Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОКИ №61-62 Відокремлені обставини

Тема. Відокремлені обставини.

Мета: закріпити знання учнів про дієприслівникові звороти та розділові знаки при них; поглибити знання учнів про відокремлені обставини, удосконалювати вміння правильно ставити розділові знаки при відокремлених обставинах, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивчені правила; розвивати увагу, мислення; виховувати шанобливе ставлення до рідного слова, повагу до духовної спадщини українського народу.

Очікувані результати: учні вміють знаходити відокремлені обставини в реченні; правильно розставляють розділові знаки при них; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила; доцільно використовують відокремлені обставини в мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Відокремлення дієприслівників і дієприслівниковий зворотів».

Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроків

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Бесіда.

— Що називається дієприслівниковим зворотом?

— За яких умов дієприслівникові звороти виділяються в реченні комами?

— За яких умов дієприслівникові звороти виділяються в реченні паузами?

— Чи можуть виділятися одиничні дієприслівники?

— Чи можна вважати дієприслівниковий зворот відокремленою обставиною? Доведіть свою думку.

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКІВ

ü Завдання учням.

Прочитайте речення і скажіть, чи правильно в них ужито розділові

знаки. Яких знань вам ще бракує, щоб аргументувати свою відповідь?

Чіпка йде збоку отари, похнюпивши голову. (Панас Мирний) Гриць, тремтячи від холоду, горнувся до батька. (Ю. Збанацький) Бійці сиділи деякий час, задумавшись. (О. Гончар) Незважаючи на погану погоду, біля освітленого під’їзду театру панувало пожвавлення. (В. Собко)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя з використанням таблиць.

Відокремлюватись можуть обставини, виражені дієприслівником і дієприслівниковим зворотом; порівняльним зворотом; іменником з прийменником; іменником із прийменником і прислівником з уточнюючим значенням, зворотом із прийменниками незважаючи на, починаючи з, закінчуючи, всупереч, наперекір.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКІВ І ДІЄПРИСЛІВНИКОВИЙ ЗВОРОТІВ

Спосіб вираження

Приклад

Дієприслівник

А над ними дзвонить, даленіючи, одним краєм лебедина пісня, а другий край її підноситься до ласкавого сонця. (М. Стельмах)

Два дієприслівники

Мружачись і позіхаючи, Софія взяла зі стола маленьку свічку.

Дієприслівникові

звороти

Там летять із гір потоки, обганяючи вітри. (0. Олесь)

Не відокремлюються обставини, що виражені: фразеологізмами у формі дієприслівникового зворота: Батько працював не покладаючи рук;

дієприслівниковим зворотом, у якому на початку стоїть підсилювальна частка і чи й: Оленка переказала зміст казки і не перечитуючи її вдруге; дієприслівниковим зворотом, тісно пов’язаним із дієсловом- присудком: Денис грався лежачи в ліжку; дієприслівниковим зворотом, який виступає в ролі однорідного з іншим невідокремленим членом речення: Марійка стояла непорушно й незводячи очей з подарованої ляльки; дієприслівниковим зворотом, який утворився завдяки дієприслівнику і сполучному слову, та належить до підрядного речення: Це якраз та вистава, побачивши яку одержиш насолоду.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

ü Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення. Поясніть уживання розділових знаків. Підкресліть відокремлені обставини.

Не пізнавши отрути бджоли, не скуштуєш меду. Закрутив носом, переплутавши хрін із медом. Уміючи, печуть хліб і з каменю. Хоч мене й рано збудили, та я надолужив узуваючись. Така хата тепла, що потієш дрижачи. (Нар. творч.)

2. Спишіть, утворюючи дієприслівники від дієслів, поданих у дужках. Поставте необхідні розділові знаки.

Старий (спиратись) на палку сів на призьбі. (Привести) коняку в ліс я думав ще назбирати грибів. Сагайда (випростатись) між низькими деревами якусь мить стояв приголомшений.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Диктант.

Запишіть речення, підкресліть відокремлені обставини.

Втрачаючи свій по-царському дрімотний спокій, соняшники зненацька оживали. Золоте тарілля, здавалось, розігнавшись, летіло стрімголов назустріч одне одному і, з’єднавшись на мить, знову розліталось врізнобіч; а потім вільно сміялося, пустотливо погойдуючись, сяючи розімлілим золотом. (О. Гончар)

ü Робота в парах.

Користуючись довідкою, вставте замість крапок пропущені дієприслівникові звороти і розставте необхідні розділові знаки.

Вітер бринить билиною, що ... блякло, торішньо ворушиться біля ніг. Кущ калини ... де-не-де червоніє ягіддям, краплинами бубок на кетягах. Мов стрічка, що ... безладно летить на екрані, летить ... мигтючо до хаосу, так щодалі швидше відлітають дні, місяці, роки. Ярославна... пішла вздовж течії донизу і ... зупинилась. (О. Гончар) Довідка: неквапом ступаючи з каменя на камінь; до пояса потонувши в заметах; рвучись; прискорюючись шалено; пробившись крізь товщу снігу; не доходячи містка.

ü Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Визначте відокремлені обставини. Поясніть уживання розділових знаків.

Жайвори піднімалися високо-високо, під білі пелехаті хмари. (Ю. Сташицев) Він, усміхаючись, докірливо хитав головою і промовляв з почуттям тонкого жалю і примирення. (О. Довженко) Гнат відв’язав коня і, намацавши стремена, хвацько влетів у сідло. (Гр. Тютюнник) Гафія відчинила, і Корній, не зупиняючись, попростував до кімнати. (У. Самчук) Нарешті, похитуючись, ступнув два кроки, повів рукою по чолу. (І. Багряний) Не пішла Маруся до танців, а сіла собі, сумуючи, на призьбі біля хати. (Г. Квітка-Основ'яненко) Так, розпитуючись та розмовляючи, і незчулися, як настала обідня перерва. (П. Куліш)

ü Самостійна робота.

Запишіть текст, вставте, де потрібно, розділові знаки. Знайдіть відокремлені обставини. Визначте, якими частинами мови вони виражені.

Прийшла весна. Птахи повертаючись із далеких країв віталися з рідною землею. Усе навколо оживало цвіло буяло. Земля, що вчора виглядала білою пустелею, нині нагадувала казковий зелений килим увінчаний ранніми квітами.

Дерева укриваючись пишним цвітом мрійливо погойдували вітами. Весняне сонце зігріваючи весь простір кидало на землю ніжні промінці, що сріблом переливалися на хвилях маленького струмочка.

Усе навкруги наповнилося незвичайним духом відродження, оновлення. Природа, ніби повновода ріка життя, невпинно і стрімко розливалася розкішшю свого багатства, щедрості, краси.

(З Інтернету)

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст. Визначте відокремлені обставини. Поясніть розділові знаки. Визначте тип і стиль мовлення, з'ясуйте тему. Доберіть заголовок до тексту.

Настка, погнавшись за якоюсь звіриною, заблукала в лісі і, вже не маючи сподівань порятуватися, зненацька помітила велетенського оленя-рогача небаченої вогнистої масті. Олень струснув рогами, тупнув ногою, мовби припрошуючи за собою жінку, поволі побіг лісом у найбільші гущавини, тільки високі роги значили його путь,— і Настка й собі погнала за ним свого коня. Так і вивів той олень її до стійбища Ярославового. Впала вона, заплакана й змучена, в обійми князеві, а олень щез, мов Дух Святий. На тому місці Ярослав звелів закласти церкву Святого Духа, а згодом довкола церкви виникло й місто, яке названо Рогатином на честь того рогатого рятівника-оленя.

(П. Загребельний)

ü Творче завдання.

Складіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена телевізійна передача», використовуючи відокремлені обставини.

ü Лінгвістичне конструювання.

Складіть речення за поданими схемами.

..., ВО, ... .

ВО, ... .

..., ВО.

ü Пунктуаційний практикум.

Запишіть речення. Поставте, де потрібно, розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.

Всі люди стояли як укопані познімавши шапки. (І. Нечуй-Левицький) Жінка схрестивши руки на грудях боязко озирнулась.

А в катразі прихилившись до дерева щось майструє дід. (М. Стельмах) Він показав на підлітка, який відійшовши на сторону подивився трохи і зник. Пес дивився на малясник зосереджено, з поблисками жадоби в гаслих очах нашорошивши вуха. Жадібно їли всі бравши тремтячими руками вже тільки бліді і приречені привиди. (В. Барка)

ü Переклад.

Перекладіть речення українською, підкресліть відокремлені обставини.

Девушки ушли, обняв друг друга, в глубину сада. Не любя, невозможно понять жизнь. Ветер метался, гонял сухие листья. (Із тв. М. Горького) Городовой не спеша прошел мимо окон. Благодаря массе новых впечатлений, день прошел для Каштанки незаметно. (Із тв. А. Чехова)

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Скласти й записати твір-опис у художньому стилі, вживаючи відокремлені обставини.

VI. ПІДСУМКИ УРОКІВ

ü Гра «Мікрофон».

— Що нового ви дізналися на уроді?

— Що вам не вдалося осягнути?

— Чи добре ви впоралися з поставленим завданням?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити