Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 66 Контрольний диктант або тестування* за темою «Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

Тема. Контрольний диктант або тестування* за темою «Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; уміння сприймати на слух незнайомий текст і розуміти з одного прослуховування зміст, тему, ідею; виховувати любов до природи.

Очікувані результати: учні правильно розставляють розділові знаки; виявляють і виправляють допущені орфографічні та пунктуаційні помилки; сприймають на слух незнайомий текст і розуміють з одного прослуховування зміст, тему та ідею. Обладнання: текст диктанту, текст для аудіювання.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить учнів із критеріями оцінювання контрольного диктанту та аудіювання.

* Учитель обирає між диктантом і тестуванням з урахуванням Критеріїв оцінювання досягнень учнів.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Написання диктанту.

ТЕКСТ 1

ЛІСОВІ ПТАШКИ

Зимою ліс вражає тишею, та життя в ньому не завмирає. Пожвавлюють його щебетухи-пташки, хоча їхні голоси не такі щедрі, як навесні. Серед тонкого попискування синичок чути посвисти червоно-рудих красенів снігурів. Яскраво-червоні грудки відтіняють синювато-сірі спинки і гарненькі шапочки на голівках. Горобці, наші добрі знайомі, в літній період харчуються комахами-шкідниками, а взимку ласують насінням бур’янів, збирають ягоди. Узимку в наших лісах з’являються і гості з півночі: щури-смеречнюки, чечітки, іноді зграйки чижів і щиглів. Зовсім не бояться морозів шишкарі. Якщо на ялинках та соснах багатий урожай шишок, вони споруджують гнізда і виводять пташенят у найхолоднішому місяці — січні. Зрідка чути неголосний стук дятла — лісового лікаря. Він уважно обстежує дерева, видобуває з них шкідників: жучків, черв’ячків, личинки гусені. Прикрашають снігові володіння своїм ніжним посвистом і невеликі гарненькі омелюхи. За яскраве забарвлення дали їм ще одну назву — красавки.

(137 сл.)   (За А. Волковою)

ТЕКСТ 2

Люди ходили, понуривши голови. Було до болю шкода затоптаної чужоземцями, запроданої рідної землі. Невже ж ти навік будеш невільною, Україно?

Селянські нивки стояли неорані, земля пересихала. Треба було сіяти.

Максим став на краю нивки. Після першого помаху золоті зерна бризнули на чорнозем широким віялом. Максимові пригадалось, як дід учив його сіяти. Високий, худий, дід спроквола крокував нивою, вимахуючи закачаною до ліктя правою рукою.

Першу сівбу дід починав без шапки. Урочисто поглядаючи на внука, він промовляв: «Під праву, під праву!»

Земля м’яко танула під чобітьми. Здавалось, вона втягує в себе все: труд і піт селянина, його радощі й страждання, турботи й надію.

Максим замислено дивився на блідо-рожеву смугу над лісом. Враз на землю впали косі пучки променів. Чисті, немов сльози немовляти, роси спалахнули, заграли барвами.

Попрощавшись, Максим пішов попід межею, щоб не потоптати золоті намистини, розгублені в траві ранковим сонцем.

(137 сл.)   (За Ю. Му шкетиком)

ТЕКСТ З

ЧАРІВНЕ МІСЦЕ

Безлюдний берег здавався таким, як колись у дитинстві, як часом бачив він у снах, у кучерявих верболозах, що подекуди припадали до води, купаючи у Пслі свої зелені чуби. А далі вигрівалися піщані висипи, немов вибілені сонцем полотна, на яких подекуди виднілися підбіл та зелена рута.

Зелений острів. Так здавна люди звали мальовниче урочище в межиріччі Псла і Хортиці, омите з трьох боків голубою течією. Коли ж навесні вся ця оболонь заливалася повінню, тоді вона була схожа на своєрідне море, у якому купалися дерева, неначе зелені вітрила шаланд. Усі довколишні луки залиті водою, і тільки в середині травня ріки входили у свої береги. Та й тоді, щоб потрапити сюди, треба було переплисти на човні або перейти вбрід кілька рукавів і старих річищ.

Тихе чарівне місце. Трохи далі від Псла над розплесканими озерцями й затоками росли тополі, осичина, вільхи, берези й дуби. Де-не-де темною стіною здіймалися зарості вільшини, а на ній плівся білястий хміль із золотими китичками і розливав довкола ніжні пахощі.

(139 сл.)   (За І. Цюпою)

ü Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть правильне твердження.

Звертання — це:

А слово, яке виражає ставлення мовця до висловлюваного ним повідомлення;

Б слово, що називає особу або предмет, до якого звертаються з мовленням;

В чуже мовлення, передане дослівно, без змін;

Г розмова двох або кількох осіб.

2. Укажіть правильне твердження.

Вставні речення відокремлюються:

А двокрапкою і тире;

Б лапками;

В дужками або тире;

Г крапкою з комою.

3. Укажіть речення зі звертанням.

А Мавко, ти з мене душу виймеш!

Б Вже почалось, мабуть, майбутнє.

В І вже не існувало для нього нічого, окрім озера, осики й хмелю.

Г Ти, як і Дніпро, оспіваний у піснях народних...

4. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає впевненість.

А Ви, звичайно, знаєте мою сестру.

Б Отже, що тут багато говорити й сперечатися.

В Кажуть, юність нерозсудлива й тривожна.

Г Відступати нам, по-перше, пізно, а по-друге, немає підстав.

5. Укажіть речення з непоширеним звертанням.

А Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу.

Б Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі!

В З-за моря припливла сюди, кохана чарівнице?

Г Глянь оком щирим, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну.

6. Як називається виділена конструкція, вжита в даному реченні? Улітку під вербою біля хати (як добре, що скінчилася зима!)

княгиня почала дітей навчати. (М. Руденко)

А Вставлене речення;

Б вставне слово;

В вставне словосполучення;

Г вставне речення.

7. Установіть відповідність між реченнями і вставними конструкціями в них (розділові знаки пропущено).

1

2

звертання вставне слово

А

Може вам зустрічалась нині синя райдуга у долині?

3

вставне речення

Б

Вгамуйся думко не літай так буйно.В

Земля України небо і люди усе мені рідне.Г

Не губіться прошу вас у морі людському.

8. Установіть відповідність між реченнями і типом вставних конструкцій за вираженням ставлення мовця до повідомлюваного.

1

2

3

невпевненість

радість

джерело повідомлення

А

Отже, секрет музикальності української вимови треба шукати у її зв’язку з українською піснею.Б

Кажуть, мудрість приходить з роками.В

Чи, може, так здалось мені?Г

На щастя, пожежу погасили швидко.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Батьку, батьку, ніколи не забуду тебе!

Гарний хлопець з іншої планети, може, завтра в гості залетить.

Відповіді: 1Б, 2В, ЗА, 4А, 5Б, 6А, 7: 1Б, 2А, ЗГ; 8: 1В, 2Г, ЗБ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть правильне твердження.

При звертаннях може стояти займенник:

А ти або ви;

Б я або ми;

В ти або ми;

Г вони або ми.

2. Укажіть правильне твердження.

Своє ставлення до повідомлюваного мовець висловлює за допомогою:

А звертань;

Б головних членів речення;

В дужками або тире;

Г вставних слів (словосполучень, речень).

3. Укажіть правильне твердження.

У яких відмінках стоїть звертання?

А У кличному відмінку однини і називному множини;

Б у називному відмінку однини та родовому множини;

В у називному відмінку множини та родовому однини;

Г у знахідному відмінку однини і множини.

4. Укажіть правильне твердження.

Вставлені конструкції відрізняються від вставних:

А будовою;

Б місцем у реченні;

В інтонацією та розділовими знаками при них;

Г тим, що вони містять у собі додаткове повідомлення.

5. Укажіть речення з поширеним звертанням.

А Плач же, серце, плачте, очі, поки не заснули.

Б Кобзарю, знаєш, нелегка епоха оцей двадцятий невгамовний вік.

В Запалай, мій вогнику крилатий, полум’ям привітним і незлим.

Г Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали.

6. Укажіть речення, у якому вставне слово вказує на джерело думки.

А Значить, ці промені рівні тому випромінюванню.

Б Понад Дніпром козак іде, може, з вечорниці.

В Був тоді там, кажуть, кущик глоду, кущик є, та — терен, а не глід.

Г Чекаю дня, коли собі скажу: оця строфа, нарешті, досконала.

7. Установіть відповідність між реченнями і вставними конструкціями в них (розділові знаки пропущено).

1

2

звертання вставне слово

А

Бува то правду кажучи звичайна крамарська буда яких безліч в Італії.

3

вставне слово сполучення

Б

Воно мені мабуть так мало бути.В

Ми зберегли тебе вкраїнсько мово щоб лютий ворог не поранив.Г

Стежина неначе лоза виноградна пнеться по білій стіні гори.

8. Установіть відповідність між реченнями і типом вставних конструкцій за вираженням ставлення мовця до повідомлюваного.

1

2

упевненість

невпевненість

А

Погода зіпсувалась, мабуть, буде штормове попередження.

3

активізація уваги

Б

Десь на обрії блиснуло, без сумніву, буде гроза.В

На материні прохання, уявіть собі, ніхто не зважає.Г

Зрештою, навчання триває і після закінчення школи.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Здається, десь високо в небі журавель лине.

У наш час (час електроніки, кібернетики, генетики, польотів у космос) природно утворився інший симбіоз.

Відповіді: 1А, 2Г, ЗА, 4Г, 5В, 6В, 7: 1В, 2Г, ЗА; 8: 1Б, 2А, ЗВ.

ü Проведення контрольного аудіювання.

1. Читання вчителем тексту.

З БОГОМ У ДУШІ

Немовля плакало, і від жалю бабі Тетяні ставало аж млосно.

Подумки вона лаяла свою старечу безпам’ятність: як-то можна було забути поставити молоко в холодильник? Скисло... Чим годувати маля в цей пізній вечір і вночі? Немовля вже начеб і не плакало, а протяжно стогнало, як доросла хвора людина.

Баба Тетяна пішла до сусідки Віти, наперед обпікаючись соромом, що доведеться вкотре вже канючити позичку. Злобливість сусідки нажила після того, як принесла дитинку із сирітського притулку. Сподівалася розтопити обледеніле сусідчине серце — була надія, що одинока Віта всиновить дитя. Але не так склалося, як гадалося...

Віта відчинила двері. Була усміхнена й захмеліла. За заставленим пляшками кухонним столом розсівся якийсь молодик у майці з цигаркою в зубах.

— Віточко,— баба Тетяна не знала, як і почати розмову в присутності незнайомця.

— Що, Григорівно, знову по гроші? — з Вітиного обличчя враз сповзла посмішка.— Ти уявляєш (це до незнайомця), зовсім з глузду стара з’їхала. Якась дурка викинула свого байстрюка на смітник, у притулку його ледве виходили, так оце вона притягнула те пискля, щоб мене ощасливити... Гадала, що я нюні розвішу: як свого по тюрмах пустила, то чужого усиновлю... Та ні, сита я по горло! Хочу вільно дихати!

— Віточко, дай дві гривні на молоко! В магазині в борг вже не дають... Я ж поверну! Візьми ось годинник.

— Годинник мені ні до чого. А гроші не позичу принципово. Хоч ні, гроші позичу, якщо завтра віднесете й віддасте підкидька до притулку.

— Так дитинчаті ж до завтра ще дожити треба. А крім молока, йому нічого давати не можна...

— Доживе! Самі розповідали, що те байстря на смітнику кілька днів валялося.

— Без Бога ти в душі, Віто,— тамуючи клубок у горлі, сказала баба Тетяна.

— А в чиїй душі ваш Бог є? — репетувала їй услід сусідка.— Якби він був, чи дозволив би отій шльондрі викинути живу дитину в контейнер? Чи ж не зглянувся б над вами, дивлячись, як ви ото тягнете підкидька на свою копійчану пенсію? Як щодня вибираєте, що купити: пелюшки, підгузники чи молоко?

Немовля так само тихо плакало. Баба Тетяна взяла порожній кухоль, годинник — і знову з квартири. Остання надія на Мелентіївну та її козу. Статки в Мелентіївни теж благенькі, зате вона має добре серце. Баба Тетяна навколішки перед нею стане, але виблагає у борг або виміняє на годинника хоч склянку молока.

Можна не колисатися автобусом, а піти навпростець підтюпцем. Треба лише подолати пустир. Правда, ноги у сімдесят літ не такі вже й прудкі, а очі підсліпуваті: у темряві майже нічого не бачать, і зате ж буде швидше!

Ось такої пізньої пори, повертаючись із підробітків у притулку, і знайшла баба Тетяна оте викинуте грішницею янголя. Скільки, пропрацювавши вік санітаркою по лікарнях, переживала вона всіляких потрясінь, а такого не пригадує...

Два місяці медики те немовля відігрівали, підтримували апаратами життєдіяльності... А коли виходили, баба Тетяна добилася- таки, щоб віддали їй малятко.

— Стояти! — опік ззаду хрипкий голос.— Закричиш — пришию! Що несемо? Що в руках?

— То кухлик, синочку. Візьми ось годинника...

— Стули писка! — загарчала ще одна чорна тінь, приступаючи збоку.— Гроші давай!

Щось гостре вперлося у груди. Холодок жаху перейняв Тетянине тіло. Боячись своєї погибелі, вона ще більше жахалась думки про повільну мученицьку смерть полишеного вдома маляти. Скільки ще проплаче воно в самотній квартирі? Скільки проживе?

— То кухлик, синочку. По молоко йду. дитя мале вигодовую. Якась бідолаха викинула після пологів на смітник... Якщо вб’єте мене, то мале загине від голоду, бо, крім мене, нікого в нього немає...

— Хто тобі сказав, що ми тебе вб’ємо? — хрипіла чорна тінь.— Йди своєю дорогою!

— Спасибі вам...

— Ну ти даєш... Спасибі...

Задубілими ногами баба Тетяна ступила вперед.

— Мамашо, стій! Візьми ось...

Здригнувшись, немов від блискавиці, баба Тетяна спинилась і тут же відчула в долоні якийсь папірець.

...Мелентіївна довго не відчиняла, все допитуючись хто та навіщо. Увійшовши в дім, баба Тетяна, розтиснувши перед нею кулака, зронила лише одне слово: «Молока».

— Що це ти годинник у гроші загорнула? Чи такий цінний? О, та це в тебе великі гроші! — вигукнула Мелентіївна.— У мене, голубко, стільки здачі не буде!

— Нічого,— відповіла баба Тетяна.— Колись віддасте. Наливайте швидше.

— Слухай, чи ти не захворіла, бува? — жебоніла Мелентіївна.— Піт по тобі градом і тремтиш уся... Оце принесеш молочка, напоїш малого і сама гаряченького випий — з медом і маслом... Чуєш?

Баба Тетяна не чула. Вона думала про те, що повертатися додому їй автобусом, а на це піде півгодини. У вухах стояв тихенький плач янголяти...

(705 сл.)   (За Д. Боярчуком)

2. Виконання тестових завдань.

1. Пенсіонерці бабі Тані було:

А п’ятдесят сім років;

Б шістдесят років;

В сімдесят років;

Г сімдесят п’ять років.

2. Узявши з притулку немовля, баба Таня сподівалася:

А на те, що маля буде всиновлене одинокою сусідкою;

Б на державну пенсію для догляду за сиротою;

В на допомогу родичів;

Г на те, що легко зуміє виростити дитину.

3. До притулку немовля принесла:

А двірничиха, яка знайшла сироту на смітнику;

Б баба Тетяна, знайшовши дитину на пустирі;

В його мати, відмовившись від дитини;

Г юрба підлітків, які гралися на пустирі.

4. Дитині було:

А майже півроку;

Б близько року;

В чотири місяці;

Г трохи більше двох місяців.

5. Через пустир баба Таня вирушила, тому що:

А хотіла заощадити час, щоб швидше нагодувати дитину;

Б пізно увечері не ходив автобус;

В сподівалась, що зустріне матір немовляти;

Г хотіла ще раз пройти повз місце, де знайшла дитину.

6. Подумки баба Тетяна називала дитину:

А сиріткою;

Б янголятком;

В підкидьком;

Г рідною дитиною;

7. Фразеологізм бути без Бога в душі означає:

А бути розумово неповноцінним;

Б бути самозакоханою людиною;

В бути терплячим;

Г не мати милосердя, співчуття.

8. На пустирі бабу Танк» перестріло:

А п’ятеро злочинців;

Б троє розбишак;

В двоє розбишак;

Г двоє сусідів.

9. Єдина людина, що прийшла на допомогу бабі Тані з голодним немовлям:

А Мелентіївна;

Б один із розбишак;

В родичка баби Тані;

Г сусідка Віта.

10. Слово милосердя означає:

А добре, співчутливе ставлення;

Б неспроможність заподіяти зло;

В сентиментальність, розчуленість, сльозливість;

Г сукупність моральних правил.

11. Головна думка тексту така:

А держава зобов’язана матеріально віддячувати виявлену громадянами доброчинність;

Б не слід брати на себе відповідальність за долю іншої людини, не маючи для цього матеріальних можливостей;

В милосердя має бути потребою душі кожної нормальної людини;

Г треба привернути до себе увагу і мати якусь користь з боку держави.

12. Даний текст має ознаки:

А ділового стилю;

Б розмовного стилю;

В публіцистичного стилю;

Г художнього стилю.

Відповіді: IB, 2А, ЗБ, 4Г, 5А, 6Б, 7Г, 8В, 9Б, 10А, 11В, 12Г.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як здано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити