Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 9 Контрольна робота за темою «Синтаксис і пунктуація». Тестування

Тема. Контрольна робота за темою «Синтаксис і пунктуація». Тестування.

Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь; розвивати орфографічну пильність, слухову пам'ять, увагу; учить виховувати повагу до історичного минулого української держави.

Очікувані результати: учні вміють правильно писати слова на вивчені орфографічні правила; ставлять розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації; знаходять і виправляють пунктуаційні та орфографічні помилки на вивчені правила.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь і навичок.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Проведення інструктажу щодо виконання контрольних робіт.

Учитель знайомить восьмикласників із критеріями оцінювання контрольної роботи (за правильне виконання завдань № 1-6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7-8 (на встановлення відповідності) — по 1,5 бала; за виконання завдань № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали) та проводить інструктаж щодо її виконання.

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

ü Виконання тестових завдань.

ВАРІАНТ І

1. Укажіть рядок, де всі сполучення слів — словосполучення.

А Дзвін шабель, моя Україна, сонцем осяяна;

Б пісня солов’їна, синь гаїв, шепіт і зітхання;

В міниться і лине, снишся мені, на воді;

Г у радості, голубе небо, хмари пливуть.

2. Укажіть правильне твердження.

Словосполучення складається з:

А додатків і обставин;

Б головного і залежного слова;

В підмета і присудка;

Г однорідних членів речення.

3. Укажіть правильне твердження.

Спосіб підрядного зв’язку, коли залежне слово вживається в тих самих роді, числі, відмінку, що й головне, називається

А приляганням;

Б уточненням;

В керуванням;

Г узгодженням.

4. Укажіть рядок зі словосполученням, побудованим на основі узгодження.

А Допомагати батькам, полоти картоплю, мріяти про поїздку;

Б волога земля, розцвітати пишно, думати про навчання;

В місто Львів, міська вулиця, дорога до школи;

Г книжкова полиця, весела хата, довга дорога.

5. Складним є речення в рядку:

А Хліб і рушник — одвічні людські символи.

Б Благословенна в болях ран степів широчина бездонна.

В Спинюся я і довго буду слухать, як бродить серпень по землі моїй.

Г Люблю я слухати у полі пісні дівочі на зорі.

6. Укажіть речення зі зворотним порядком слів.

А Густо-пречисто висипали зорі на небі.

Б Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки.

В Осінь на землю тихенько спускається.

Г Відшуміло вже літо, і осінь прийшла.

7. Установіть відповідність між словосполученнями і їхніми видами за способом вираження головного слова.

1

дієслівні

А

Працювати з батьком, радіти за неї,

2

іменні


тричі повторити.

3

прислівникові

Б

Дуже голосно, недалеко від школи,
угорі над головою.В

Хтось із учнів, сумлінно працювати,
здатний працювати.Г

Затишна галявина, посивілий степ,
життєрадісна молодь.

8. Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.

1

додаток

А

А дитя осталось, плаче бідне...

2

означення

Б

Пілікає нудно десь гармошка.

3

обставина

В

Так, ти богиня!Г

Праця чоловіка годує, а лінь марнує.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Десь тополі дзвенять у небі України. (П. Перебийніс)

Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами! (В. Сосюра)

Відповіді: 1А, 2Б, ЗГ, 4Г, 5В, 6А, 7: 1А, 2Г, ЗБ; 8: 1Г, 2А, ЗБ.

ВАРІАНТ ІІ

1. Укажіть рядок, де нема словосполучень.

А Світлі ріки, менш уважний, ліс шумів;

Б воркування горлиць, дуби крислаті, прилітає осінь;

В цикання дроздів, буду малювати, бережи природу;

Г до школи, вечір і ранок, молодь відпочиває.

2. Укажіть рядок, у якому названо способи зв’язку слів у словосполученні.

А Відокремлення, звертання, уточнення;

Б чергування, сполучення, написання;

В узгодження, керування, прилягання;

Г вживання, членування, означення.

3. Укажіть, у якому рядку у всіх словосполученнях зв’язок керування.

А Передбачати погоду, пливти до берега, любити Батьківщину;

Б сидіти на стільці, швидко бігли, рання весна;

В написаний лист, присів відпочити, доручити справу;

Г берег річки, тяжко від задухи, прогулянка верхи.

4. Укажіть розповідне речення.

А Хто ж од нас у світі дужчий?

Б Зоре моя вечірняя, зійди над горою.

В Чи совам зборкати орла?

Г Ставні берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди.

5. Укажіть речення зі зворотним порядком слів.

А Мирослава впала на ноги, не пускаючи своєї зброї.

Б Лось стояв між деревами недалеко від просіки...

В Сергій ішов вулицею поволі.

Г Хтось берізоньку високу ранив на обочині, покотились краплі соку в трави потолочені.

6. Укажіть, у якому рядку в усіх словосполученнях спосіб зв’язку прилягання.

А Зустріч із товаришем, бажання працювати, прикрашений квітами;

Б співають ідучи, дуже радий, писати красиво;

В тихо шумлять, підійшли до машини, голосно співає;

Г наша школа, щось цікаве, синіючий обрій.

7. Установіть відповідність між словосполученнями та їхніми видами за способом вираження головного слова.

1

дієслівні

А

Бажання працювати, любов до батьківщини, ковдра з вовни.

2

іменникові

3

прислівникові

Б

Трохи повільно, надзвичайно сумлінно, лежати внизу.В

Прочитати братові, плакати тихо, співати з усіма.Г

Комусь із нас, зупинитися під Харковом, керувати фірмою.

8. Установіть відповідність між другорядним членом і реченням із ним.

1

додаток

А

Нещастя об’єднує людей.

2

означення

Б

Дорога й праця — сестри рідні і бла

3

обставина


говісниці живі.В

Починалось літо.Г

Надворі почало свіжішати.

9. Виконайте синтаксичний розбір речень.

Стрічний вітер навіть воронові дошкуляє. (Нар. творч.)

У розчинене вікно пливуть медові пахощі розквітлих акацій. (П. Колесник)

Відповіді: 1Г, 2В, ЗА, 4 Г, 5Г, 6Б, 7: 1B, 2А, ЗА; 8: 1А, 2Б, ЗВ.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити теоретичний матеріал.

2. Виконати вправи.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

ü Заключна бесіда.

— Чи впоралися ви з роботою?

— У чому відчули труднощі?

— Як ви їх подолали?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити