Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 7 Речення, його основні ознаки

Тема. Речення, його основні ознаки.

Мета: систематизувати знання учнів про речення, зв'язку слів у ньому; поглибити знання школярів про будову речення, його граматичну основу; навчити дітей розрізняти й порівнювати односкладні та двоскладні речення; удосконалювати вміння учнів правильно розставляти розділові знаки у складних реченнях; розвивати вміння моделювати двоскладні й односкладні, прості та складні речення; удосконалювати логічне мислення, пам'ять; виховувати повагу до історичного минулого нашої країни та сприяти поглибленню знань учнів про видатних діячів.

Очікувані результати: учні правильно визначають речення різних видів (за метою висловлювання, характером граматичної основи, кількістю граматичних основ); уміють розрізняти й порівнювати односкладні й двоскладні, прості та складні речення; правильно ставлять розділові знаки; знаходять і виправляють пунктуаційні та граматичні помилки; використовують виражальні можливості речень вивчених видів у власному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, схеми «Речення як основна синтаксична одиниця», «Види речень».

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

Перевірка індивідуального завдання.

ü Робота з текстом.

Прочитайте текст. Пригадайте, що ви знаєте з уроків історії про вчинки кошового отамана Івана Сірка. Сформулюйте тему й основну думку тексту. Усно схарактеризуйте речення тексту за наявністю головних і другорядних членів.

КОШОВИЙ ОТАМАН ІВАН СІРКО

Вісім разів Запорозька Січ обирала Івана Дмитровича Сірка кошовим отаманом. За все понад кількасотрічне існування Січі жоден кошовий отаман не зажив такої любові й шани серед січового товариства. Україна (Лівобережна, Правобережна, Слобожанщина) в шістдесяті-сімдесяті роки XVII століття не знала людини, яка б могла зрівнятися популярністю з Іваном Сірком.

Загальне визнання і безмежну вдячність сучасників набула тоді очолена Іваном Сірком безперервна героїчна боротьба козацтва проти турецько-татарських агресорів, що загрожували українському народові. Запорозький витязь вважав найпершою і найголовнішою метою кожного походу — визволення невільників, що конали в тяжкому рабстві в султанській Туреччині та Кримському ханстві. Великий талант полководця, особиста хоробрість, мужність і відвага поєднувались у ньому з безмежною відданістю народній справі.

Відзначаючи ці якості, треба наголосити й на суто людських рисах характеру Івана Дмитровича: розважливий і мудрий, демократичний, він був до аскетизму скромний у побуті, глибоко релігійний, ніколи не вживав алкоголю. На Січі жив у курені, їв разом із козаками з одного казана, носив, як і всі, простий одяг. Історики вважали, що за своїми спартанськими звичками нагадував кошовий київського князя Святослава.

Ще за життя Івана Сірка про нього ходили легенди, про його подвиги складали думи й пісні.

(За О. Апанович)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

З поданими словосполученнями утворіть речення. Яка між ними різниця? Свою відповідь обґрунтуйте.

Нерозквітла брунька, бабусине намисто, марнувати час, строкатий килим, побачити мимохідь.

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Слово вчителя.

Речення — це синтаксична одиниця мови, що інтонаційно оформлена і виражає закінчену думку про факт чи явище дійсності, які є реальними, бажаними чи можливими за певних обставин.

Речення як синтаксична одиниця складається з однієї, двох або більше граматичних основ.

За характером граматичних основ речення бувають двоскладні й односкладні. Двоскладні речення мають підмет і присудок: Ранками на пониклі трави падали холодні роси. (Ю. Збанацький) Односкладні речення мають лише один головний член речення у формі підмета або присудка: Поклонися матері і дому. (А. Малишко) Холодний день. (М. Луків)

За структурою речення поділяються на прості й складні. Прості речення мають одну граматичну основу: Люблю я пісню солов'їну. (А. Загрудний) Складні речення мають дві і більше граматичних основи, що становлять одне смислове ціле: Українська мова мене не тільки вабить як письменника, вона дивує й захоплює. (В. Шевчук)

Речення, що складається лише з головних членів, називається неноширеним: Є шлях. Я тривожуся. (М. Братан) Речення, у якому є другорядні члени, називається поширеним: Українська мова живе в прекрасних піснях твого народу. (В. Сухомлинський)

Речення бувають повними і неповними. Повні — це такі речення, у яких наявні всі члени речення: За вікнами місто святкове шумить. (С. Короненко) Неповні — це такі речення, у яких пропущений будь-який член речення, що можна виявити з контексту: Ранні пташки росу п’ють, а пізні [пташки] — сльози ллють. (Нар. творч.)

ü Опрацювання схем.

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Практична робота.

Прочитайте подане висловлювання. Доведіть, що перед вами текст. Визначте межі речень у тексті, правильно вживши розділові знаки в кінці речень.

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою і це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова — це невід’ємна частка Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються най- тонші й найніжніші струни людської душі з рідною мовою мають-бо зв’язок найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з материних уст, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства й тихий шелест листя старої верби, під якою вперше зустрівся юнак із коханою дівчиною Довідка.

Людина може володіти кількома мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше людина має володіти, звичайно, рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова — це невід’ємна частка Батьківщини, голос свого народу й чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються най- тонші й найніжніші струни людської душі. З рідною мовою мають-бо зв’язок найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колисці з материних уст, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства й тихий шелест листя старої верби, під якою вперше зустрівся юнак із коханою дівчиною...

(Б. Антоненко-Давидович)

ü Тренувальні вправи.

1. Запишіть речення, підкресліть у кожному з них граматичну основу. Які з речень двоскладні? Які односкладні? Яка між ними відмінність?

І зачаровує серця пісенна українська мова. (М. Сингаївський) Пахне п’янко медами і свіжими травами знов. (Д. Луценко) Неначе чарами розстеляється передо мною зелений степ. (І. Нечуй-Левицький) Чого в молодості навчишся, те на старість як знайдеш. (Нар. творч.) Карпатські гори вирізьбив сам час. (М. Сарма-Соколовський) Не забудь, не забудь юних днів, днів весни. (І. Франко)

2. Випишіть спочатку прості речення, а потім складні. За якими ознаками ви їх розрізняєте?

Нагулялося по небу весняному сонце, зазирає на добраніч у низьке віконце... Стало темно по садочках, тихо пил сідає, і село у прохолоді ніби оживає. (Із тв. П. Куліша) Нехай бринять і пахнуть квіти, нехай почує Божий рай, як на землі радіють діти і звеселяють рідний край. (Л. Глібов) Не бажай ти умом понад світом кружить; а скоріш завізьмись в світі праведно жить. (І. Франко) Гей, травень прийде у дні чудові, простелить всюди трави шовкові. (Марійка Підгірянка)

3. Запишіть і визначте види речень за метою висловлювання. За якими ознаками ви їх розрізняєте?

А ви любіть життя і сонечко, радійте квітам і теплу. (Н. Забіла) Сосни збігають з піщаних пагорбів аж у саме море. (О. Іваненко) Дуже недобре діло брехати! «Брехнею,— кажуть люди,— світ пройдеш, та назад не вернешся». (Г. Квітка-Основ’яненко) Доводилось вам їздити пізньої весни чи раннього літа по Україні? (Панас Мирний) Грими, грими, могутня пісне, як ті громи весняних бур! (Д. Загул)

ü Творче завдання.

Подані речення перебудуйте на питальні й спонукальні, доповнюючи їх другорядними членами речення.

Учні подякували за увагу. Восьмикласники готуються до тематичного оцінювання. Усі були задоволені перемогою у Євробаченні і пишалися своєю країною. Хлопці принесли найбільше макулатури. Дівчата змагаються в навчанні. Ви записалися для придбання путівки в табір.

ü Робота в парах.

Складіть діалог на тему «Традиції моєї родини». Використайте різні речення за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою, складом граматичної основи, за наявністю чи відсутністю другорядних членів речення.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання. Підготувати повідомлення про видатну особу, використовуючи різні за структурою і метою висловлювання речення.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити