Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 43. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННЯХ

Мета:

✵ навчальна: повторити й поглибити знання восьмикласників про розділові знаки в реченнях зі звертаннями;

✵ розвивальна: формувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення зі звертаннями; удосконалювати творчі вміння складати речення зі звертаннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до членів родини, друзів, товаришів; знайомити восьмикласників із традиційною родинною обрядовістю та її сучасною трансформацією.

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях зі звертаннями.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів, прислів'їв, приказок, фразеологічних зворотів.

✵ Культура мовлення і стилістика: використання звертань задля передачі ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення особистого ставлення до висловлюваного.

Міжпредметні зв'язки: використання риторичних звертань у художньому творі.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитати спроектований на дошку поетичний текст. Визначити його тему, основну думку.

ДУЖЕ ЛЮБЛЮ

Матусю, дай руки твої поцілую,

За шийку тебе обійму

І щічку погладжу.

Ти знаєш, матусю,

Як дуже тебе я люблю!

► Виписати речення зі звертаннями. Яку роль виконують звертання у реченнях?

► За виписаними реченнями побудувати схеми розстановки розділових знаків у конструкціях зі звертаннями.

V. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Дослідження-трансформація

► Ускладнити подані прислів’я, приказки, крилаті вислови поширеними звертаннями. Записати ускладнені речення, пояснити розстановку розділових знаків.

1. За науку цілуй батька й матір у руку. 2. Шануй учителя, як родителя. 3. Хто батька й матір зневажає, той добра не знає. 4. Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько. 5. Син мій, а розум у нього свій. 6. Як батьки ставляться до своїх батьків, так і діти будуть ставитися до них. 7. Дружба та братство — найбільше багатство. 8. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже.

VI. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тестова робота

1. Укажіть речення з поширеними звертаннями (окремі розділові знаки опущені). А Являйся зіронько мені хоч в сні! (І. Франко)

Б Гетьмани гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин (Т. Шевченко).

В Важке ярмо твоє мій рідний краю не легкий твій тягар! (І. Франко)

Г Просимо дорогий муже і тебе сину до хати (М. Стельмах).

2. Укажіть речення, у яких після слів о, ой не ставиться кома (окремі розділові знаки опущені).

А О вітре, брате! Як мене побачиш старим, зів’ялим, чи й по мені заплачеш? (І. Франко)

Б О тяжко-важко на чужині, браття! (В. Бровченко)

В Ой краю, мій краю, чи я розберу оте, що ти робиш зі мною! (Т. Осьмачка) Г Ой я ж не тополя, я ж не деревина: серце в мене людське — я була дівчина (В. Симоненко).

3. Укажіть речення зі звертаннями.

А Поезіє, красо моя, окрасо, я перед тебе чи до тебе жив? (В. Стус)

Б Чумак іде, подивиться та й голову схилить (Т. Шевченко).

В У садочку в холодочку гарна мати молода возить донечку в візочку, возить звільна і гойда (І. Франко).

Г На, Ласочко, це ти спіймала! (Г. Тютюнник)

4. Укажіть речення, у яких правильно розставлені розділові знаки.

А Не тривожся зовсім, на збавляй собі сну, не дивися в той бік, моя пташко! (І. Франко)

Б А ти, голубонько, ти, кралечко моя, поки співаєш на калині, то й весело мені (Л. Глібов).

В Та ти, мене дубе, отінив, як хмара (І. Франко).

Г Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину (Т. Шевченко).

5. Укажіть правильні твердження.

А Звертання не відповідають на жодне питання.

Б Звертання — слово (або словосполучення слів), що називає особу або предмет, який здійснює мовлення.

В Звертання виконують синтаксичну роль членів речення.

Г Іменник, яким виражається непоширене звертання, здебільшого ставиться у називному відмінку.

6. Риторичне звертання — це...

А Слово або декілька слів, що називають особу, яка говорить.

Б Це особа, до якої звертаються з мовленням.

В Фігура, яка полягає в тому, що висловлення адресується до неживого предмета.

Г Це предмет, до якого звертаються з мовленням.

VІІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Фронтальна бесіда за питаннями.

VIII. ПІДСУМОК УРОКУ

ІХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила за підручником.

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити