Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 46. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ Й ВСТАВНИХ СЛОВАХ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про розділові знаки в реченнях зі вставними словами;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння складати речення зі вставними словами і звертаннями та використовувати їх в усному й писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до найвизначніших архітектурних споруд в Україні.

Правопис: розділові знаки при вставних словах.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія і фразеологія: засвоєння крилатих висловів.

✵ Культура мовлення і стилістика: використання звертань для передання ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного.

Міжпредметні зв'язки: використання вставних слів для зв'язку частин наукового тексту (історія).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Виконати вправу на спостереження. Опрацювання теоретичного матеріалу. Практична робота

Пояснювальний диктант

ЗОЛОТІ ВОРОТА

Погодьтеся, чимало історичних пам’яток на землі українській. Вони мовчать, але їх, напевно, чують, вони напівзапали в землю, але їх видно і крізь товщу віків. Такими, юний друже, є Золоті ворота Києва. Через них, на щастя, можна розгледіти минуле й майбутнє міста Кия.

За свідченням археологів, Золоті ворота були зведені Ярославом Мудрим майже 970 років тому. Вони, до речі, становили собою архітектурну тріаду: власне ворота, фортечну вежу, храм.

Творча робота

► Розтлумачити подані фразеологічні звороти. Увести їх у самостійно складені речення на тему «Найвідоміші архітектурні споруди України» після перегляду презентації. Ускладнити ці речення звертаннями, вставними словами. Вийти на герць, викинути колінце, у свинячий голос, до нових віників пам’ятати, не варта шкурка вичинки, ось тобі і диво в решеті, позичати в сірка очей.

Довідка: вступити в боротьбу, про несподівані легковажні вчинки, дуже пізно, запам’ятати надовго, витрачати даремно час і працю, здивуватися, втрачати почуття сорому, власної гідності.

Ти — редактор

► Прочитати речення, записані восьмикласниками. Знайти пунктуаційні помилки, пригадати правила, за якими треба розставити розділові знаки. Записати відредаговані варіанти. Виконати синтаксичний розбір речення.

1. Побачив я одного разу сусід до себе запросив портрет в обіймах рушників пророка нації Тараса (В. Родіонов). 2. Краса можливо нас таки врятує, якщо ми порятуємо красу (М. Руденко). 3. Є люди на землі а то б не варто жити, що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатися, і мислити, й шукать (М. Рильський). 4. Здавна кажуть добрі люди Бог цей світ звелів любити Д. Білоус). 5. Мати Україно сонце чорнобриве уклоняюсь піснею тобі. (П. Перебийніс). 6. Цвітіть буковинські верхів’я і доли (М. Нагнибіда). 7. З’явись мій світлий дню — світанку мій рум’яний, збирай товаришів у коло полум’яне (А. Малишко).

Довідка для вчителя

1. Побачив я одного разу (сусід до себе запросив) портрет в обіймах рушників пророка нації Тараса. 3. Є люди на землі — а то б не варто жити, — що крізь щоденний труд уміють і любити, і усміхатися, і мислити, й шукать. 4. Здавна, кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити.

Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити.

Руки вгору, руки вниз,

Руки в боки, руки так,

Руки вгору, як вітряк.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть.

Плесніть, діти, кілька раз.

За роботу, все гаразд!

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

► Прочитати речення і виконати завдання.

1. Архітектура Софії Київської, правду кажучи, зачаровує. 2. Уявіть собі мозаїки Софії Київської є перлиною світового мистецтва. 3. За повідомленням науковців над ними працювала артіль із восьми художників. 4. Центральний образ собору (він складає 640 квадратних метрів) — Марія Оранта. 5. Це велика мозаїка юний школяре виконана особливо майстерно. 6. Образ Оранти, мабуть, створював найуміліший майстер. 7. Усе тіло він виклав, дивна річ, золотою смальтою, від цього постать Богородиці огорнута м’яким, неяскравим золотистим сяйвом.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Фронтальна бесіда

♦ Які правила треба пам’ятати для правильного відокремлення звертань?

♦ Як відрізнити вставне слово від співзвучного члена речення?

♦ Які групи вставних слів ви знаєте?

♦ Які розділові знаки і коли при них уживаємо?

♦ Які пунктуаційні особливості мають конструкції зі вставними реченнями?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити матеріал за підручником.

► Використовуючи вивчені ускладнювальні компоненти простого речення (звертання, вставні слова, словосполучення, речення), розгорніть подану цитату в міні-роздум, дотримуючись структури побудову роздуму.

Талант — крапля здібності і море праці (Г. Тютюнник).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити