Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 44. ВСТАВНІ СЛОВА (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ)

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про вставні конструкції, зокрема про вставні речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити вставні конструкції в реченнях та визначати їхню стилістичну роль у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, відрізняти їх від речень з однозвучними словами;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння складати синтаксичні конструкції зі вставними словами, словосполученнями, реченнями та використовувати їх в усному й писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до національної культури, формувати сталий інтерес до відомих постатей України, їхньої творчості та здобутків.

✵ Правопис: розділові знаки при вставних словах.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів.

✵ Культура мовлення і стилістика: використання звертань для передачі ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного.

Міжпредметні зв'язки: використання вставних слів для зв'язку частин наукового тексту (історія).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Перевірка домашнього завдання

Спостереження-дослідження

► Прочитати текст, визначити його стильову належність. Дослідити, яку роль у синтаксичних конструкціях відіграють виділені слова.

НАЦІОНАЛЬНА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ

Безперечно, національна культура — це сукупність символів, вірувань, переконань, цінностей, норм моралі, які характеризують духовне життя людського співтовариства в тій або іншій країні, державі. Як відомо, національні цінності в духовній сфері — величезне інтелектуальне багатство й невичерпний резерв відтворення загальнолюдських цінностей, культурних і моральних традицій народів, процесу загальнонаціонального творення. Без сумніву, культура сьогодні існує в національній формі самовираження. Національне ж, зрештою, народжується з конкретно-історичних особливостей життя народу, його соціальної сутності. Звичайно, найголовніша й найпривабливіша особливість національної культури — це її дивна розмаїтість, самобутність і неповторність. Розвиваючи особливості своєї культури, нація, по-перше, уникає наслідування й принижене копіювання, по-друге, створює свої форми організації культурного життя. Таким чином, потрібно прикладати зусилля, щоб наша культура мала особливий, тільки їй властивий аромат і не була подібна до безликої людини.

► Визначте роль вставних слів у реченнях.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота за матеріалом підручника

► Виконати вправу на спостереження.

► Прочитати матеріал за підручником.

► З’ясувати, що нового про вставні конструкції вміщено в підручнику. практична робота

Дослідження-конструювання

► Прочитати подані висловлювання, визначити їхню тему. З’ясувати, які вставні слова можна використати контексті кожного речення. Записати подані вислови з дібраними вставними словами, розставити розділові знаки. 1. Чим вище культура, тим вище цінується праця (В. Рошер). 2. Висота культури визначається ставленням до жінки (М. Горький). 3. Культура — великий учитель того, як варто жити (Діна Дік). 4. Культуру не можна успадкувати, її треба завоювати (А Мальро). 5. Серце, уява і розум — ось те середовище, де зароджується те, що ми називаємо культурою (К. Паустовський). 6. Мистецтво має людину підтягувати і піднімати, воно не має її опускати (Г. Вдовиченко). 7. Ми мусимо навчитися чути себе українцями — не галицькими, не буковинськими українцями, а українцями без офіційних кордонів (І. Франко).

Вибіркова робота

► Прочитати речення, знайти в них вставні слова, словосполучення і речення. Записати номери речень у відповідні колонки залежно від типу вставної конструкції

1. Софія Русова — так звали українського педагога, прозаїка, літературознавця, громадську діячку — збагнула істину, що культура і свідомість нації народжуються біля колиски немовляти, над якою мусить витати рідний дух, звучати рідна пісня й слова... (З часопису) 2. Дочка України, народна художниця, Катерина Білокур привернула загальну увагу (її навіть сам Пікассо назвав «геніальною»), вразивши найвибагливіших поціновувачів яскравою самобутністю, поетичною силою своїх творів (За О. Гончарем). 3. Уявіть собі, більше ніж піввіку малярка з села Болотня освітлювала небосхил українського мистецького світу і барвами своїх незвичайних картин пробуджувала в наших серцях любов до довкілля (За Т. Нечипоренком). 4. Микола Віталійович Лисенко (справді геніальна людина) — був композитором, піаністом, диригентом, педагогом, збирачем фольклору і громадським діячем. 5. Як відомо, музику «Озеро лебедів» відомий композитор Петро Ілліч Чайковський написав в Україні, коли гостював у сестри. 6. За життя (це просто феноменально) Соломія Крушельницька була визнана найвидатнішою співачкою світу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити теоретичний матеріал за підручником.

► Знайти і виписати з художньої літератури дві синтаксичні конструкції зі вставними реченнями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити