Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 51. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: сформувати в учнів поняття про відокремлення; ознайомити з видами відокремлених членів речення;

✵ розвивальна: розвивати вміння знаходити відокремлені члени в ускладнених реченнях, аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу стимулювати активізацію пошуків нових оригінальних прочитань восьмикласниками української минувшини.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Культура мовлення і стилістика: інтонація речень з відокремленими членами.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених членів речення в усному й писемному мовленні.

Міжпредметні зв'язки: відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій із відокремленими в текстах наукового стилю (історія, література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Земля без води мертва, людина без сім’ї — пустоцвіт.

Народна творчість

Дерево приймається корінням, а людина сім’єю.

Сім’я — опора щастя.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ. ОГОЛОШЕННЯ ЕПІГРАФА

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання вправи на спостереження за підручником

Ознайомлення восьмикласників з теоретичним матеріалом за допомогою презентації «Відокремлені члени речення»

Робота з теоретичним матеріалом §

Практична робота

Пошуково-вибіркова робота

► Виразно прочитати текст, визначити його тему й основну думку. Дібрати заголовок. Знайти речення з відокремленими реченнями, виписати їх. Створенню сім’ї в народі завжди надавалося надзвичайно великого значення. Відповідно до цього формувалась і весільна обрядовість — своєрідна урочиста драма. Вона супроводжувалась іграми, музикою, танцями, співами, набуваючи характеру народного свята. Це відбилося в самій його назві: давньоруська «радість», українське «весілля», білоруське «васелле».

Окрім «весільного поїзда» або «весільного походу», імітації викрадення нареченої, в окремих випадках трапляються сьогодні і подолання перешкод на шляху до молодої (перейма). Усі ці весільні дійства, збережені до початку XX ст., — свідчення давньої форми шлюбу. Діалог старостів про куницю та мисливця, взаємний обмін подарунками сватів, викуп коси, виплата грошового штрафу «за безчестя» — своєрідний відгомін давнього звичаю укладати шлюб на основі купівлі-продажу.

Українська весільна обрядовість, описана багатьма вченими, митцями слова, поділялась на три цикли: передвесільний, власне весілля і післявесільний. У свою чергу, кожен із циклів складався з окремих обрядів.

Творче реконструювання

► Подані речення перебудувати так, щоб у них були відокремлені члени (додатки, означення, обставини).

Українське традиційне весілля неможливо уявити без пісень. Це яскраве багатолюдне дійство тривало кілька днів, а то й тижнів. Не обходилося і без глядачів. Запрошували близьких і далеких родичів, сусідів, друзів.

Творче редагування

► Прочитати подані речення. Знайти помилки, допущені при побудові речень. Записати відредаговані варіанти, підкреслити синтаксичну роль ужитих відокремлених членів.

1. Подружки готували подарунки, веселі і привітні. 2. Хлопець зайшов у будинок, наляпаний грязею. 3. Коровай і шишки випікали тільки жінки з благополучних сімей, оздоблені різними візерунками.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання тестових завдань

1. Речення Напередодні дня Святої Трійці українці квітчають свої хати, прибрані до свята, гіллям клена, липи, ясена та маслини у своїй будові має...

А Відокремлену обставину.

Б Відокремлений додаток.

В Відокремлену прикладку.

Г Відокремлене означення.

2. Речення Бояри, запрошуючи гостей на весілля співали і віддавали запрошення у своїй будові має.

А Відокремлену обставину.

Б Відокремлений додаток.

В Відокремлену прикладку.

Г Відокремлене означення.

3. Речення У давнину, опріч родичів, знайомих і друзів, на весілля запрошували козаків у своїй будові має.

А Відокремлену обставину.

Б Відокремлений додаток.

В Відокремлену прикладку.

Г Відокремлене означення.

4. Речення Бережімо честь народу — найкоштовнішу перлину у своїй будові має.

А Відокремлену обставину.

Б Відокремлений додаток.

В Відокремлену прикладку.

Г Відокремлене означення.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила за підручником.

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити