Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 48 Розвиток зв'язного мовлення. Створення діалогів відповідно до ситуації спілкування

Тема. Створення діалогів відповідно до ситуації спілкування.

Мета: узагальнити знання учнів про діалог як один із видів мовленнєвої діяльності; навчити школярів складати й вести діалоги відповідно до ситуації спілкування, самостійно визначеної теми; розвивати культуру усного й писемного мовлення, логічне мислення, уяву; виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовників, чемність, повагу до людської кмітливості, дотепності, мудрості.

Очікувані результати: учні вміють складати й вести діалоги відповідно до ситуації спілкування, самостійно визначеної теми; визначають тему, висловлюючи особисту позицію щодо її обговорення, добираючи цікаві, переконливі аргументи на захист своєї позиції; додають окремі репліки діалогу відповідно до зміненої ситуації спілкування.

Обладнання: дидактичний матеріал, схема-конспект «Діалогічне мовлення».

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що таке монолог, діалог, полілог?

— Чим відрізняється діалогічне мовлення від монологічного?

— Які ще види мовленнєвої діяльності ви знаєте? У чому полягають їхні особливості?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Робота з текстом.

Прочитайте гуморески Павла Глазового. Який вид мовлення використовує автор? Визначте тему та основну думку цих творів.

ЧОМУ БУКВИ РІЗНІ

Зі стіни гласить об’ява,

Що концерт сьогодні.

Нижче названі артисти

Рядові й народні.

— Чому, татку,— спитав хлопчик,—

Букви на афіші

Одні крупні, другі менші,

Треті — ще дрібніші?

— Коли крупні,— мовив батько,—

То артист народний,

А дрібненькі — то, напевно,

Не на все пригодний.

Бач, написано дрібними,

Що музика Баха.

Мабуть, Бах отой між ними —

Найбільший невдаха.

Ох, який же був фонтанчик

У міському сквері!

Описати той фонтанчик

Важко на папері.

Даруючи горожанам

Свіжу прохолоду,

Рівнесенько, прямесенько

Підносив він воду.

Прийшов слюсар серед літа

Та й піддав напору.

І підскочив той фонтанчик

Височенько вгору.

Та змінився не на краще,

Як піднявся вище:

Косо, криво, вправо, вліво

бризкає, аж свище.

Трапляються часом люди,

На фонтанчик схожі.

Доки вони рівні з вами,

Доти і хороші.

А піднімуться угору

На один лиш пальчик,

Починають в очі чвиркать

Як отой фонтанчик.

ü Завдання і запитання учням.

Зіставте діалогічну та монологічну форми викладу. Що в них є спільним, а що відмінним? Визначте, який вид мовлення більш емоційний, експресивно забарвлений.

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Завдання учням.

Опрацюйте опорну схему-конспект та розкажіть однокласникам про діалогічне мовлення. Порівняйте особливості діалогічного мовлення з іншими видами мовленнєвої діяльності (читання мовчки, аудіювання, монологічне мовлення). Яку стилістичну роль виконує в мовленні діалог?

ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ

Визначення

Процес мовленнєвої взаємодії двох або більше людей, у якому кожен з учасників мовленнєвого акту по черзі виступає як слухач і як мовець

Характерні особливості

Ситуативність;

створення мовленнєвої ситуації;

емоційна забарвленість;

спонтанність;

двосторонній характер

Структура

Взаємопов'язані висловлювання-репліки;

окупність реплік, що характеризуються структурною та семантичною завершеністю (діалогічна єдність);

перша репліка ініціативна (керуюча), друга репліка реактивна (залежна)

Комунікативні функції

Запит інформації— повідомлення інформації;

пропозиція (прохання, наказ, порада) — прийняття чи неприйняття її;

обмін судженнями, думками;

взаємопереконання — обґрунтування своєї точки зору

ü Слово вчителя з елементами бесіди.

Діалогічне мовлення являє собою ланцюг реплік, які породжуються в процесі спілкування двох або кількох осіб, тому в діалогічному мовленні найбільш яскраво виявляється функція мовлення як засобу спілкування. Діалогічному мовленню властива граматична неповнота речень, використання неускладнених синтаксичних одиниць, еліптичних речень, пропущені компоненти яких допомагає відновити ситуація.

Складниками усного діалогічного мовлення є міміка й жести, йому притаманне розмаїття інтонаційних відтінків. Для діалогів характерне прагнення до стиснення (конденсації) вислову.

— Яку функцію виконує діалог у художньому творі (поетичному, прозовому, драматичному)?

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Робота в парах.

Складіть діалог за однією з поданих ситуацій.

Ситуація 1. Збираючись на день народження до однокласниці (-ка), учень радиться з матір’ю щодо вибору подарунка. Складіть діалог з матусею, яка радить вам передусім врахувати інтереси й захоплення іменинниці(-ка).

Ситуація 2. До класу прийшов новий учень(-иця), родина якого(-ї) нещодавно повернулася до України з Канади після тривалого службового відрядження батьків. Складіть діалог між новачком і восьмикласником, який розповідає йому(їй) про школу та клас.

Ситуація 3. Восьмикласника(-цю), що приїхав(-ла) погостювати до родичів у Німеччину, запросили на день народження його однолітки. Складіть діалог між ним і гостями, які розпитують про життя, інтереси й захоплення сучасних українських школярів.

Ситуація 4. Ви подорожуєте по Великій Британії. Сьогодні вихідний. На афіші одного з кінотеатрів ви побачили рекламу українського фільму. Переконайте британських друзів подивитися український фільм, який ви бачили вдома.

Ситуація 5. Дві учениці обмінюються враженнями після відвідування літературного музею. У репліках діалогу вживайте назви творів, імена поетів, письменників, літературних діячів.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти і записати діалог за самостійно обраною темою.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

— Для мене на уроці найцікавішим (найскладнішим) було...


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити