Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 8 Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Тема. Порядок слів у реченні. Логічний наголос.

Мета: ознайомити учнів із прямим і зворотним порядком слів, логічним наголосом як засобами підвищення точності та виразності мовлення, навчати школярів правильно інтонувати речення різних видів; розвивати мислення, увагу, пам'ять; виховувати повагу до рідного слова, надбань попередніх поколінь.

Очікувані результати: учні вміють визначати речення з прямим і зворотним порядком слів; правильно інтонують речення різних видів, беручи до уваги й логічний наголос для передачі різних змістових та емоційних відтінків значення; редагують тексти, надаючи їм більшої виразності за допомогою застосовування вивчених мовних засобів.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки.

Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу.

Хід уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Фронтальне опитування.

— Які мовні одиниці вивчаються в розділі «Синтаксис»?

— У чому полягає різниця між реченням і словосполученням?

— Пригадайте, що називається реченням.

— Якими бувають речення за метою висловлювання? За емоційним забарвленням?

— Як поділяють речення за кількістю граматичних основ?

— Які речення називаються складними?

ü Робота з картками.

КАРТКА № 1

Запишіть речення, розкриваючи дужки і ставлячи слова у потрібну форму. Вставте пропущені літери. Підкресліть граматичні основи.

Кожний (з, із) нас може навчатися (у, в) середній і ви..ій і (школа). (В, у) селі одночасно веде..ся будівництво (школа) і (бібліотека). Чого (в, у) (молодість) навчишся, те на старіст.., як знайдеш. Каспійське та Чорне (море) не з..єднані між собою. Буран наробив чимало лиха в Одеській та Микола..вс..кій (область).

КАРТКА № 2

Визначте тему, головну думку тексту. Випишіть спонукальні речення.

«Що вмієте, того не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтесь, як батько мій, вдома сидячи, знав п’ять мов, через те й честь йому була в інших країнах. Лінощі — це мати всьому поганому: що хто вміє, то забуде, а чого не вміє, того не навчиться. Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше, і хай не застане вас сонце в постелі! Так робив мій батько покійний і всі добрі мужі. На світанні, побачивши сонце, з радістю прославте день новий і скажіть: «Господи, додай мені літа до літа, щоб я честю й добром виправдав життя своє». («Повчання Володимира Мономаха дітям»)

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Завдання учням.

Прочитайте подане речення, наголошуючи щоразу інший його член та з іншою інтонацією. Який ви можете зробити висновок? Спробуйте змінити порядок слів у реченні. Чи зміниться його зміст? Свою відповідь аргументуйте.

Ви добре знаєте цю людину (. ? !)

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

ü Лінгвістичне спостереження.

Порівняйте подані речення. Чи однаковий у них зміст? Чим вони відрізняються? На яке слово в кожному з речень падає логічний наголос? Восени айстри цвітуть у садах. Дуби шумлять за вікнами. Восени у садах цвітуть айстри. За вікнами шумлять дуби.

ü Слово вчителя.

Слова, з яких складаються словосполучення і речення, розташовані в певному порядку. Розрізняють два типи порядку слів у реченні: прямий і зворотний.

Наприклад, у реченні Красу природи люди здавна помічали прямий порядок слів. А в реченні Здавна помічали люди красу природи — зворотний. Порушення прямого порядку слів з метою виділення тих чи інших його членів називається інверсією.

При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, означення — перед означуваним словом, додаток після слова, від якого він залежить, а обставини можуть займати різні місця.

ü Практична робота.

Прочитайте речення, визначте порядок слів, підкресліть слова, на які падає логічний наголос.

Праця єдина з неволі нас вирве: нумо до праці, брати! (Б. Грінченко) В тих теплих степах виробилась кров моя і душа моя. (В. Винниченко) Посеред неба гнеться на південь Чумацький Шлях, і між його доспілими зорями тремтить і осипається на край землі срібний пилок. (В. Винниченко) Поле чорніє. Проходять хмари, гаптують небо химерною грою. Пролісків перших блакитні отари... Земле! Як тепло нам із тобою! (М. Рильський)

ü Робота з підручником.

1. Опрацювання теоретичного матеріалу.

2. Виконання вправ і завдань.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК

ü Редагування з додатковим завданням.

Виправте помилки. Поясніть їхній характер. Із поданих слів і словосполучень складіть речення, у кожному визначте логічний наголос. Надворі прохладно. Голольод. Сніжна горка. Проїжджа сторона вулиці. Випадковий прохожий. Пішли пішком. Місто в семи кілометрах. Вулиця ярко опалена.

ü Тренувальна вправа.

Укажіть у реченнях «відоме» та «нове», підкресліть підмет і присудок. «Було в одного царя три сини: два розумних, а третій дурень. От прийшли вони до батька до свого й просять, щоб він відпустив їх поїздити по світу, подивитися на інші царства». (Із казки «Про жар-птицю та вовка»)

Творче завдання.

Перебудуйте і запишіть речення, замінюючи прямий порядок слів на зворотний. Чи змінюється зміст речень? Як саме? Визначте в кожному реченні слово, на яке падає логічний наголос.

Весна слала по землі свій зелений килим. (Г. Тютюнник) Птах затріпотів крильми спросоння, зашепотіла трава про щось у сні. (М. Стельмах) Місяць оббризкував блідим сяйвом зарошені дерева і шляхи. (С. Крижанівський) Темний гай уже красується в зеленім убранні. (В. Бурлак) Каштани зазеленіли знов, і рум’яна зоря зійшла за моїм вікном. (І. Нехода)

ü Редагування.

Запишіть подані речення, виправляючи помилки.

Дізналися на уроках історії ми про мужніх і сильних захисників землі нашої. Світ новий зовсім перед нами розкрився, осяяний Сонцем. Вулиці білими заметами м’якими за кілька хвилин завалило. Повинні любити учні і берегти природу. Працювала добре бригада виробнича влітку. Згори пісня жайворонка лине і в повітрі тремтить. Перетинами подвір’я білим піском посипані стежки.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

3. Індивідуальне завдання, із вивчених художніх творів виписати речення, змінюючи прямий порядок слів на зворотний.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Гра «Закінчи речення».

— Синтаксис — це...

— Словосполучення вживають для...

— Слова у словосполученні пов’язані за...

— Речення — це...

— Інверсія — це...


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити