Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 46 Звертання. Розділові знаки при звертаннях

Тема. Звертання. Розділові знаки при звертаннях.

Мета: поглибити знання учнів щодо вживання звертань у реченні, закріпити вміння й навички правильно ставити розділові знаки при звертаннях, розвивати в учнів здатність обґрунтовувати вживання розділових знаків; удосконалювати навички школярів використовувати звертання в усному та писемному мовленні, формувати культуру мови, здатність спілкуватися з людьми; виховувати любов та повагу до влучного українського слова.

Очікувані результати: учні знають матеріал про поширені й непоширені звертання; уміють знаходити звертання в тексті й використовують їх у власному мовленні; правильно ставлять розділові знаки при звертаннях, конструюють та доречно інтонують речення зі звертаннями.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиця «Розділові знаки при звертаннях».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що таке звертання?

— Які звертання називають непоширеними?

— Завдяки чому звертання стають поширеними?

— Якими частинами мови виражаються звертання?

— У якому відмінку найчастіше вживають іменники, котрими виражено звертання? Наведіть приклади.

— Які розділові знаки ставлять при звертанні?

— У яких стилях мовлення найчастіше вживається звертання?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про звертання, удосконалимо вміння визначати їх у реченні, навчимося ставити розділові знаки та обґрунтовувати їхню постановку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Опрацювання таблиці.

РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННЯХ

Пунктограма

Приклади

..., Зв, м...

Дзвени, моя радісна ліро, хай звуків лунає прибій. (В. Сосюра)

Зв!...

Ой вінку мій, вінку, хрещатий барвінку! А я тебе плела вчора до вечора. (Нар. творч.)

Зв,...

Україно, ти для мене диво! (В. Симоненко)

..., Зв.

Посивів, Дніпре мій. (П. Тичина)

…, Зв! (?)

Де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний? (Т. Шевченко)

ü Слово вчителя.

Звертання на письмі виділяють комами або знаком оклику (залежно від інтонації) на початку речення і комами з двох боків у середині речення. Якщо звертання стоїть наприкінці речення, то кому ставлять перед ним: Дивна людино! Я ж маю крила. (Л. Костенко) Цвіте азалія, мій друже Ушаков, у мене на вікні, в кінці старого року. (М. Рильський) Зіроньки ясні небо покрили, вийди, дівчино, серденько миле. (Нар. творч.)

Вигуки відділяють від звертання комами: Гей, юнаки, гей, молодість світу, доля планети у ваших руках. (І. Нехода) Якщо перед звертанням стоять вигуки о, ой, які виконують роль підсилювальної частки, то кому після них не ставлять: О краю мій, тужу я за тобою! (М. Рильський)

У складі поширеного звертання займенники ти, ви комами не виділяють: Моя ти доле молодая, не покидай мене. (Т. Шевченко)

Звертання, з’єднані сполучниками і, й, та, комою не розділяють: Прокиньтеся, байдужі й сонні, зірвіть душі живої згар... (Д. Павличко)

Звертання виділяють комами разом зі словами, що належать до них: І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий! Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру, не чорну. (Т. Шевченко)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальна вправа.

Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

Привіт тобі, Сонце! Привіт тобі, Воле, від серця мого і народу! (О. Олесь) Не все тобі видно, мій брате і друже. Заглянь мені в очі, заглянь мені в душу! (П. Перебийніс) Ні, не сумуй, поете безталанний, що ти малий, поміж людьми незнаний! Майте ж прапором, надії! Знов озвись, оживши, сміх! (Б. Грінченко) Сміло, поете, підходь й людство громами буди! (А. Казка) Надіє, не гасни, ще трохи в душі побрини. (Л. Забашта) Встаньмо, люди! Згуртуймось! Не вічність же спати! Шпигуна покараєм, позбудемось ката! (В. Раєвський)

ü Лінгвістичне конструювання.

До поданих речень доберіть із довідки відповідні звертання. Визначте відмінки іменників, якими виражене звертання. Поясніть уживання розділових знаків.

Ото тобі, ..., найбільше лихо, як в кузні тихо. Горе тобі, ..., якщо тебе корова рогом коле. Міняй, ..., сліпу кобилу на носату. Мели, ..., доки вітер не перестане. Мели, ..., бо погода тисне. Держись, ..., іде зима. Поглянь, ..., у воду на свою вроду. Не смійся, ..., ти не краще квасолі! Надівай, ..., ярмо, коли волів не вгледів. (Нар. творч.)

Довідка: ковалихо (ковалю), воле, свате, Іване, Денисе, Хома, козле, горох, пес.

ü Пояснювальний диктант.

Назвіть ужиті в реченнях риторичні звертання. Укажіть, у формі якого відмінка їх ужито. Поясніть уживання розділових знаків.

Мово! Велична молитво наша... То ж стояла Ти на чатах коло вівтаря нашого національного храму й не пускала туди злого духа виродження, злого духа скверноти, злого духа ганьби. (К. Мотрин) Ой Дніпре мій, Дніпре, широкий та дужий! Багато ти, батьку, у море носив козацької крові. Зоре моя вечірняя, зійди над горою, поговорим тихесенько в неволі з тобою. (Т. Шевченко) Котися ж і грими, о слово, зроджене священним непокоєм. (М. Рильський) Україно моя, моя люба Вкраїно, чим я втішу тебе, чим тебе заспокою? Багата будь ти, земле, наша нене! Люблю твоє поритеє чоло! (П. Тичина) Шануймось, браття, ми одна сім’я. (3. Ружин) Зеленая дібровонько, чого так рано спустошена? (Нар. творч.) Мати уроди, красо світовая! Де ти береш такі пишнії барви, кольори блискучі? (Панас Мирний) Ой куди ви, голубоньки, та й полетите? (Нар. творч.)

ü Робота з текстом.

Прочитайте уважно текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Докладно перекажіть текст, уживаючи звертання. Переказ запишіть.

На четвертий день влітку і через сім — взимку, раненько дитя показували сонцю.

Батько брав дитину на руки і, переступаючи пороги, казав:

— Пороги, пороженьки, маленькі й великі, тесані і рублені, святі й священні, з дому дитя викликайте, на вулицю до людей виводьте, ніг не збивайте, очі бережіть.

Коли на вулиці світило сонце ясно й не чути було співу пташок, ніякого шуму, то доля пророкувалася світлою, а життя спокійним та тихим. Коли ж птахи співали, то дитина виростала співучою і життєрадісною, але мала багато клопотів. А може, чувся брязкіт відра коло криниці чи кінської збруї,— то виростати дитині господарем.

(О. Кириченко)

ü Робота в групах.

З поданими звертаннями утворіть речення. Поясніть уживання розділових знаків.

1 група (в офіційно-діловому стилі): пане, добродію, громадянине, вельмишановний, шановна громадо, високоповажний, товариші, дорогі друзі, пане міністре.

2 група (у художньому стилі): люди добрі, друже, господарю, дівчинонько, юначе, матінко, соколе ясний, земле рідна, мово солов’їна.

ü Робота з картками.

КАРТКА № 1

Спишіть речення. Подані в дужках слова поставте у форму кличного відмінка. Поясніть уживання розділових знаків.

Жди, (гриб), може, й тебе хто здибле. Дайте, (тіточка), води, бо так їсти хочеться, що переночувати ніде. (Гриць, Гриць), молотити! Гриць не здужає робити. Ой і зійди, зійди ти, (зіронька вечірняя), ой вийди, вийди, вийди, (дівчинонька моя вірная). З Богом, (Парася), як тебе люди хотять. Заходьте, (три), я корову подою! Терпи, (козак), отаманом будеш. (Нар. творч.)

КАРТКА № 2

Спишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи пропущені звертання з довідки. Поясніть уживання розділових знаків.

Скачи, ..., як козак скаже. Не гуди, ..., коло обуха. Не приходьте, ..., бо будете некохані. Хвали мене, ..., бо до вух роздеру. Гуляй, ..., покіль твоя година. Горе тобі, ..., якщо тебе корова рогом коле. Мовчи, ..., будеш їсти паляничку. Держись, ..., іде зима. Гуляй, ..., в тілі, доки кості цілі. (Нар. творч.)

Довідка: враже, мухо, непрохані, моя губонько, дитино, воле, язичку, Хома, душе.

КАРТКА № З

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Обґрунтуйте їхнє уживання. У кожному реченні позначте звертання.

Купайло! Купайло! Де ти зимувало? Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся! Благослови, мати, весну закликати! Спи, дитинко, спи, дитинко, мій сивий соколе, пішла мати жито жати на широке поле. Ой ну, люлі, дитя, спать! Та орав мужик край дороги. Гей, цоб! Цабе, рябий, тпру! Край дороги! Святий Андрію, на тебе конопельки сію! Дай, Боже, знати: з ким буду свадьбу грати! (Нар. творч.)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Записати 7-8 прислів'їв та приказок зі звертаннями.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Мікрофон».

— Чи сподобався вам сьогоднішній урок?

— Що нового ви дізналися?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити