Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОКИ № 54-55 Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах речення

Тема. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах речення.

Мета: дати учням поняття про відокремлені члени речення, формувати вміння визначати їх у реченнях, правильно інтонувати речення з відокремленими членами, навчити вживати розділові знаки при них, правильно використовувати в усному писемному мовленні; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати любов до рідної мови, повагу до традицій українського народу.

Очікувані результати: учні знаходять відокремлені та уточнювальні члени в реченні; правильно розставляють розділові знаки при відокремлених та уточнювальних членах; знаходять і виправляють допущені пунктуаційні й граматичні помилки; правильно інтонують речення з відокремленими та уточнювальними членами, доцільно використовують їх у мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схема «Відокремлені члени речення».

Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроків

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Яку роль виконують головні та другорядні члени речення?

— Що таке дієприслівниковий зворот? Яка його роль у реченні?

— Що таке дієприкметниковий зворот?

— Як виділяються дієприкметникові та дієприслівникові звороти в реченні?

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКІВ

ü Завдання учням.

Виразно прочитайте вислів О. Гончара про мову, правильно інтонуючи виділені слова. Від яких слів і які питання треба ставити до виділеної графічно й комами смислово-граматичної групи слів? Роль якого члена виконує ця група слів у реченні?

Українська мова сьогодні — це мова, що, ввібравши найцінніше з надбань минулих віків, перебуває в невпинному розвитку.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Опрацювання схеми.

Розгляньте схему. Дослідіть, якого значення надають реченню відокремлені члени і чим вони виражені. Поміркуйте, чому не можуть бути відокремленими головні члени речення.

ü Слово вчителя.

Відокремленими називають члени речення, які виділяються за змістом та інтонаційно. Вони виражають додаткове повідомлення або доповнюють основне твердження в реченні. В усному мовленні відокремлені члени речення виділяються інтонацією, а на письмі — розділовими знаками.

Другорядні члени відокремлюють:

— якщо цьому сприяє незвичайний порядок слів у реченні: В небі, чистім і прозорім, сонце сяє. (М. Рильський)

— якщо другорядний член вносить додаткове значення з відтінком причини або протиставлення: Стомлені в боях, люди йшли, тримаючись руками за полудрабки возів, і на ходу спали. (В. Козаченко)

— якщо другорядні члени поширюються словами внаслідок, завдяки, за умови, всупереч, на випадок, згідно з, відповідно до тощо: Завдяки розповідям Ференца, він добре уявляв собі внутрішнє розташування готелю/ (О. Гончар)

— якщо другорядні члени виражені дієприслівниковими або дієприкметниковими зворотами: В темряві показалися високі береги, заліплені бурунами. (В. Кучер)

Відокремлені другорядні члени речення бувають непоширені: Пішов степом, сіромаха, сльози утирає. (Т. Шевченко) і поширені: Тут, серед степової тиші, казка сама просилася в слова. (І. Цюпа)

Слід розрізняти уточнюючі члени речення й відокремлені. Уточнюючими називають члени речення, що мають додаткове значення, уточнене стосовно того члена речення, з яким вони зв’язані однією синтаксичною функцією.

Уточнюватися можуть не тільки другорядні, а й головні члени речення: Внизу, десь під самими вікнами, почувся гомін чужих голосів. (О. Гончар) Обидва, Діденко і Чумак, прислухались до шереху у передпокої. (А. Головко)

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Робота з текстом.

Виразно прочитайте текст. Знайдіть речення з відокремленими членами. Випишіть їх. Визначте вид відокремлених членів.

Майже кожному пересічному українцю відома напівлегендарна історія про Роксолану — дівчину з прикарпатського села Настю Лісовську. Свого часу Гоксолана навіть була визнана однією з найвпливовіших політичних фігур Османської імперії. Однак мало хто знає про те, що жив-був колись український козак, який наприкінці XVI ст. став володарем невеликої держави, відігрававшої помітну роль у Південно-Східній Європі.

Цим козаком був такий собі Іван на прізвисько Підкова. Народжений на землі молдавській, ще в молоді роки Іван подався шукати мінливого щастя на Запорізьку Січ. Будучи фізично добре розвиненим, він неодноразово хизувався перед товаришами вмінням неперевершено гнути підкови, завдяки чому й отримав своє прізвисько.

(Т. Чухліб)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальні вправи.

1. Запишіть, підкреслюючи відокремлені члени речення.

Ось десь узявся невеличкий кібчик і, виголошуючи свою голосну пісню, високо знявся над вашою головою. (Панас Мирний) Кілометрів зо три ліс тягся, густий і незайманий. Хлопці мовчки стоять, милуючись із зоряного неба. (Ю. Японський) У провулках, поміж тинами, клубочилася темрява, але небо було світле і зоряне. (Г. Тютюнник) Дід Улас, вівчар, що пас громадську отару, зашукував хлопців у поміч. (Панас Мирний) У долині, край лісу, висить синя імла. Гола земля, бита крилами вітру, безнадійно сіріла під олив’яним небом. (М. Коцюбинський)

2. Поширте подані речення уточнюючими чи відокремленими членами, поясніть розділові знаки.

Сьогодні він зосереджений. Чути переплеск весла. Сонце сховалось за лісом. Стояла надзвичайно приємна й тиха весна. Відбудеться зустріч із письменником. Ми читали вірші.

ü Творче завдання.

Складіть усне зв'язне висловлювання про відокремлені члени речення.

ü Робота з текстом.

Відновіть і запишіть текст, уставляючи замість крапок пропущені відокремлені члени. Визначте їхній вид і з'ясуйте, чим вони виражені. Підготуйте усний докладний переказ відновленого тексту.

В очах сучасників героїчна смерть Дмитра Вишневецького перетворилася на символ незалежності християнського духу. Цьому підтвердженням є те, що вже через кілька тижнів після смерті князя була написана елегія латинською мовою, ... Її автором став німець Йоган Зоммер. А наприкінці 60-х років XVI ст. відомий збирач народних пісень, записав до свого збірника жалібну версію пісні про козака Байду. Староукраїнське слово «байду- вати» означало майже те саме, що й «козакувати», а саме вести вільне життя,...

Ось так історична постать князя Дмитра Вишневецького перетворилася на легендарного пісенного персонажа — ... Він, ..., йде на вірну смерть і виявляє при цьому найвищі козацькі чесноти: зневагу до розкішного життя, ..., відданість православній християнській вірі, стійкість до фізичних мук, незалежність перед ворогами і жагу боротьби навіть перед лицем смерті.

(Т. Чухліб)

Довідка: козака Байду; незалежне ні від кого; професор Краківської академії Матвій Пійонтек; купленого зрадою; нехтуючи пропонованими ворогом благами; присвячена загибелі християнського лицаря князя Дмитра.

ü Розподільний диктант.

Запишіть речення у такому порядку: 1) з відокремленими означеннями; 2) з відокремленими прикладками; 3) з відокремленими додатками; 4) з відокремленими обставинами; 5) з уточнюючими членами речення.

Обплетений вітрами ранок шугне, мов циганя, з води й піску і голосно кричить з нестями, обсмалений і молодий. (Б. Антонович) Під нами прокидався туман, а над нами падало листя — золоті сльози осені. (М. Старицький) Луги, струшуючи срібну росу, розляглися співами своїх соловейків, голосним куванням сивих зозуль. (Панас Мирний) Окрім гри на сопілці, Хома Провора дуже любив і пісні. (І. Шаповал) Там, на березі, гуляли інколи великі птахи — журавлі і чаплі. (О. Іваненко)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКІВ

ü Лінгвістичне конструювання.

Сконструюйте речення з поданих слів, укажіть відокремлені члени речення.

Хмарки, небу, по, розкидані; пливли, легенькі, вітром. Село, розкиданими, зоряним, зачароване, небом, хороше, хатками, синіє. Вкриті, яблуні, гілля, нахилили, рясно, плодами, землі, до.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити