Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

Мета:

✵ навчальна: узагальнити й систематизувати основні відомості про речення зі звертаннями і вставними словами, сформувати цілісну систему особистісних знань восьмикласників з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал; удосконалити пунктуаційні вміння й навички;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння самостійно розв'язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати бережливе ставлення до найвизначніших архітектурних споруд в Україні.

правопис: кома в реченнях зі звертаннями і вставними словами.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень зі звертаннями і вставними словами для передачі ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями і вставними словами.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловлюваного.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ І ВПРАВ НА ЗАСТОСУВАННЯ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ ПРАВИЛ

Творче конструювання

► Перебудувати речення поданого тексту так, щоб вони містили звертання і вставні слова. Записати новоутворений текст, розставити розділові знаки. 1. Порохова вежа — мало не остання із багатьох нездоланних міських оборонних веж, брам і бастіонів, збережених до нашого часу у Львові. 2. Львівський театр опери та балету ім. С. Крушельницької — справжній витвір мистецтва стилю неоренесансу, що став окрасою не тільки Львова, а й усієї Європи. 3. Італійський дворик — дивовижний пам’ятник архітектури епохи Відродження, який по праву вважається одним із найромантичніших прикрас центральної частини Львова.

Вибірково-розподільна робота

► Прочитати подані речення, знайти в них звертання і вставні конструкції. Записати їх у відповідну колонку таблиці.

Звертання

Вставні конструкції1. Промовляю рішучо і гордо (є багато для цього причин) імена чоловічого роду: Київ, Чуднів, Житомир, Тульчин (П. Перебийніс). 2. О слово рідне! Ти стоїш на чаті предковічних пам’яток святині, як меч огненний в нашій Україні (П. Куліш). 3. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось (Л. Костенко) 4. Здається, все б у пісню перелив (Б. Грінченко). 5. Орфей, до речі, також був фракієць, можливо, дак, але, можливо й гот (Л. Костенко). 6. На жаль, не можна з Нілу пірамід перенести й закласти в музеї. 7. Без сумніву, за основу портретів беруться живописні зображення гетьманів.

Попереджувальний диктант

ПАМ’ЯТНИК БОГДАНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ

У Києві на площі перед Софійським собором — гірка із сірих гранітних брил. На вершині гірки — бронзовий кінь, зупинений вершником у момент стрімкого руху. Усе так правдиво, що, здається, чуєш іржання коня, останній удар копит об камінь, владний окрик вершника.

Цей скульптурний образ (його творець Михайло Микешин), мабуть, завжди стояв на площі.

Тестова робота

1. Вставне слово вказує на джерело інформації в реченні.

А Даруйте на слові, мені важко вас зрозуміти (Панас Мирний).

Б Кажуть сніг на полі — хліб у коморі (Народне прислів’я).

В Безумовно, ти хоч не феномен, але спритний чоловік (О. Корнійчук).

Г Ніжність, наприклад, описати математично не можна (В. Собко).

2. Вставне словосполучення наявне в реченні.

А Чи тільки терни на шляху знайду, чи стріну, може, де і квіт барвистий (Леся Українка).

Б Я, правда, ніколи не вважав оригінальність самоціллю (М. Рильський).

В Хоч, правду кажучи, юнак у душі не вважав спів за професію (І. Ле).

Г На жаль, у нас не прийнято писати культурних історій міста (В. Шевчук).

3. Непоширеним звертанням ускладнено речення.

А Запалай мій вогнику крилатий полум’ям привітним і незлим (А. Малишко).

Б Ластівочко сизокрила звідкіля ти прилетіла? (А. Камінчук).

В Краю героїчний пісне соколина ми розбили бурі вільними грудьми підняли ми в лузі журну ту калину Україну славну звеселили ми (В. Сосюра)

Г Яка ти розкішна земле весело засівати тебе хлібом. (М. Коцюбинський)

4. Правильно розставлено розділові знаки при звертанні в реченні.

А Ой, не світи місяченьку не світи нікому (М. Старицький)

Б Ой, не шуми, луже, зелений байраче (Народна пісня).

В О слово, рідне орле скутий, чужинцям кинуте на сміх. (Олександр Олесь)

Г Дзвени, моя пісне, крилата в вітрах світової весни (В. Сосюра).

5. Яким членом речення є виділене слово (розділові знаки пропущені)?

Який ти світе теплий і широкий (А. Малишко).

А Підмет.   Б Додаток.

В Означення.   Г Ніяким.

6. Назвіть ускладнювальний компонент поданого речення.

Я тричі ніч перехрестила (навчила мати так колись), щоб калачі усім на диво рум’янцем гарно узялись.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити матеріал за підручником, підготуватися до контрольної роботи.

► Виконати тестові завдання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити