Українська мова 8 клас - розробки уроків для шкіл з українською мовою навчання - 2016 рік

УРОК № 1 Мова — найважливіший засіб пізнання, спілкування і впливу

УРОК № 2 Лексикологія. Фразеологія

УРОК № З Морфологія. Частини мови

УРОК № 4 Розвиток зв'язного мовлення. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення. Вивчальне читання мовчки

УРОКИ № 5-6 Синтаксис. Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способами вираження головного слова. Види підрядного зв'язку між словами в словосполученні. Складні випадки керування

УРОК № 7 Речення, його основні ознаки

УРОК № 8 Порядок слів у реченні. Логічний наголос

УРОК № 9 Контрольна робота за темою «Синтаксис і пунктуація». Тестування

УРОК № 10 Розвиток зв'язного мовлення

УPОK № 11 Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета

УРОК № 12 Простий і складений дієслівний присудок. Складений іменний присудок

УРОК № 13 Розвиток зв'язного мовлення. Усний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі

УРОК № 14 Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості за складним планом

УРОК № 15 Узгодження присудка з підметом

УРОК № 16 Тире між підметом і присудком

УРОК № 17 Другорядні члени речення. Додаток

УРОК № 18 Розвиток зв'язного мовлення Усний твір-опис місцевості у художньому стилі на основі особистих спостережень

УРОК № 19 Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень у художньому стилі

УРОК № 20 Означення узгоджене й неузгоджене

УРОК № 21 Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс. Прикладки, що беруться в лапки

УРОК № 22 Види обставин за значенням

УРОК № 23 Порівняльний зворот

УРОК № 24 Контрольна робота на тему «Просте речення. Двоскладне речення». Тестування або диктант

УРОК № 25 Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка і підмета. Означено-особові речення

УРОК № 26 Неозначено-особові речення

УРОК № 27 Узагальнено-особові речення

УРОК № 28 Безособові речення

УРОК № 29 Називні речення. Повні й неповні речення. Тире в неповних реченнях

УРОК № 30 Контрольний диктант або тестування* за темою «Односкладні речення. Неповні речення». Контрольне читання тексту публіцистичного стилю мовчки

УРОКИ № 31-32 Розвиток зв'язного мовлення. Аналіз контрольної роботи. Усне повідомлення про мову. Зіставлення й узагальнення матеріалу в науковому стилі

УРОКИ № 33-34 Речення з однорідними членами. Розділові і знаки при однорідних членах речення. Речення з кількома рядами однорідних членів

УРОК № 35 Розвиток зв'язного мовлення. Усний вибірковий переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам'яток історії та культури (за складним планом)

УРОК № 36 Однорідні й неоднорідні означення

УРОК № 37 Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису пам'яток історії та культури в художньому стилі

УРОК № 38 Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису пам'яток історії та культури в публіцистичному стилі

УРОК № 39 Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними і членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

УРОК № 40 Узагальнення й систематизація вивченого про однорідні члени речення

УРОК № 41 Контрольна робота на тему «Речення з однорідними членами». Тестування

УРОК № 42 Аналіз контрольної роботи. Робота над помилками. Навчальне аудіювання тексту публіцистичного стилю

УРОК № 43 Звертання поширені й непоширені. Розділові і знаки при звертанні

УРОК № 44 Розвиток зв'язного мовлення. Твір-опис пам'ятки історії та культури в публіцистичному стилі (за фотоілюстрацією із зображенням пам'ятника Т. Г. Шевченку в Харкові)

УРОК № 45 Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний твір-опис пам'ятки архітектури за власним спостереженням у художньому стилі

УРОК № 46 Звертання. Розділові знаки при звертаннях

УРОК № 47 Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них

УРОК № 48 Розвиток зв'язного мовлення. Створення діалогів відповідно до ситуації спілкування

УРОК № 49 Розвиток зв'язного мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі прослуханих телепередач). Діалог, складений на основі радіо- чи телепередач

УРОК № 50 Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях

УРОК № 51 Вставлені слова і речення

УРОК № 52 Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. Систематизація та узагальнення вивченого

УРОК № 53 Розвиток зв'язного мовлення. Ділові папери. Протокол. Витяг із протоколу

УРОКИ № 54-55 Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (у тому числі й уточнюючі). Розділові знаки при відокремлених членах речення

УРОК № 56 Відокремлені й невідокремлені означення, і способи їхнього вираження. Розділові знаки при відокремлених означеннях

УРОК № 57 Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю з творчим завданням (за складним планом)

УРОКИ № 58-59 Відокремлені прикладки

УРОК № 60 Розвиток зв'язного мовлення. Конспектування прочитаного науково-навчального тексту

УРОКИ № 61-62 Відокремлені обставини

УРОК № 63 Розвиток зв'язного мовлення. Тематичні виписки

УРОК № 64 Відокремлені уточнюючі члени речення. Додатки й обставини

УРОК № 65 Речення з відокремленими членами. Систематизація вивченого матеріалу

УРОК № 66 Контрольний диктант або тестування* за темою «Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

УРОК № 67 Розвиток зв'язного мовлення. Інтерв'ю як жанр публіцистичного стилю

УРОК № 68 Контрольна робота за темою «Речення з відокремленими членами». Тестування або диктант*

УРОК № 69 Просте неускладнене речення

УРОК № 70 Просте ускладнене речення. Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними і вставленими конструкціями


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити