Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОКИ № 5-6 Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв'язку між словами в словосполученні. Складні випадки керування.

Тема. Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв'язку між словами в словосполученні. Складні випадки керування.

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, їхню будову, дати школярам поняття про типи словосполучень за способом вираження головного слова; навчити визначати види підрядного зв'язку, виховувати повагу до історичного минулого народу, шанобливе ставлення до національної історії й культури.

Очікувані результати: учні розрізняють головне і залежне слова в словосполученні, визначають типи словосполучень за способом вираження головного слова, види підрядного зв'язку; уміють будувати словосполучення з різними видами зв'язку.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схеми «Словосполучення», «Види зв'язку слів у словосполученні», «Алгоритм синтаксичного розбору словосполучення».

Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроків

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Пригадайте, що називається словосполученням.

— Як визначити головне і залежне слова у словосполученні?

— Якими частинами мови можуть виступати головні слова?

ü Вибіркове списування.

Випишіть із тексту словосполучення. Визначте головні і залежні слова.

З'ясуйте, якою частиною мови виражені головні слова.

Сивіють і народжуються роки — минають століття, однак у побуті значну, а часом і вирішальну роль продовжують грати прості речі, якими ще користувався наш далекий предок.

Полотнище-обрус було для нього і скатертиною, і вузликом, де зберігалися харчі, і за необхідності елементом одягу, і оздобою оселі. Із часом це полотнище стали називати рушником.

(За В. Супруненком)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Запитання учням.

— Як правильно сказати: пробачте мені (кому?) чи пробачте мене (кого?), оволодіти мову (що?) чи оволодіти мовою (чим?), подякувати наставника (кого?) чи подякувати наставникові (кому?).

— Чому у вас виникають труднощі? Свою відповідь аргументуйте.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Граматика як сукупність мовних одиниць складається з морфології та синтаксису.

Морфологія встановлює граматичні властивості певних розрядів слів, а синтаксис визначає, як ці граматичні властивості (відмінки, числа, часи, особи тощо) треба використовувати, щоб з окремих слів утворити речення.

Синтаксис — розділ граматики, який вивчає способи поєднання слів у словосполучення та речення, будову й типи синтаксичних одиниць, їхнє значення й умови вживання у зв’язному мовленні.

ü Опрацювання схем.

Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Вибірково-розподільна робота.

Прочитайте текст. Випишіть із нього словосполучення, розподіливши їх за способом вираження головного слова в три стовпчики: 1 — іменні словосполучення; 2 — дієслівні; 3 — прислівникові.

«Хата без рушника, що сім’я без дітей»,— говорили в народі. Майже в кожній, навіть найбіднішій оселі, завжди на видному місці висіло декілька видів рушників. До речі, удвічі більше було господарських. «Утирач» використовували для рук і обличчя, «стирок» для посуду, стола і лав, «божник» — для облямування дорогих ікон.

Окремо зберігалися ритуальні рушники. Плечові призначалися для сватів, весільні — для різноманітних весільних обрядів. Дуже гарно, коли під час оформлення шлюбу молоді «ставали на рушник». (За В. Супруненком)

ü Завдання учням.

Перекладіть сполучення слів українською мовою. Запишіть парами (рос.-укр.) лише ті словосполучення, у яких під час перекладу змінюються прийменники.

Говорить по телефону, обучаться на родном языке, двигаться по солнцу, прийти к заключению, стремление уехать, сильные духом, просить к столу, выйти к речке, повесть о героях, войти в помещение, работать по совместительству, поблагодарить друзей, обратиться к товарищу.

ü Редагування з додатковим завданням.

Прочитайте подані словосполучення. Запишіть їх, виправляючи помилки. Утворіть від них словосполучення, складні за будовою. Враження до пісні, навчатися музиці, навчає правді, навчання на французькій мові, докоряти учня, дякувати Павла, заперечувати проти думки, додержуватися тиші.

Довідка: враження від пісні, навчатися музики, навчає правди, навчатися французькою мовою, докоряти учневі, дякувати Павлові, заперечувати думку, додержувати тишу.

ü Творче моделювання.

Запишіть словосполучення. Визначте в них головні і залежні слова. Доберіть синонімічні словосполучення.

Рушник для весілля, січ при Дунаї, День Петра, вода із джерела, глечик із глини, мова народу, дошка для прасування, пиріг з яблук, вітер із півдня, берег моря.

ü Розподільний диктант.

Розподіліть подані словосполучення за видами зв'язку в три стовпчики: 1 — утворені зв'язком узгодження; 2 — керування; 3 — прилягання. Любити Вітчизну, написаний лист, сидіти на стільці, зустріч із товаришем, швидко бігли, прикрашений квітами, підійшли до мене, тихо шумлять, давно написаний, голосно співає, присів відпочити.

ü Опрацювання алгоритму.

АЛГОРИТМ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

1. Виділити словосполучення з речення.

2. Назвати головне і залежне слова.

3. Визначити, якими частинами мови виражені головне і залежне слова.

4. Указати вид словосполучення за будовою (просте, складне).

5. Визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, дієслівне, прислівникове).

6. З’ясувати вид зв’язку у словосполученні (узгодження, керування, прилягання).

ü Лінгвістичне конструювання.

З поданими словами утворіть словосполучення із зв'язком керування. Зробіть синтаксичний розбір 3-4 словосполучень. З утвореними словосполученнями складіть 3-4 речення.

Директор, школа; атестація, біологія; говорити, подруга; здібний, математика; запрошувати, гості; вітайте, Олена Іванівна; сильніший, команда; відповідати, Тетяна.

ü Гра «Третій зайвий».

У кожному з рядків сполучень слів знайдіть «зайве» за певною структурно-семантичною ознакою. Обґрунтуйте свій вибір.

Накивати п’ятами, намалювати картину, весело розповідати. Гордий з успіхів, байдики бити, мамина думка. Вогкий від повітря, тридцять п’ять років, почав учити. Низькі трави, перед хатою, добре вдома. Бджоли літають, утричі швидше, хтось із них.

ü Розподільний диктант.

Запишіть словосполучення у два стовпчики: 1 — прості; 2 — складні. Визначте вид зв'язку у словосполученнях.

Народне свято, стеблина рослини, козацька важка доля, готовий виконувати, дуже несподівані зміни, приїхати вчасно, перехопити цікаву ідею, низький на зріст, дуже пізно зійшло, висока дівчина з валізою, нова сукня, доплисти швидко, продуктивно працювати.

ü Лінгвістичне конструювання.

Утворіть словосполучення за поданими схемами. Визначте головні й залежні слова.

«дієслово + іменник у Д. в. з прийменником»

«прикметник + іменник у Р. в. з прийменником»

«дієслово + іменник у Р. в. з прийменником»

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти міні-висловлювання на тему «Роль народних традицій, вірувань, релігії у формуванні світогляду українців. Виписати приклади словосполучень із різними видами зв'язку. Зробити синтаксичний розбір 2-3 словосполучень на вибір.

VI. ПІДСУМКИ УРОКІВ

Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити