Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОКИ № 58-59 Відокремлені прикладки

Тема. Відокремлені прикладки.

Мета: дати учням поняття про відокремлені прикладки та правила вживання розділових знаків при відокремлених прикладках, пояснити правильну побудову речень із відокремленими прикладками; розвивати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; виховувати пошану до відомих постатей України, любов до рідної мови.

Очікувані результати: учні вміють знаходити відокремлені прикладки в реченні, правильно розставляють розділові знаки при них; будують речення з відокремленими прикладками; знаходять і виправляють допущені помилки на вивчені правила; доцільно вживають і використовують відокремлені прикладки в мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Відокремлення поширених прикладок».

Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроків

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Бесіда.

— Розкажіть про відокремлені означення та умови їхнього відокремлення.

— Яку роль відіграє інтонація в разі відокремлення означень?

— За яких умов узгоджені й неузгоджені означення не відокремлюються?

ü Перевірка домашнього завдання.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКІВ

ü Завдання учням.

Прочитайте речення і скажіть, чому в першому з них прикладка зі сполучником відокремлюються комою, а в другому— ні.

Як майстер, він розпочав роботу першим. Пам’ять про Тараса Шевченка як геніального поета, письменника житиме у віках.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лінгвістичне спостереження.

Прочитайте речення. Простежте, у яких випадках відокремлюються

прикладки. Сформулюйте відповідні правила.

Тут десь проходив філософ Сковорода Григорій Савич. (М. Хвильовий) Нехай мене, Кармелюка, в світі споминають. (Марко Вовчок) Людина високогуманна, Сошенко з піклуванням ставився до Шевченка. (П. Федченко) Тимчасом надійшов голова — привітний червонощокий чоловік. (О. Гончар)

ü Слово вчителя з використанням таблиці.

Відокремлені прикладки, поширені й непоширені, можуть бути виражені іменниками чи словосполученнями. На письмі прикладки відокремлюють комами й тире. (Див. табл. на с. 224.)

Непоширена прикладка теж може виділятися комами, якщо має уточнююче значення: Марія поїхала в гості до брата, Василя. (У Марії було два брати.)

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПОШИРЕНИХ ПРИКЛАДОК

Умови відокремлення

Приклади

Після означуваного слова:

— що виражене загальним іменником;

Альбатроси, морськії мандрівники, летіли назустріч.

— що виражене іменником — власного назвою;

Сергій Іванович, сільський учитель, зараз був уже на пенсії.

— якщо прикладка приєднуються словами на ім'я, наприклад, або, тобто, а саме, так званий тощо

У журбі отакій і подружився Давид з австріяком, на імення Стах. (А. Головко)

У будь-якій позиції:

— якщо належить до особового займенника

Він, військовий за призванням, любив порядок.

Тире при поширених прикладках ставиться в абсолютному кінці речення.

ü Тренувальна вправа.

Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділіть відокремлені прикладки. З'ясуйте, у яких реченнях доцільно вжити тире. Прибув мій канівський земляк Середа на ім’я Петро. (Г. Косинок) Дружина Платона Симиренка Софія за походженням французька дворянка швидко перейняла козацькі звичаї родини, охоче спілкувалася українською мовою. (Л. Мацько) Із Любечем давньоруським містом пов’язані долі багатьох руських князів Олега, Ярослава Володимировича. (М. Тищенко) Особливо вразила і запам’яталася всім художня композиція Сашка Довженка «Святки» поетична розповідь про народні новорічні торжества. (С. Плачинда)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Тренувальні вправи.

1. Подані речення трансформуйте так, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Запишіть змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Виділіть відокремлені прикладки.

Зразок. Відомий український композитор і письменник Микола Аркас усе життя був вдячний матері. (В. Жадько) — Микола Аркас — відомий український композитор і письменник — усе життя був вдячний матері.

Нащадок племені фулярів із Сенегалу Айра Олдрідж народився у Нью-Йорку. (М. Шудря) Дочка київського князя Ярослава Мудрого Анна у серпні 1049 року взяла шлюб із французьким королем Генріхом І. (О. Балабко) Студент Київського університету Олександр Тулуб познайомився з улюбленим викладачем філологічного факультету, українським письменником Миколою Івановичем Костомаровим. (3. Тулуб)

2. Поширте речення відокремленими прикладками з довідки.

Україна ... є для нас рідною ласкавою матір’ю. Ім’я Ліни Костенко ... відоме серед шанувальників поетичного слова. Мого товариша ... поважали вчителі та учні.

Довідка: наша Батьківщина, української поетеси, як відмінника навчання.

ü Робота з текстом.

Прочитайте вірш. Усно визначте в реченнях прикладки, з'ясуйте якими частинами мови вони виражені, доберіть до виділених слів антоніми.

МОЛИТВА ДО СОНЦЯ

Добрий день тобі, сонечко яснее!

Ти святе, ти ясне, ти прекраснеє,

Ти чисте, величне й поважне.

Ти освіщаєш гори й долини, високі могили.

Освіти мене, рабу Божу, перед усім миром:

Перед панами, перед царями,

Перед усім миром християнським.

Добротою, красою, любощами й милощами,

Щоб не було ні любішої, ні милішої

Од раби Божої народженої, хрещеної (Марії),

Щоб і я була така ясна, велична, прекрасна,

Як ти, сонечко, красна

Перед усім миром християнським на віки віків. Амінь!

(Р. Кобальчинська)

ü Творче завдання.

Перебудуйте подані речення так, щоб усунути неоднозначність їхнього тлумачення.

Перед малюнками дітей, які були виставлені в клубі, товпилися батьки. До мене підійшов брат мого товариша, який був капітаном футбольної команди. Обличчя наших футболістів, які були замурзані, з побитими колінами, світилися невимовною радістю. У коридорі я зустрів подругу моєї сестри, яка була палкою вболівальницею футбольної команди.

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Відокремлені члени речення підкресліть. Різновидом якого члена речення є прикладка? Визначте поширені й непоширені прикладки.

Такий пісенний добрий лад в землі моєї — України. (М. Сингаївський) Я кланяюсь народу-сівачу, його святині-пісні незабутній.

(П. Перебийніс) І пісня — сонячна душа народу — злетіла в небо, плавна і дзвінка. (М. Сингаївський) І долинає дивний спів — сама мелодія, без слів. (О. Ющенко) Усе шукаю день при дні ту пісню — матір, і надію, і рідну посестру мені. (А. Малишко)

ü Вибірково-розподільний диктант.

Виберіть і запишіть речення в такому порядку: 1) з означеннями; 2) з прикладками.

Наприкінці 50-х років минулого століття розкидана світами українська спільнота активно організовується довкола ідеї гідного пошанування Тараса Шевченка, генія і пророка свого народу, на честь «круглої» печальної дати — 100-річчя від дня його смерті. Найрезультативніше ця ідея почала здійснюватися на американському континенті, в Канаді і США.

У цілому північноамериканська шевченкіана, не враховуючи календарів, лише за два роки — 1960-1961 — поповнилася 36-ма новими виданнями загальним обсягом 3950 сторінок. Осторонь цієї справи, звичайно, не міг стояти обраний 1951 року предстоятелем Української православної церкви в Канаді митрополит Іларіон, відомий донедавна в науковому світі як професор Іван Огієнко. (За М. Тимошиком)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

VI. ПІДСУМКИ УРОКІВ

ü Творче завдання.

Складіть невелику розповідь або репортаж, використовуючи будь-які з перебудованих вами речень.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити