Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 47 Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них

Тема. Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них.

Мета: поглибити знання учнів про вставні слова, словосполучення і речення; їхні види за значенням; сформувати вміння відрізняти види вставних слів і словосполучень від співзвучних членів речення; удосконалювати навички правильно використовувати вставні слова, словосполучення і речення як в усному, так і в писемному мовленні; вчити правильно розставляти розділові знаки при вивчених конструкціях; розвивати логічне мислення, пам'ять; виховувати любов до української мови.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях вставні слова (словосполучення, речення); аналізують й оцінюють виражальні можливості речень зі вставними словами; уміють відрізняти види вставних слів і словосполучень від співзвучних членів речення; правильно ставлять розділові знаки при вставних конструкціях; доцільно використовують їх у мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиці «Групи вставних слів (словосполучень) за значенням», «Вставні речення».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 0 Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Яку роль у мовленні відіграють звертання?

— Навіщо вживаються звертання?

— Як знаходити звертання в реченні?

— Де можуть стояти звертання в реченні і якими розділовими знаками їх виділяють? Наведіть приклади.

ü Робота з картками.

КАРТКА № 1

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Визначте в реченнях непоширені й поширені звертання.

Ну, сідай, мала сестричко. (Олена Пчілка) Весно красна! Любі мрії! Сни мої щасливі! Я люблю вас! Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні загинуть обоє! (Леся Українка) Хлюпни нам, море, свіжі лави! (П. Тичина)

КАРТКА № 2

Спишіть речення, розкриваючи дужки і вставляючи розділові знаки при звертанні.

Уклін тобі (столиця України). (Брати мої) доземний вам уклін. (Ш. Сангулія) (Юнак) Хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину... Не розлюблю тебе ніяк (моя вишнева Україна, красуня, страдниця моя)! (В. Сосюра) Чому (коваль) радий ти? Чому ти гордий (плугатар)? (М. Рильський)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Лінгвістичне спостереження.

Прочитайте речення. Укажіть, якими словами і відтінками значень вони різняться.

Автобус запізнюється. Автобус, здається, запізнюється. Автобус, кажуть, запізнюється. Автобус, безперечно, запізнюється. На жаль, автобус запізнюється. Майте на увазі, автобус запізнюється. Отже, автобус запізнюється.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Вставними називаються слова або сполучення слів, за допомогою яких той, хто говорить (мовець), висловлює ставлення до того, що він повідомляє. Вставні слова (словосполучення) не є членами речення, але тісно пов’язані зі змістом речення, можуть стосуватися всього речення або окремих його членів: Може, годину йшло товариство тою трудною, нетоптаною дорогою. (І. Франко)

ü Опрацювання таблиць.

ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ (СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ) ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Значення

Слова та словосполучення і

Впевненість чи невпевненість

може, може бути, мабуть, можливо, здається, очевидно, безумовно, без сумніву, справді

Джерело повідомлення

кажуть, по-моєму, мовляв, на мою думку, як мені здається, за свідченням, як відомо, як зазначено

Ставлення до висловлюваного

на щастя, на жаль, на диво, на сором, як навмисне, дивна річ

Оцінка повідомлюваного як звичайного

як завжди, було, бувало, як водиться

Послідовність викладу думок

по-перше, по-друге, нарешті, отже, таким чином, значить, виявляється, виходить, до речі, наприклад

Увічливість

будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте, даруйте на слові, майте на увазі

Привертання уваги

правду кажучи, між нами кажучи, словом, ніде правди діти, зверніть увагу, вірите, знаєте, уявіть собі

ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ

Тип речення

Приклади

Означено-особові

Думаю, дозволю собі сказати, нагадаю ще раз

Неозначено-особові

Як про це кажуть, як про це думають

Безособові

Нам думається, треба сказати

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Знайдіть вставні слова (словосполучення). Укажіть їхні групи за значенням.

Даруйте на слові, але я вас не зрозумів. (Панас Мирний) Коваль, здається, де сам зрозумів. (В. Сосюра) На мою думку, такого наказу виконувати не слід. (І. Ле) А подумайте, пане, може, ви в молодості когось образили? (Л. Павленко) На жаль, правда твоя, бідолашна моя, люба моя Міго! (В. Раабе) Мов стародавній дуб-велетень, стояв Захар Беркут серед молодого покоління і міг тепер бачити плоди своєї довголітньої діяльності. І певно, не без радості міг він глядіти на них. (і. Франко) Пам’ятається, один з льотчиків розповідав, що він літав над Плюєшті. (О. Гончар)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Вибірковий диктант.

Випишіть із поданих речень вставні слова (словосполучення). Згрупуйте їх за значенням.

Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. (О. Гончар) На щастя, надходив Андрій. (М. Коцюбинський) Ішла гроза зухвала, безумовно, в собі відчувши бушування сил. (П. Усенко) Видно, кожен збере, що зібрати зуміє, кожен творить красу зі своєї краси. (П. Скунць) Ніжність, наприклад, описати математично не можна. (В. Собко) По-перше, вона завжди знала всі уроки. По-друге, вона ніколи не спізнювалася. (О. Іваненко) Не жартуй наді мною, будь ласка. (В. Симоненко)

ü Творче завдання.

Складіть речення, у яких подані слова виступали б то вставними словами (словосполученнями), то членами речення. Поясніть уживання розділових знаків.

Здається, на диво, бувало, за свідченням..., як мені здається, правда, таким чином, прошу вас, уявіть собі.

ü Тренувальна вправа.

Спишіть речення. На місці крапок поставте потрібне за змістом вставне слово.

Білясте море ... потягається в сонній млості й ніжно викидає перші хвилі на берег. План був простий і ... реальний. Це ви, Тарасе Даниловичу? Заходьте ...! Анатолій захоплено поглядав то на мене, то на Ніну і ... заздрив нашій дружбі. Сашко ... ніколи не пропускав нагоди допомогти матері, (Із тв. Ю. Збанацького)

Довідка: будь ласка, здається, мабуть, бувало, здавалося.

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Знайдіть вставні слова (словосполучення) і речення.

І ніколи, можливо, сучасник (маю на увазі художника-творця) не мав такого вдячного ґрунту для створення зразків мистецтва, високих і зичливих, як у наш час. (О. Довженко) Митько Чубатий (так звали вантажника, що стояв поруч) глянув на неї. (П. Панч) Далеко-далеко — те знають хіба що лелеки — розкидала доля кептарики і сіряки. (О. Гончар) Як свідчить літопис, колись тут був підступно вбитий київський князь Аскольд. (В. Омельченко) Здається, така непривітна й колюча (так говорив М. Коцюбинський про гостю з півдня — кактус), а як зацвітає. Ось так і люди. Часом вони, може, й незугарні з себе, але кожна людина має своє квітування... (І. Цюпа)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання, із творів художньої літератури виписати 8-9 речень зі вставними словами (словосполученнями) і реченнями.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Учні за одну хвилину записують у зошитах, що їм не сподобалося і що сподобалося на уроці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити