Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 68 Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*

Тема. Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати охайність і відповідальність.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях відокремлені члени, правильно розставляють розділові знаки при них; виявляють і виправляють допущені помилки; правильно інтонують речення з відокремленими членами; будують висловлювання в публіцистичному й науковому стилях, використовуючи виражальні можливості цих речень.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

* Учитель обирає між тестуванням і диктантом з урахуванням Критеріїв оцінювання досягнень учнів.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:

А розширюють зміст речення;

Б звужують зміст речення;

В уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г ускладнюють зміст сказаного.

2. Виділена в реченні конструкція На березі хвилястої Десни стояло місто, оновите в сни — це

А дієприслівниковий зворот;

Б дієприкметниковий зворот;

В прикметник із залежними словами;

Г дієприслівник.

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А Відокремлене означення;

Б відокремлена уточнююча обставина;

В відокремлений додаток;

Г відокремлена прикладка.

4. Укажіть речення, у якому відокремлений другорядний член — це означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

А Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.

Б Мокрий, обношений, він занепокоєно пішов до верби...

В В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село.

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника...

Б Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

Г У лісі, опріч мене, є ще хтось.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

Відокремлений уточнюючий

А

Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману.


член речення

Б

Лев упав і довго, лежачи, стогнав.

2

3

відокремлений додаток відокремлене означення

В

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя літа.Г

Не маю іншого тепла, окрім отчого краю.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1

Уточнюючий підмет

А

Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав.

2

уточнююча обставина місця

Б

І тут, в Америці, живу я Україною.

3

уточнююче означення

В

Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос.Г

Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Матір моя, Марія, читати мене навчила.

Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

Відповіді: 1В, 2Б, ЗБ, 4В, 5А, 6Б, 7: 1В, 2Г, ЗА; 8: 1Г, 2Б, ЗВ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть правильне твердження.

Відокремленими називаються члени речення, які:

А виділяються за змістом та інтонаційно;

Б указують на того, до кого звернено мовлення;

В передають ставлення мовця до висловленого;

Г належать до одного й того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання.

2. Укажіть правильне твердження.

На письмі відокремлені члени речення виділяють:

А комами;

Б комами і тире;

В тире;

Г дужками.

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім, сну, не хочеться нічого. А Відокремлена прикладка;

Б відокремлене означення;

В відокремлена обставина;

Г відокремлений уточнюючий додаток.

4. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.

А А пісня, наростаючи, пливла над берегом.

Б Жінка йде поволі й трохи зігнувшись.

В І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.

Г Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись.

5. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

А І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали.

Б Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг.

В Виснажені атаками й великими втратами, німці не витримали грізного натиску полку.

Г Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

6. Укажіть речення, у якому поширене означення не виділяється комами (розділові знаки пропущено).

А Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.

Б Стоять налиті сонцем дні.

В В небі чистім і прозорім сонце сяє.

Г А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

відокремлена

А

Сумно і мовчки тоді похилилася

2

прикладка відокремлений додаток


квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім конанні.

3

відокремлена обставина

Б

І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.В

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.Г

Іду я, степів перехожий, радію од щастя землі.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1

2

уточнююча обставина

уточнююча прикладка

А

Незмінний колгоспний конюх, дід Саливон, як завжди клопотався за своїх підопічних.Б

Рівно, на повні груди, дихає юнак.

3

Уточнюючий додаток

В

3 очеретин чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий.Г

Так, олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Мовчить, скупавшися в зимовім молоді, алея волохата.

І він устав на горах перед нами, наш Київ.

Відповіді: 1А, 2Б, ЗГ, 4В, 5А, 6Б, 7: 1Г, 2В, ЗБ; 8: 1Б, 2А, ЗГ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як здано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити