;

В Кіото;

Г Фукуокі.

10. Левко Мечников є автором фундаментальної праці:

А «Всесвітня історія»;

Б «Всесвітня географія»;

В «Світова література»;

Г «Мови народів світу».

11. Помер Левко Мечников:

А в Італії;

Б в Японії;

В у Швейцарії;

Г в Україні.

12. Головна думка опрацьованого тексту така:

А через нестримність характеру деякі люди перетворюються на вічних блукальців;

Б людина, що боролася за свободу й незалежність чужої вітчизни, перетворюється на людину без батьківщини;

В через політичні обставини багатьом талановитим українцям на батьківщині не було місця;

Г політична й суспільна діяльність не спроможна перешкодити реалізації таланту.

Відповіді: 1Г, 2А, ЗГ,4В, 5Б, 6В,7В, 8Б, 9Б, 10Б, 11В, 12В.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальні завдання. 1) Скласти самодиктант, виходячи з найпоширеніших орфографічних та граматичних помилок. Дібрати приклади до слів і речень, у яких допущено помилки. 2) Підготувати повідомлення в науковому стилі на лінгвістичну тему «Речення з однорідними членами».

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Самостійна робота.

Складіть індивідуальний план роботи над удосконаленням грамотності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити