Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 10 Розвиток зв'язного мовлення.

Розвиток зв'язного мовлення.

Тема. Аналіз контрольної роботи. Навчальне читання мовчки тексту художнього стилю.

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями набутих знань та умінь; удосконалювати у школярів уміння аналізувати помилки різних типів, редагувати власноруч написаний текст; розвивати орфографічну пильність, слухову пам'ять, увагу; перевірити вміння читати незнайомий текст, розуміти його, запам'ятовувати найголовніше, виділяти тему, ідею; виховувати любов до рідного слова та історичного минулого нашого народу.

Очікувані результати: учні вміють знаходити й усувати помилки різних типів; редагують власноруч написаний текст; уміють читати незнайомий текст, розуміють його; запам'ятовують найголовніше, виділяють тему, ідею; причинно-наслідкові зв'язки.

Обладнання: підручник, орфографічний словник, таблиця «Види помилок», пам'ятка «Робота над власними помилками»; текст для читання мовчки з тестовими завданнями до нього.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ü Вступне слово вчителя.

На сьогоднішньому уроці ми повинні проаналізувати помилки, допущені вами в контрольній роботі. Тільки в разі систематичного аналізу власних помилок та редагування чужого тексту можливо досягти доброго результату.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

ü Перевірка домашнього завдання.

ü Опрацювання таблиці.

ВИДИ ПОМИЛОК

Вид помилки

У чому полягають помилки

Змістові помилки (3)

В усному й писемному мовленні: тему розкрито неповно; про щось сказано недостатньо; є щось зайве; перекручені факти чи події; не розкрито основну думку; думку викладено непослідовно

Лексичні помилки (Л)

Ужито русизм; слово вжито не в тому значенні; невиправдане поєднання слів за змістом

Граматичні (Г)

Неправильно утворено слова; слово вжито не в тій формі; неправильно побудовано речення

Орфографічні (І)

Тільки в писемному мовленні: неправильно написано слово

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлено розділові знаки

Стилістичні (С)

Вжито мовні засоби, що не відповідають стилю; неправильно побудовано речення

Орфоепічні (0)

Тільки в усному мовленні: неправильно вимовлено звук, неправильно зроблено наголос

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТУРОКУ

ü Аналіз контрольної роботи учителем.

1. Загальна характеристика виконання контрольної роботи.

2. Огляд найкращих контрольних робіт.

ü Опрацювання пам'ятки.

РОБОТА НАД ВЛАСНИМИ ПОМИЛКАМИ

Визначити характер помилки.

Визначити орфограму (пунктограму).

Повторити правило.

ü Скласти речення зі словом, у якому допущено помилку. Скласти речення, у якому повторюється пунктограма, на яку зроблено помилку.

Колективна робота над типовими помилками.

Учні записують слова й речення з орфограмами й пунктограмами, на які було зроблено найбільше помилок.

ü Індивідуальна робота учнів над помилками.

Учні самостійно заповнюють таблицю.

Слово або речення, в якому було допущено помилку

Правило

Приклад
ü Тренувальні вправи, спрямовані на виправлення помилок і повторення та запам'ятовування орфограм.

ü Складання речень на повторення пунктограм.

ü Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань.

ü Проведення навчального читання мовчки.

1. Читання тексту учнями.

(Читаючи мовчки, необхідно глибоко проникати в зміст тексту, щоб зрозуміти взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у тексті, з’ясувати особливості композиції твору, причинно-наслідкові зв’язки в ньому.)

КОБЗАРЧУК

Старий кобзар простував попереду, постукуючи по сухій дорозі дубовою палицею. На чималій відстані від діда йшов його поводир Петрик, а з ним двоє сільських хлопчиків. Менший на зріст від своїх однолітків, Петрик, однак, здавався старшим за них. Може тому, що його довгасте обличчя засмагло від вітру, кінчик носа облупився, губи пошерхли, а може, старшим робили його очі. Великі, голубі, вони вже не раз проймалися сльозою, бо ж бачили і горя, й муки людської багато.

Хлопчики розпитували свого нового товариша про місця, які доводилося поминати Петрику з дідом, цікавилися, куди йдуть зараз і чи повернуться в село.

Петрикові вельми хотілося розповісти хлопчикам про все, по- вихвалятися перед ними. Коли б вони тільки знали! Ходять вони з дідом по Україні, міряють ногами безкраї дороги, одне за одним минають покріпачені сумні села. Часто заходять у ворожі фортеці.

Пильно обдивляється навколо Петрик своїми голубими очима, оповідає дідові про все, що бачить. А потім дід розказує про все гайдамакам.

Позаду залишилося село. Петрик попрощався з новими товаришами. Вже почали боліти ноги, але дід не збирався зупинятися на перепочинок.

— Слухай, ніби стугонить щось.— Дід зупинився.— Ану, поглянь на дорогу.

Петрик напружив зір, вдивляючись у далечінь. Спочатку нічого не побачив, але нараз у долині здійнялася курява. Вона швидко наближалася.

— Шляхта!

— Ходімо помаленьку. Не вперше, либонь, зустрічаємо.

Загін жовнірів, чоловік на тридцять, уже доїжджав до них. Передній вершник різко натягнув поводи — гнідий кінь звився, пирхнув піною просто дідові в обличчя. Петрик заточився назад, випустив дідову руку.

— Це вони! — кинув хтось із вершників.

Начальник щось сказав по-польськи, і враз нагай обпік Петрикові босі ноги. Далі все попливло, як у страшнім сні. Вершник у кудлатій шапці кинув хлопця в сідло, й загін, толочачи жито, звернув назад. Діда гнати пішки, прив’язавши за шию мотузкою до сідла.

їх привели до порожньої кошари, вкинули і причинили за ними двері. Уткнувшись обличчям дідові в коліна, хлопчик заплакав. Йому було страшно.

— Ти не бійся,— тихо шамрав дід,— коли вони вмостилися на сіні.— Питатимуть щось — кажи: не знаю нічого. Діда воджу по базарах, от і все. Видав нас хтось...

Спливав час. Кобзаря і його поводиря ніхто не чіпав. Петрик почав дрімати. Його розбудили голоси. Хтось вдарив ногою двері, і в кошару ввійшло четверо. Свиснув нагай, тихо зойкнув дід. Нагай обкрутився навколо кобзаревих плечей, жовнір смикнув його до себе, повалив діда.

— Не бий, не дам! — вчепився в жовнірову руку Петрик.

Той кулаком повалив хлопця на землю, штовхнув ногою, схопив за комір і підняв.

— Куди з дідом ішли?

— Не знаю, кудись на ярмарок.

Один жовнір скрутив Петрикові руки назад, інший зв’язав їх мотузком. Хлопця кинули в куток, а самі почали допитувати діда. Довго били старого кобзаря, але він мовчав. Петрик поривався підійнятися, аче його збивали ударом чобота. Нарешті жовніри відступили до дверей.

— Чекайте, завтра заговорите. Завтра візьмуть вас на справжні тортури.

Щойно зачинилися двері, Петрик підповз до діда:

— Дідусю, боляче?

— Нічого, синку, мені очі виймали, і то стерпів. А ти молодець. Нічого їм не кажи. Як битимуть, думай про щось гарне... Наші виручать. Вони дізнаються, їм хтось перекаже!

Петрик заснув під тихе дідове бубоніння. Прокинувся серед ночі, хотів поворухнутися, але зв’язані руки боляче защеміли. Дід не спав. Він довго порпався біля Петрикових рук, зубами розв’язуючи вузол.

— Тікай, синку, біжи до наших... Вартовий затих, певне, заснув... Покрівля дірява... Не заблудишся?

— Дідусю, а ви? Разом тікаймо!

— Я й так не виліз би, а тут ще колодка на ногах. Не гай себе. Гайдамаки мене вирятують. Відшукаєш отамана, скажеш: по дорозі на Лисянку стоїть загін. Когось, либонь, чекає. Вони не знають, де наші. Поспішай, синку, не барися.

— Я, дідусю, ранком повернуся з гайдамаками.

Петрик видряпався на горище, просунув у дірку голову. По хвилі він м’яко скочив по другий бік хліва. Вартовий спав, прихилившись до дверей.

До гайдамаків Петрик добувся лише на світанку. Роз’їзд привіз його до отамана. Петрик розповів, як вони потрапили до рук шляхти, переказав дідові слова.

За мить гайдамаки мчали полем. Позаду від важкого тупоту копит гайдамацьких коней стугоніла земля.

(640 сл.)   (За Ю. Му шкетиком)

2. Виконання тестових завдань.

1. Старшим за однолітків кобзарчук Петрик здавався через

А свій високий зріст;

Б широкі плечі, міцні кулаки;

В очі, які бачили багато горя;

Г обличчя засмагле від вітру.

2. Перед хлопцями Петрикові хотілося повихвалятися

А багатими заробітками;

Б тим, що вони з дідом — гайдамацькі розвідники;

В тим, що вони побачили багато цікавих місць;

Г новим одягом.

3. Значення слова гайдамака таке:

А довга й важка рушниця з гаком на прикладі, що була на озброєнні запорозьких козаків у XV-XVI ст.;

Б будівля для зберігання зерна;

В учасник народно-визвольної боротьби проти польсько-шляхетського гніту на Правобережній Україні у XVIII ст.;

Г подорожній.

4. Наближення загону польських жовнірів першим

А почув Петрик;

Б побачив Петрик;

В побачив сільський хлопець;

Г почув сліпий дід.

5. Слово польського походження жовнір означає:

А розвідник;

Б солдат;

В слідчий;

Г вартовий.

6. Загін жовнірів, що перепинив діда з хлопцем, нараховував

А десять чоловік;

Б чоловік із двадцять;

В чоловік із тридцять;

Г вісімнадцять.

7. Схоплених на дорозі кобзаря з поводирем

А привели до польського полковника;

Б кинули до кошари;

В кинули до льоху;

Г розстріляли.

8. Жовнірам Петрик сказав, що вони з дідом

А ішли на ярмарок;

Б ішли до гайдамаків;

В ішли до поляків;

Г шукали товариша.

9. Руки Петрикові уночі розв’язав

А один із сільських хлопчиків;

Б він сам;

В старий кобзар;

Г польський вартовий.

10. Дід не втік із хлопчиком тому, що

А був поранений;

Б був побитий;

В був старий та ще закутий у колодку;

Г хотів сам розправитися з ворогом.

11. Отаманові дід звелів передати, що ворожий загін стоїть

А по дорозі на Лисянку;

Б по дорозі на Вільшану;

В по дорозі на Корсунь;

Г по дорозі на Київ.

12. Прочитаний текст має ознаки

А наукового стилю;

Б ділового стилю;

В художнього стилю;

Г публіцистичного.

Відповіді: 1В, 2Б, ЗВ, 4Г, 5Б, 6В, 7Б, 8А, 9В, 10В, НА, 12В.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Виконати вправи.

2. Індивідуальні завдання. 1) Скласти самодиктант, виходячи з найпоширеніших орфографічних та граматичних помилок. Дібрати приклади до слів і речень, у яких допущено помилки. 2) Підготувати повідомлення на тему «Синтаксис і пунктуація» або «Словосполучення і речення» в науковому стилі.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ И Гра «Мікрофон».

— Чи корисний був для вас сьогоднішній урок?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити