Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК №52 Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Систематизація та узагальнення вивченого

Тема. Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Систематизація та узагальнення вивченого.

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями; удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвивати спостережливість, уважність, кмітливість; виховувати шанобливе ставлення до рідної слова та надбань попередніх поколінь.

Очікувані результати: учні знаходять у реченні звертання, вставні слова (словосполучення, речення); аналізують й оцінюють виражальні можливості речень зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями) в тексті; правильно розставляють розділові знаки при них; знаходять та виправляють помилки на вивчені правила; конструюють та інтонують речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення й систематизація вивченого матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Фронтальне опитування.

— Що називається звертанням?

— З якою метою звертання використовуються в усному й писемному мовленні? Наведіть приклади.

— Схарактеризуйте звертання за будовою. Наведіть приклади.

— Розкажіть про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

— Які слова називаються вставними? Наведіть приклади.

— Яку роль у реченні відіграють вставні словосполучення і речення? Чим вони відрізняються від вставних слів?

— Наведіть приклади конструкцій зі вставленими реченнями.

Поясніть розділові знаки.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

На цьому уроці ми узагальнимо й систематизуємо ваші знання про речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями на основі аналізу текстів та речень.

III. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Розподільний диктант.

Запишіть в один стовпчик звертання, а в другий — вставні слова, словосполучення, речення.

Сину, треба думати, сизокрилий, соромно сказати, Вітчизно моя, може, люди, дозвольте, Ніно Пилипівно, тато його був у відрядженні, Україно, з іншого боку, червоні троянди, безумовно, брати, між іншим, дорогі мої однокласники, зрештою, мово рідна, мій друже, без сумніву, між нами кажучи, о земле, будь ласка, по-моєму, чудовий краю, на мою думку, по-перше, вітре, далі солов’їні, по-друге, до речі, щастя мені тоді настало, вечірнє сонце, безперечно, маю на увазі.

ü Творче завдання.

Складіть по три речення зі звертаннями і вставними конструкціями з попереднього завдання. З'ясуйте їхню роль.

ü Лінгвістичне конструювання (робота за варіантами).

ВАРІАНТ І

Перебудуйте подані речення так, щоб у них були звертання. Запишіть перебудовані речення та зробіть їхній синтаксичний розбір.

Мова — наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив вигодував і виховав. (За М. Рильським) Коханий заграє мені в сопілку, щоб вона все лихе зачарувала. (За Лесею Українкою)

— ВАРІАНТ ІІ

Перебудуйте подані речення так, щоб у них були вставні слова. Запишіть перебудовані речення та зробіть їхній синтаксичний розбір. Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. (За К. Крапивою) Коли Леся вийшла, Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало журно. (За В. Козаченком)

ü Лінгвістичне дослідження.

Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Аргументуйте свою думку. Поясніть синтаксичну роль слова здавалось.

Археологи знайшли на схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, в якому цілком можливо жив сам Кий. (П. Загребельний) Пісня здавалося бриніла вже в ньому. (М. Коцюбинський) Повна хата людей і видно якісь питання обмірковують. (А. Головко) Нащо б бачте те згадувать що давно минуло. Веселеє колись село чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим. (Т. Шевченко) Неси ж мене коню по чистому полю. (І. Франко) Ось нарешті видно віддалік її будинок. (Ю. Японський) На покуті як водиться між нас Тарас Григорович і Божа Мати. (Л. Череватенко) Побачив я одного разу сусід у гості запросив портрет в обіймах рушників пророка нації Тараса. (В. Радіонов) Як дитиною бувало упаду собі на лихо то хоч в серце біль доходив я собі вставала тихо. (Леся Українка)

ü Творче завдання.

Запишіть поданий уривок, розставляючи потрібні розділові знаки.

Продовжте висловлювання, зберігаючи стиль.

Уклін тобі мій сердечний краю моя зірко ясна прекрасна у своїм звабнім тремтінні моя мамина вишиванко мережана диво-квітками у веселковім вінку моя мудросте батьківська напоєна святою любов’ю до тебе... (Л. Андрела)

ü Робота з текстом.

Прочитайте висловлювання. Чи можна назвати його текстом? Доберіть заголовок. Виконайте завдання до тексту.

У кожного з вас друзі є найпотаємніша найсвітліша мрія про майбутнє ким бути один напевно хоче стати льотчиком другий металургом третій комбайнером четвертий учителем адже безліч світлих доріг перед юними громадянами демократичної країни і в кожного з них безумовно є своє заповітне бажання як добре мріяти про майбутнє як кажуть людина без мрії що птах безкрилий однак тільки та мрія не безплідна яка тісно пов’язана з життям з працею в ім’я Батьківщини над усе ми цінуємо труд ми славимо тих чиї груди прикрашають ордени й золоті медалі у нас не повинно бути ледарів дармоїдів білоручок ви друзі мабуть найщасливіші люди на Землі бо жити вам і творити у світлому майбутньому.

(За Б. Баклановим)

Завдання до тексту.

— Визначте межі речень і поділіть уривок на абзаци.

— Запишіть текст, розставивши розділові знаки.

— Назвіть речення зі звертаннями і вставними словами.

— Проаналізуйте звертання і вставні слова.

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти невеличке письмове висловлювання (7-9 речень) про історичну пам'ятку культури свого міста (села), використовуючи звертання і вставні конструкції.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Мікрофон».

— Чи досягли ми сьогодні поставленої мети?

— Що нового ви дізналися на уроці?

— Над чим замислились?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити