Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК №51 Вставлені слова і речення

Тема. Вставлені слова і речення.

Мета: дати учням поняття про вставлені слова та речення, показати різницю між вставними і вставленими конструкціями; удосконалювати вміння знаходити вставні та вставлені конструкції в мовленні; правильно інтонувати їх; навчити школярів правильно ставити розділові знаки при вставлених словах та реченнях; розвивати вміння аналізувати, відбирати головне, робити висновки й узагальнення; виховувати любов до рідного слова та вміння бачити прекрасне в житті людей.

Очікувані результати: учні знаходять вставні слова та речення; уміють розрізняти вставні та вставлені конструкції; правильно розставляють розділові знаки при вставлених словах та реченнях; доречно інтонують речення зі вставленими конструкціями; уміють аналізувати, відбирають головне, роблять висновки.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Ускладнюючі конструкції».

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— Яку стилістичну функцію виконують вставні слова?

— На які групи за значенням поділяються вставні слова?

ü Перевірка домашнього завдання.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Практична робота.

Порівняйте подані пари речень. Скажіть, чим вони подібні і чим відрізняються.

Козаки заховали списи і взялись до шаблюк.— Козаки заховали списи (бо з великого розгону списи пробивали татарські тіла) і взялись до шаблюк. (А. Чайковський)

Семен Непорядний був кремезний козак літ тридцяти.— Семен Непорядний — він так звався — був кремезний козак літ тридцяти. (А. Чайковський)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Слово вчителя.

Дуже подібними до вставних є вставлені конструкції. Але вставлені слова, словосполучення і речення, на відміну від вставних, не виражають ставлення мовця до висловленої думки, не містять оцінки повідомлення, вказівки на його джерело, тому не можуть бути на початку речення. Вони вносять в основне речення додаткові відомості з уточненням, поясненням, приєднуються до основного речення без сполучників або за допомогою сполучників і сполучних слів.

Вставлені конструкції можуть виділятися комами, тире або дужками.

Перебування у Києві, уяви собі, багато дало мені для п’єси. (О. Довженко) Улітку під вербою біля хати (як добре, що скінчилася зима!) Княгиня почала дітей навчати. (М. Руденко) Позбавити людину рідної мови — чи то згідно з її волі, чи всупереч їй — аморально... (В. Русаківський)

ü Опрацювання таблиці.

УСКЛАДНЮЮЧІ КОНСТРУКЦІЇ

Вставні і Вставлені

Виражають ставлення мовця до висловленої ним думки;

Містять у собі додаткові повідомлення, побіжні зауваження до основної думки;

не виступають членами речення, але мають

з'являються незаплановано;

із ним змістовий зв'язок;

не класифікуються за певними ознаками;

у складі відокремлених членів речення не виділяються

е переважно реченнями, хоча за будовою можуть бути різноманітними

ü Лінгвістичне дослідження.

Запишіть подані речення. З'ясуйте, чим вставні конструкції відрізняються від вставлених.

Серед нас знайдуться ще, на жаль, варвари, які злочинно ставляться до землі... (І. Цюпа) Мабуть, хтось з дороги збився і блука в снігах. (О. Олесь) Я не гірший за інших, на щастя, і за інших не кращий, на жаль. (В. Забаштанський) Капітан Колодуб підібгав під себе ноги (це була його улюблена поза з пастушого дитинства) і, спершись руками на коліна, подивився на присутніх. (О. Довженко) Та й сам Хмельницький — така була Богданова думка — повинен би повернутися не з порожніми руками. Низовому товариству теж — це ти добре намислив — треба ще раз поклонитися. (Я. Качура) Я пішов, звернувши від колій у ту довгу вулицю, і то була, як оповідала мені потім мама, вулиця її дитинства. (В. Шевчук)

ü Практична робота.

Запишіть речення. Визначте у них вставні слова (словосполучення) та вставлені речення.

Історична проза Андрія Чайковського будила (й будитиме далі!) любов до книжки, до історії свого народу та його козацької слави. (В. Яременко) Якась гостра цікавість притягала її увагу до тої людини, яка, їй здавалось, навіть диха сьогодні інакше, ніж завжди. (М. Коцюбинський) Не губіться, прошу вас, у морі людському! Не забудьте дорогу до отчого дому. (Л. Ржегач) На валах — здавалося, що то мушкетні постріли,— тріскався закутий у кригу гострокіл. (Я. Качура) Мелодія дзвону, безсумнівно, заспокоює, навіює спогади. (Н. Зубицька) Одного разу — у Пилипівку то було — надворі завірюха куйовдила, буря сумно вила у димар. (Панас Мирний) Жилося Іванові Івановичу, ще раз кажемо, непогано. (Остап Вишня)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Розподільний диктант.

Запишіть у два стовпчики речення: 1) зі вставними словами (словосполученнями), 2) зі вставленими конструкціями.

Здається, ніколи не було так темно, як в оці перші тривожні ночі світломаскувань. Оддали мене в школу рано. Не було, мабуть, мені й шести літ. (О. Гончар) Єсть у мене щирий батько (рідного немає) — дасть він мені раду з вами. (Т. Шевченко) Катерина Павлівна (так звали вчительку) підвела на мене свої по-українському замріяні очі. (А. Камінчук) Мій дідусь танкіст — казала бабуся — у війну дійшов до Варшави. (О. Сенатович) Кажуть, мудрість приходить з роками. (Л. Дмитерко)

ü Робота біля дошки й у зошитах.

Зробіть повний синтаксичний аналіз простого речення, ускладненого вставленою конструкцією.

А незабаром — буде день такий — ввійде ріка у береги звичайні. (М. Рильський)

ü Робота з текстом.

Прочитайте поданий текст. Визначте тип і стиль мовлення. Уведіть в текст вставні слова і вставлені речення, подані в довідці. Запишіть відновлений текст, розставивши потрібні розділові знаки.

Марс удвічі менший від Землі. Тривалість доби там приблизно така ж, як і на Землі. Майже так само ... змінюються пори року. Однак клімат на Марсі набагато суворіший. І справа тут не тільки в тому, що Марс приблизно в півтора раза далі від Сонця, ніж Земля, а ... одержує від нього значно менше світла й тепла. Марсіанська атмосфера дуже розріджена, прозора, вона погано затримує тепло.

Уявімо, що за таких кліматичних умов ми подорожуємо по Марсу. Якби навіть можна було вільно дихати розрідженим марсіанським повітрям ... то й тоді нам довелося б одягти скафандри чи спеціальні утеплені костюми, як це роблять ... полярники. (К. Земляк) Довідка: як уже зазначалося; отже; насправді ж учені заперечують цю можливість; наприклад.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Написати твір-мініатюру про своє місто (село), використовуючи вставні та вставлені конструкції.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Робота в парах.

Працюючи в парах, ставте запитання за вивченою темою, як засвоїли її.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити