Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 4 Розвиток зв'язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. Вивчальне читання мовчки.

Тема. Розвиток зв'язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. Вивчальне читання мовчки.

Мета: удосконалити знання учнів про текст, його основні ознаки, закріпити вміння визначати тему та ідею висловлювання, ділити текст на абзаци, складати план, створювати власні висловлювання різних типів і стилів мовлення; ознайомити восьмикласників із вивчальним різновидом читання текстів мовчки, розвивати вміння читати висловлювання мовчки, глибоко проникаючи в його зміст й максимально повно охоплюючи нову інформацію; розвивати культуру усного й писемного мовлення, виховувати любов до рідної мови.

Очікувані результати: учні розрізняють такі понята, як текст, його основні ознаки, структура, види зв'язку речень у тексті; уміють визначати стилі й типи мовлення, тему й основну думку тексту; ділять текст на абзаци, складають його план; створюють власні висловлювання різних типів і стилів мовлення, вміють читати висловлювання мовчки, глибоко проникаючи в його зміст і максимально повно охоплюючи нову інформацію.

Обладнання: підручник, зразки текстів різних стилів і типів мовлення, таблиця «Сталі мовлення», пам'ятка «Як проводити вивчальне читання тексту мовчки».

Тип уроку: розвиток комунікативних умінь.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Спостереження з елементами аналізу й зіставлення.

Прочитайте висловлювання, порівняйте їх. Які з висловлювань є текстом? Свою думку аргументуйте. Визначте тему та ідею тексту, дайте

йому заголовок.

ВИСЛОВЛЮВАННЯ 1

Усі ми знаємо нашу співучу та дзвінку українську мову. Та це аж ніяк не означає, що нам є чужими чи далекими мови інших народів. І якщо народиться вірш із голосом, не будемо перечити, хай зроста, пшениця бринітиме стиглим колосом, литаврами площ загудуть міста. У світі налічується близько трьох тисяч мов. Одні з них перебувають між собою у близькій спорідненості, інші більш віддалені одна від одної.

ВИСЛОВЛЮВАННЯ 2

Мово рідна! Ти ж — як море — безконечна, могутня, глибинна. Котиш і котиш хвилі своїх лексиконів, а їм немає кінця-краю.

Красо моя! В тобі мудрість віків і пам’ять тисячоліть, зойк матерів у годину лиху і непереможний гук лицарів твоїх у днину побідну, пісня серця дівочого в коханні своїм і крик новонародженого. В тобі, мово, неосяжна душа народу: його мудрість і щедрість, радощі й печалі, його труд, і піт, і кров, і сміх, і безсмертя його... (За С. Плачиндою)

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Слово вчителя.

Текст — це група речень, об’єднаних темою й основною думкою. Речення в тексті розташовані в послідовності, яка потрібна для розкриття теми.

Розвиток основної думки тексту зумовлений тим, що кожне наступне речення додає щось нове до вже відомого.

Виділяються такі ознаки тексту: пов’язаність речень за змістом (темою); наявність основної думки, її розвиток; певна послідовність речень; зв’язок речень між собою за допомогою займенників, синонімів, повторів, спільнокореневих слів, сполучників.

ü Опрацювання таблиці.

СТИЛІ МОВЛЕННЯ

Назва стилю

Сфера застосування

Жанри висловлювання

Основні ознаки

Розмовно-побутовий

Побут

Діалог, бесіда, лист до приватної особи

Загальновживані слова, необов'язковість суворої логічності

Художній

Художня література

Вірш, оповідання, повість, роман, п'єса та ін.

Образність, конкретність, емоційність

Науковий

Наука і техніка

Виступ, лекція, доповідь, повідомлення, наукова стаття та ін.

Логічна послідовність, точність, абстрактність, використання слів у прямому значенні

Публіцистичний

Суспільне життя

Писемні: стаття, нарис, фейлетон та ін. Усні: виступ, доповідь, промова та ін.

Закличність, пристрасність, офіційний характер мовлення, використання термінів

Офіційно-діловий

Офіційні, службові стосунки

Закон, угода, документ, постанова, офіційний лист та ін.

Додержання установленого зразка,

офіційність, сувора точність

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Бесіда.

— Які є стилі мовлення? Типи мовлення?

— У яких сферах застосовується кожен зі стилів?

— Які ознаки характерні для кожного стилю?

— Які ознаки притаманні тексту-опису?

— За якими ознаками характеризують текст-розповідь?

— Чим відрізняється текст-роздум від тексту-опису і розповіді?

ü Робота з текстом.

З'ясуйте стиль і тип мовлення кожного з наведених текстів.

ТЕКСТ 1

І раптом я побачив серед жовтих одну білу лілею. Вона не стирчала, як її жовті сусідки, а вільно лежала на воді. Її зелені черенці були, як добрі ласкаві руки, що обережно й турботливо тримали вінчик білих пелюсток. Кожна пелюсточка була окремо від інших, але всі разом вони утворювали таку дивовижну гармонію форм і фарб, що не можна було відірвати очей. Ця біла лілея була немов ясний вогник серед темної ночі, немов єдина зірочка в синьому небі, немов миле обличчя серед інших, байдужих, облич.

(Д. Ткач)

ТЕКСТ 2

Капуста білоголова — рослина родини хрестоцвітних (або капустяних). Рослина дворічна: в перший рік формується качан. Згодом наростає стебло, на якому з’являється листя. Основний колір — зелено-білий. Листя має овальну форму, у розмірах досягає від 10 до 60 см. На одному качані росте від 25 до 100 листків. Висота деяких сортів капусти білоголової може бути до 1,5 м та ширина — 2 м.

(З підручника)

ТЕКСТ 3

Вихована людина... Якщо про вас скажуть таке, вважайте, що удостоїлися похвали. Так що ж таке вихованість? Це не тільки хороші манери. Це щось глибше в людині. Бути вихованим — означає бути уважним до іншого, делікатним, тактовним, скромним. Мені видається, що таким був артист Художнього театру Василь Іванович Качалов. Він неодмінно запам’ятовував всі імена та по батькові людей, з якими зустрічався. Він поважав людей і завжди цікавився ними. При ньому кожна жінка почувала себе привабливою, гідною турботи. Усі відчували себе в його присутності розумними, дуже потрібними. Одного разу пізно ввечері Василь Іванович побачив дві дивні жіночі фігури. Це виявилися сліпі, які заблукали. Качалов негайно запропонував їм свої послуги, провів до трамвая, допоміг сісти у вагон. Коріння цього вчинку не просто в знанні хорошого тону, а в щирості і доброті до людей. Значить, вся справа в думках і спонуканнях. А знання норм поведінки тільки допомагає прояву внутрішньої доброти і людяності.

(За С. Гіацинтовою) (переклад автора)

ü Коментар учителя.

Уміння читати — необхідне й важливе для сучасної людини, оскільки сприяє розвитку не лише навчальних умінь, а й культурно-естетичному задоволенню. Процес читання складається з одночасного сприймання й осмислення інформації. Як правило, інформацію можна опрацювати різними видами читання: ознайомлювальним, вивчальним, вибірковим, читанням-скануванням тощо. Найефективнішим увижається вивчальне читання мовчки, у процесі якого глибоко аналізується зміст висловлювання, з’ясовуються особливості його композиції, причиново-наслідкові зв’язки, виражально-зображувальні засоби, дається оцінка прочитаному.

ü Опрацювання пам'ятки.

Ознайомтесь із пам'яткою. Прочитайте мовчки текст, використовуючи вивчальний різновид читання. З'ясуйте швидкість свого читання (кількість слів за 1 хв).

ЯК ПРОВОДИТИ ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТІВ РІЗНИХ СТИЛІВ

Читаючи мовчки текст:

глибоко проникайте в його зміст;

максимально повно охоплюйте нову інформацію;

розумійте взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у тексті;

з’ясовуйте особливості композиції тексту;

визначайте основну і другорядну інформацію;

запам’ятовуйте причиново-наслідкові зв’язки між явищами;

ставтесь до прочитаного творчо і критично.

ü Читання тексту мовчки.

Прочитайте текст, виконайте завдання до нього.

МОВА І МИСТЕЦТВО

Мова є основою всіх словесних мистецтв як усних, так і писемних. Без людської мови не було б ні усної словесності, ні поезії, ні прози. Усі словесні мистецтва є динамічними, бо вони виявляються в часі. А що власне ми називаємо мистецтвом? Можна сказати так: мистецтво — це творча діяльність людей, спрямована на створення естетичних цінностей. У цьому визначенні цінностями називається все те, що для людей має не матеріальну, а духовну вартість, що задовольняє як їхні почуття, так і їхній розум. Якщо розрізняти динамічні та статичні мистецтва, то до перших можна залічити, крім словесного мистецтва, ще музику і балет (мистецтво танців). Статичними можна назвати живопис у всіх його різновидах (художню графіку, орнаменталістику — мистецтво створення орнаментів — візерунків, так званий абстрактний живопис тощо), скульптуру (гліптику — різьблення, пластику — ліплення), архітектуру.

Поділ мистецтв на образотворчі та необразотворчі нас не задовольняє, бо по суті всі мистецтва є образотворчими, тільки одні створюють зорові (оптичні), а інші — слухові (акустичні) образи.

Музика буває вокальною (спів) та інструментальною. У вокальній музиці можуть сполучатися словесне й музичне мистецтва (романси, опера). Сполученням музики з хореографією є балет («орхестика»), а досить складною формою сполучення мистецтв є театр, театральні вистави.

У давньогрецьких театральних виставах сполучалися словесність (декламація), музика (вокал) і танці.

Лише ті мистецтва, у яких мала значення людська мова, могли давати «повну» інформацію, тобто інформацію про все, що має бути в компетенції людей. Як мова є системою словесних знаків, так і музика є системою членоподільних, тобто таких, що відрізняються один від одного, звуків. Музика діє на психіку людей, отже передає передусім естетичну інформацію, яка згодом у свідомості людей може «перекладатися» і на логічну інформацію залежно від того, хто сприймає виконання музичного твору. Однакові для музики і для мови особливості звуків (як коливання пружного середовища — повітря) використовуються в цих сферах людської діяльності по-різному. Тут ідеться про висоту, тривалість та силу звуків.

Таким чином, музику можна вивчати із семіотичного погляду. Це вивчення почалося лише недавно і має бути перспективним. У Давній Греції лірична поезія була безпосередньо пов’язана з музикою. З нею пов’язувалася певною мірою і епічна поезія, твори якої рапсоди декламували під акомпанемент струнних музичних інструментів. Від назви цих рапсодів походить назва окремих частин таких великих творів, як «Іліада» та «Одіссея» — рапсодії.

(А. Білецький)

Завдання до тексту.

— З’ясуйте, що виражає заголовок: тему чи основну думку.

— Визначте основну і другорядну інформацію в прочитаному тексті.

— Складіть план висловлювання. Усно перекажіть, максимально повно передаючи зміст прочитаного.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти твір-опис (предмета, квітки, дерева) у художньому та науковому стилях.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключна бесіда.

— Які стилі й типи мовлення вам відомі?

— На що потрібно звернути увагу, щоб визначити стиль і тип мовлення?

— Назвіть ознаки та сфери застосування кожного зі стилів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити