Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 45. ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про групи вставних слів і словосполучень за значенням; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити вставні слова і словосполучення в реченнях та визначити їхню стилістичну роль у мовленні, правильно інтонувати речення зі вставними словами та словосполученнями, відрізняти їх від речень з однозвучними словами;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння складати речення зі вставними словами та словосполученнями і використовувати їх в усному та писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до національної культури, формувати сталий інтерес до відомих постатей України, їхньої творчості та здобутків.

✵ Правопис: розділові знаки при вставних словах.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів.

✵ Культура мовлення і стилістика: використання звертань для передання ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного.

Міжпредметні зв'язки: використання вставних слів для зв'язку частин наукового тексту (історія).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

Опрацювання теоретичного матеріалу, поданого в підручнику. Виконання вправи.

Практична робота. творче реконструювання

► Прочитати текст, дібрати до нього заголовок, який би розкривав тему висловлювання. Ускладнити речення тексту вставними словами, словосполученнями, реченнями різних груп за значенням, записати їх, правильно розставляючи розділові знаки. Розтлумачити виділене слово.

Український народний одяг — самобутнє явище, що розвивалося і вдосконалювалося протягом століть.

Чоловічий селянський одяг складався із сорочки до колін, що вдягалася навипуск та перепоясувалась шкіряним або в’язаним поясом, нешироких штанів. Сорочка часто оздоблювалася вишивкою. На поясі кріпилися необхідні інструменти (ніж, гребінь). Взимку поверх рубахи вдягався хутряний кожух, восени та навесні — сукняна свита. На ноги одягали постоли, більш заможні чоловіки — черевики, чоботи.

Жіночий народний одяг складався з сорочки, запаски або юпки, кожуха (взимку). Голову влітку обв’язували стручкою або хусткою. Заміжні жінки обов’язково носили очіпок. Здебільшого повсякденно ходили босоніж або в постолах. Святковим взуттям були черевики.

Довідка: постоли — стягнуті шматки сиром’ятної шкіри.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ Тестова робота

1. Яке речення містить вставне слово (розділові знаки вилучено)?

А Диво дивнеє на світі з тим серцем буває!

Б Нарешті рушив пароплав, покірний волі капітана.

В Певно руїну та буря зробила?

Г Він знає це певно.

Д його репліки і пропозиції були якраз до речі.

2. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення впевненості.

А У північ, може, в південь, на світанні ми пригорнемося до рідної землі, і будуть люди цілувати в шані поранені солоні шинелі.

Б Правда, дими враз щезли, зате біля сахарні роїлась купа людей і чорніли підводи.

В У всякому ділі є свої майстри і своє, так би мовити, натхнення.

Г Раз ласуни, як водиться у них, поснідать добре захотіли.

Д Видно, знову нам доведеться йти пішки.

3. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення невпевненості.

А Парубок спершу, мабуть-таки, чи й не прийняв її за ту польову царівну...

Б Відповідь він надіслав лише сьогодні, на жаль.

В І ось, нарешті, вершина.

Г На мене хтось-то набрехав (бодай би той добра не знав!), що я хабарики лупила.

Д Там, кажуть, з гір усю країну видно.

4. Укажіть речення, у якому вставне слово виражає почуття мовця.

А На станції Гребінка у вагоні, нарешті, попросторішало.

Б На щастя, підходив Андрій.

В Вони встали й пішли — обоє чомусь засмучені — і вже до самої домівки мовчали.

Г Після цього він спинився на двох парах, які, за його словами, були прикладом як для учителів, так і для учнів з усіх поглядів.

Д Кажуть, сніг на полі — хліб у коморі.

5. Укажіть речення, у якому вставне слово має значення послідовності викладу.

А Хвала Богові, я вільна тепер.

Б Боже, яка моя мама красива — як на іконі Марія.

В Найвідоміший я у своєму селі після Гоголя, звісно, і після Тараса.

Г Улас Самчук вважав, що література покликана, по-перше, відображати життя, по-друге, нести в собі моральну істину, тобто бути повчальною.

Д Не сходить сонце на Вкраїні, напевне, й місяця нема.

6. Установіть відповідність між ускладнювальним засобом і реченням, що його містить.

1

Однорідні

А Сипнули врозтіч галки чи ворони (Л. Костенко)


члени

Б Царице небесна, заступнице моя милостива, заступись

2

Вставне слово

за мене (О. Довженко)

3

Звертання

В А може, й справді було на Десні? (О. Довженко)

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила за підручником.

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити