Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК №43 Звертання поширені й непоширені. Розділові і знаки при звертанні

Тема. Звертання поширені й непоширені. Розділові і знаки при звертанні.

Мета: поглибити знання учнів про поширені й непоширені звертання; розвивати вміння й навички визначати звертання в усному та писемному мовленні; допомогти учням глибше зрозуміти й осмислити специфіку речень зі звертаннями, їх функціональне призначення; навчити правильно розставляти розділові знаки при звертаннях; виховувати любов до Батьківщини, рідного краю.

Очікувані результати: учні вміють знаходити звертання в реченнях; розрізняють звертання поширені й непоширені; правильно ставлять розділові знаки при звертаннях; конструюють та правильно інтонують речення зі звертаннями.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

1. Прочитайте поезію Д. Білоуса. «Слова покличні — прості й величні». Яке враження справляє ця поезія? У чому особливість поетичного твору? Яка роль звертань у розумінні автора?

2. Знайдіть звертання. Поясніть постановку розділових знаків.

В джерелах слова — душі криниця,

а рідна мова — як чарівниця.

Звичайний приклад візьму навмисне,

краса ж така в нім, що серце стисне.

Дивися — в кличнім простім відмінку:

«Ой не стелися, зелен барвінку...»

Одвертий кличний — немов дитинний,

музичний, звичний та ще й гостинний.

Вживеш ти усно чи на папері —

мов у світлицю відчиниш двері.

Звертання щире, душевне, щедре —

Василю, Павле, Іване, Петре!

І так сердечно, і так ласкаво —

Наталю, Лесю, а чи Любаво!

До зборів, сходки відкрито й радо —

чи товариство, а чи громадо!

А найсвятіше душа приємле —

моя Вкраїно, кохана земле,

ти, сивий Дніпре, і ти, Дунаю,—

миліших серцю звертань не знаю.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Звертання — це слово або сполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких звертається мовець. Найчастіше звертання виражаються іменником у формі кличного або називного відмінка: Меласю! Рідна! Зіронько моя! Не покидай мене! (І. Кочерга)

Звертання можуть бути непоширеними і поширеними. Непоширені — складаються з одного слова: Вийди, вийди, Іванку, заспівай нам веснянку! (Нар. творч.) Поширені — складаються з кількох слів: Малий синочку, ти склони себе, як билиночку. (С. Руданський)

При звертаннях може стояти займенник, що виконує функцію логічного мосту між звертанням і реченням (займенники ти, Ви). Займенник Ви вживається при звертанні до одного співрозмовника, якщо він незнайомий, малознайомий, старший за віком та посадою. Займенник ти виражає близькі стосунки між людьми. Він передає повагу, що виникає на основі дружби, товариських відносин, вживається у спілкуванні між членами родини, товаришами по навчанню, при звертанні до рівної або молодшої за віком чи посадою людини.

Звертання до співрозмовника — найяскравіший і часто вживаний етикетний знак, який може бути офіційним, загальним та індивідуальним.

За допомогою звертання ми можемо покликати людину, звернутися до неї з проханням, пропозицією тощо. До близьких нам людей звертаємося: Степане! Мамо! Братику! Донечко! До незнайомих людей: пані, пане, добродію, добродійко. Офіційне звертання передбачає такі форми, як: пане міністре, пані Світлано, добродію Андрій.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, знайдіть звертання. Поясніть розділові знаки.

Ой сніги, мої сніги, срібні та пухнасті, наче все, що навкруги, потонуло в щасті! О мій народе, Прометея ти маєш душу молоду. О юність, ти наша надія, майбутнє належить тобі. Світи нам, день, безсмертними вогнями, шуміть, сади, роди зерно, земля! (В. Сосюра) О земле рідна, б’ю чолом тобі. (А. Малишко) Куди ж поділа, степова Елладо, варязьку сталь і візантійську мідь? (Є. Маланюк)

ü Лінгвістичне конструювання.

Складіть речення відповідно до поданих схем.

Зв., ...

Зв.! ...

..., Зв., ...

Лишенько, Зв., ...

Ой Зв., ...!

ü Пунктуаційний практикум.

Запишіть речення, схарактеризуйте структуру звертань (поширені чи непоширені), морфологічне вираження, їхнє місце в реченні. Визначте, від чого залежить розташування звертання на початку, в середині та в кінці речення.

О батьківщино, син я твій! (П. Тичина) Як я люблю тебе, мій рідний краю! (І. Франко) О рідне слово, хто без тебе я? (Д. Павличко) Васильки у полі, васильки у полі, і у тебе, мила, васильки з-під вій. Якби я міг, якби зумів я, тебе, Вкраїно, воскресить! (В. Сосюра) До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна моя перша озветься. Сторононько рідна! Коханий мій краю! Чого все замовкло в тобі, заніміло? (Леся Українка)

ü Вибірково-розподільний диктант.

Випишіть у два стовпчики звертання: 1) непоширені, 2) поширені. Якщо болить серце, тобі, друже, поталанило. (В. Стус) Нам випало, сину, досіяти і долюбити отецькеє поле. Тримайсь, козаче! Поки є ми, порівну на наші плечі поклади свій біль. (Б. Олійник) Прапрадіди, в тім і моя вина, що вас небагатьох сьогодні знаю. Не забудь, мій сину, жнивне поле! (П. Перебийніс) Пробач мені, життя, дароване так щедро! Душа полів, ти пам’ятаєш стерні? (Л. Костенко) Здрастуй, сонце, і здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжосте нив! (В. Симоненко) Ти, хмарино у небі, ти, сестрице срібляста, ти скажи,— тебе не проходило щастя? З’явись, мій світлий дню, світанку мій рум’яний, збирай товаришів у коло полум’яне. Чуєш ти мене, друже і брате, всім я руку в путі подаю. Забряжчи, золоте відеречко, розплещи дзвонкової води! Журавлем худим і непокірним, рідний краю мій, я прилечу! (Із тв. А. Малишка)

ü Творчі завдання.

1. Складіть діалог (10-12 реплік), використовуючи поширені й непоширені звертання.

2. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова й словосполучення виступали б то звертанням, то підметом.

Сонце, рідна земля, моє місто, вулиці.

ü Лінгвістичний експеримент.

Запишіть речення, змінивши місце розташування звертань у них. Чи змінився зміст речень?

Василю, ти вивчив уроки? Наталіє Петрівно, вибачте нас за поведінку. Браття, захистимо землю рідну. Дніпре сивий, повідай нам історію, що бачили береги твої. Весно! Відроди природу із зимового забуття.

ü Вибірковий диктант.

Прослухайте уривок із поезії В. Симоненка. Випишіть звертання і визначте відмінки іменників, якими виражено звертання.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік...

Одійдіте, недруги лукаві!

Друзі, зачекайте на путі!

Маю я святе синівське право

З матір’ю побуть на самоті.

Рідко, пене, згадую про тебе.

Дні занадто куці та малі,

Ще не всі чорти живуть на небі,

Ходить їх до біса на землі.

Україно! Ти моя молитва,

Ти моя розпука вікова...

Гримотить над світом люта битва

За твоє життя, твої права.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальні завдання. 1) Виписати з українських народних пісень речення зі звертаннями (6-7). 2) Підготувати повідомлення про перший пам'ятник Т. Г. Шевченку в Харкові та про скульптора М. Г. Манізера.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Робота в парах.

Складіть і розіграйте діалоги в парах (усно), використовуючи звертання, доречні в запропонованих ситуаціях спілкування.

Участь у шкільному конкурсі знавців рідної мови.

Розмова з учасником спортивної олімпіади.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити