Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 50 Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

Тема. Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях.

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про вставні слова (словосполучення і речення), вдосконалювати навички правильно інтонувати речення зі вставними конструкціями та ставити розділові знаки при них, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; розвивати логічне мислення, увагу, пам'ять, спостережливість; виховувати любов та повагу до української мови.

Очікувані результати: учні знаходять вставні слова (словосполучення й речення); правильно ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення зі вставними конструкціями.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— Що ми називаємо вставними словами (словосполученнями і реченнями)?

— На які групи за значенням поділяються вставні слова (словосполучення і речення)?

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть речення. Поясніть розділові знаки.

Мері, безперечно, догадувалася, чого я червонію при ній, замовкаю, стою, як поплутаний. Це її цікавило і, певно, якоюсь мірою тішило дівоче самолюбство. (Б. Антоненко-Давидович) В цьому, напевно, правда пташина. (Л. Костенко) Ця картина, на мою думку, найкраща. (О. Гончар) Електричну лампочку винайшов (весь світ про це знає) учений Томас Едісон. (Із журналу) На голубім небі — небо буває навесні цілком інше, як в інших порах року,— блищали зорі. (М. Петрушевич.)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Порівняйте пари речень.

Діти, нагадую ще раз, що завтра ми їдемо на екскурсію.— До односкладних речень належать: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, а також, нагадую ще раз, називні.

Треба сказати брату про побачення.— Микола, треба сказати, був сьогодні дуже уважним.

ü Бесіда.

— Чому в першому випадку «нагадую ще раз» та «треба сказати» є членами речення, а в другому — ні?

— Від чого це залежить?

— Які правила слід застосувати під час постановки розділових знаків?

— Які значення можуть виражати вставні речення?

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Поясніть розділові знаки.

Вернусь, каже, хоч погляну на дочку та сина. (Т. Шевченко) Синиця славу розпустила, що море, буцімто, згорить, така, бач, є у неї сила. (Л. Глібов) Який він, справді, Київ цей! Я, звісно, мрійник був. (Із тв. М. Рильського) Іван Оскарович після цього сидів понурений. Здається, розгадав нарешті причину своєї невдачі з виступом. Навпаки, почувається певність у ньому та ще якась натхненна хлоп’яча веселість, якою він, здається, найбільше й приваблює; знаю, мовляв, що бував я смішним та незграбним, але що з того? Мав він, виявляється, вдачу веселу, бешкетну. (Із тв. О. Гончара)

ü Самостійна робота.

Запишіть речення. Поставте розділові знаки. Визначте вставні речення, обґрунтуйте їхню роль.

А через півмісяця сталося те зранку після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. Дівчина зойкнула хустка випала, розіслалася по землі і звелася навколішки. Климко став навколішки, припав до води холодна та добра! тоді вмився і втерся галстуком од матроски. (Гр. Тютюнник) Тим часом дозвілля а цього добра в Ярини було чимало вкупі з допитливим розумом напрямили дівчину на книжку. (М. Коцюбинський) А блискавка як блисконе, як вдарить поблизу своїм списом у жита бігаємо потім дивитись, шукати слід блискавки... (О. Гончар) І що то вже за мати була! Між матірка- ми навдивовижу мати! (О. Стороженко)

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

ü Творче завдання.

Використовуючи подані вставні слова, складіть і розіграйте діалоги, що можливі між двома однокласниками, які відвідали виставку «Поети і письменники рідного краю».

Бач, бувало, видно, відома річ, головним чином, мовляв, між іншим, нарешті.

ü Завдання учням.

Випишіть із шкільних підручників речення зі вставними конструкціями (словами, словосполученнями, реченнями). Поясніть уживання розділових знаків.

ü Робота з текстом.

Прочитайте виразно текст. Визначте його стиль і тип мовлення. Поясніть уживання вставних конструкцій (слів, словосполучень, речень). Випишіть із тексту історизми, поясніть їхнє значення. Доберіть відповідники із сучасної української мови.

Першу школу заснував у Києві Володимир Святий, і в ній училися діти бояр та інші. У школах, дійсно, вчили не тільки читати та писати, але й співати церковних пісень та ще вчили грецької мови. Таким чином, із шкіл виходили священики й інші церковні служителі, писці, що переписували книги (бо тоді ще не вміли їх печатати), та перекладники, що перекладали книжки з грецької та інших мов на церковнослов’янську. Крім того, Ярослав теж упадав коло просвіти і заводив школи, отже, і письменні тоді були не тільки князі, дружина та духовенство, а й багато городян. (За М. Аркасом)

ü Лінгвістичне конструювання.

Перебудуйте кожну пару речень так, щоб одне з них стало вставним. Поясніть розділові знаки.

Білясте море потягається в сонній млості і ніжно викидає перші хвилі на берег. Воно наче вкрите на ніч рядном.

Чи не краще б залишити тут Остапа та самій метнутись пошукати виходу. Вона йому однаково нічим не годна допомогти.

Літак білим птахом пронісся над нами. Він несподівано виринув з хмар.

Катер стрілою мчав по Дніпру. Аж вітер свистів у вухах.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти розповідь «Мій вихідний день», використовуючи вставні конструкції.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Хто більше?».

Запишіть якомога більше вставних слів (словосполучень), різних за значенням.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити