Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 68 Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*

Тема. Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та вмінь; розвивати логічне мислення, уміння узагальнювати та систематизувати матеріал; виховувати охайність і відповідальність.

Очікувані результати: учні знаходять у реченнях відокремлені члени, правильно розставляють розділові знаки при них; виявляють і виправляють допущені помилки; правильно інтонують речення з відокремленими членами; будують висловлювання в публіцистичному й науковому стилях, використовуючи виражальні можливості цих речень.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

* Учитель обирає між тестуванням і диктантом з урахуванням Критеріїв оцінювання досягнень учнів.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть правильне твердження.

Уточнюючими називають члени речення, які:

А розширюють зміст речення;

Б звужують зміст речення;

В уточнюють або пояснюють зміст головного чи другорядного члена речення;

Г ускладнюють зміст сказаного.

2. Виділена в реченні конструкція На березі хвилястої Десни стояло місто, оновите в сни — це

А дієприслівниковий зворот;

Б дієприкметниковий зворот;

В прикметник із залежними словами;

Г дієприслівник.

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя, літа.

А Відокремлене означення;

Б відокремлена уточнююча обставина;

В відокремлений додаток;

Г відокремлена прикладка.

4. Укажіть речення, у якому відокремлений другорядний член — це означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

А Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки.

Б Мокрий, обношений, він занепокоєно пішов до верби...

В В імлистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита та пшениці.

Г А он старе Монастирище, колись козацькеє село.

5. Укажіть речення з відокремленим додатком.

А Нікого тут нема, крім мене й господині.

Б Польова билина, вона не призвичаєна до густої садової тіні.

В Гей, був у Січі старий козак, на прізвище Чалий.

Г І от тепер, ставши начальником, він раптом заспівав отакої.

6. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена іменником з прийменником.

А Співають усі, за винятком Ліни Яцуби, дочки відставника...

Б Незважаючи на вітрець, робилося душно.

В Звучав потемнілий дзвін, пудів на тридцять.

Г У лісі, опріч мене, є ще хтось.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

Відокремлений уточнюючий

А

Спить вітер на колінах у беріз, окутаних у молоко туману.

член речення

Б

Лев упав і довго, лежачи, стогнав.

2

3

відокремлений додаток відокремлене означення

В

Тут, під кронами білих розпашілих каштанів, причаїлися наші, повні щастя літа.

Г

Не маю іншого тепла, окрім отчого краю.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1

Уточнюючий підмет

А

Уже багато років, відколи його забрано од матері, ніхто ні про що не питав.

2

уточнююча обставина місця

Б

І тут, в Америці, живу я Україною.

3

уточнююче означення

В

Надійшли жнива, достигла Василева пшениця — така гарна, колос у колос.

Г

Він, Шептало, кінь особливий, кінь білий.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Матір моя, Марія, читати мене навчила.

Кожен птах, свою пісню співаючи, здіймається до небес.

Відповіді: 1В, 2Б, ЗБ, 4В, 5А, 6Б, 7: 1В, 2Г, ЗА; 8: 1Г, 2Б, ЗВ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть правильне твердження.

Відокремленими називаються члени речення, які:

А виділяються за змістом та інтонаційно;

Б указують на того, до кого звернено мовлення;

В передають ставлення мовця до висловленого;

Г належать до одного й того самого слова в реченні й відповідають на одне й те саме питання.

2. Укажіть правильне твердження.

На письмі відокремлені члени речення виділяють:

А комами;

Б комами і тире;

В тире;

Г дужками.

3. Укажіть, яким відокремленим членом речення є виділені в реченні слова.

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім, сну, не хочеться нічого. А Відокремлена прикладка;

Б відокремлене означення;

В відокремлена обставина;

Г відокремлений уточнюючий додаток.

4. Укажіть речення, у якому відокремлена обставина виражена дієприслівниковим зворотом.

А А пісня, наростаючи, пливла над берегом.

Б Жінка йде поволі й трохи зігнувшись.

В І я зими крутий долаю норов, обличчя підставляючи вітрам.

Г Дівчата зачіпали Миколу, жартуючи, а він усе стояв похнюпившись.

5. Укажіть речення з відокремленою прикладкою.

А І Оксану, мою зорю, мою добру долю, що день божий умивали.

Б Над берегом послався невеликий, густо засвічений білою ромашкою луг.

В Виснажені атаками й великими втратами, німці не витримали грізного натиску полку.

Г Голубу сорочку в перехваті підперезано матер’яним поясом з китицями.

6. Укажіть речення, у якому поширене означення не виділяється комами (розділові знаки пропущено).

А Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ.

Б Стоять налиті сонцем дні.

В В небі чистім і прозорім сонце сяє.

Г А сонце тепле і ласкаве спинило погляд на землі.

7. Установіть відповідність між реченням і другорядним членом у ньому.

1

відокремлена

А

Сумно і мовчки тоді похилилася

2

прикладка відокремлений додаток

квітка, листям своїм тремтячи в передсмертнім конанні.

3

відокремлена обставина

Б

І пахне раннім сонцем і медком земля, легким серпанком оповита.

В

І сон мене так ніжно обійма, що, окрім сну, не хочеться нічого.

Г

Іду я, степів перехожий, радію од щастя землі.

8. Установіть відповідність між відокремленими уточнюючими членами речення і синтаксичною роллю, яку вони виконують.

1

2

уточнююча обставина

уточнююча прикладка

А

Незмінний колгоспний конюх, дід Саливон, як завжди клопотався за своїх підопічних.

Б

Рівно, на повні груди, дихає юнак.

3

Уточнюючий додаток

В

3 очеретин чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий.

Г

Так, олень добував з-під снігу мох та лишайники — свій харч.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Мовчить, скупавшися в зимовім молоді, алея волохата.

І він устав на горах перед нами, наш Київ.

Відповіді: 1А, 2Б, ЗГ, 4В, 5А, 6Б, 7: 1Г, 2В, ЗБ; 8: 1Б, 2А, ЗГ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Після того як здано зошити, учитель відповідає на запитання учнів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити