Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 52. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень, їхнім місцем у реченні відповідно до означуваного слова; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені й невідокремлені означення, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими означеннями;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння трансформувати речення з відокремленими означеннями на речення з невідокремленими означеннями, правильно будувати речення з відокремленим і невідокремленим означенням;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу ознайомити восьмикласників із традиційною родинною обрядовістю.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами; інтонація речень з відокремленими й невідокремленими означеннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених означень в усному й писемному мовленні як засіб художнього зображення.

Міжпредметні зв'язки: відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій із відокремленими в текстах наукового стилю (історія, література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

► Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Проаналізувати речення з виділеними відокремленими членами. Звернути увагу на розділові знаки. Визначити, до якого слова в реченні належать відокремлені члени і на яке питання відповідають.

Етнографічні матеріали свідчать, що в усіх місцевостях України велика увага приділялася традиційним звичаям та обрядам, пов’язаним із народженням дитини. Згідно з народними віруваннями, дотримання і виконання відповідних звичаєвих настанов і обрядів — необхідна передумова успішного народження, здоров’я і благополуччя матері, дитини і щасливої їхньої долі.

Цей комплекс обрядовості, описаний відомими фольклористами, поділяють на чотири групи: допологові звичаї та обряди, власне пологи; післяпологові обрядові дії, що знаменують «приєднання» дитини до сім’ї, роду, громади.

Допологові обряди, охоплені ритуальними, магічними діями та звичаями, виконувалися вже під час весілля і спрямовувалися на забезпечення плодючості подружжя, народження синів (розплітання коси молодої хлопчиком).

Духовно багаті, сповнені почуттям любові, молодята намагалися якомога довше приховувати вагітність від сторонніх. Жінці, яка чекала дитину, радили уникати зустрічей з каліками, хворими, непривабливими на вигляд людьми і взагалі поганих вражень, щоб це не передалося дитині, не вплинуло на фізичний розвиток плода — такого беззахисного, вразливого до чужого ока. Вона не повинна була дивитися на вогонь і померлого, бити тварин, брати щось чуже, сердитися, сваритися, гніватися та ін. Уважалося, що поведінка матері, її психологічний стан безпосередньо впливають на здоров’я, розвиток, формування характеру і зовнішності дитини ще до її народження.

Робота з теоретичним матеріалом підручника

Практична робота

Дослідження-відновлення

► Відновити речення, уставляючи з довідки відокремлені означення. Народження дитини супроводжувалося циклом звичаїв і обрядів. Поява

на світ нової людини — таїнство. Звичай велів не відмовляти вагітній жінці, коли вона попросить щось допомогти чи позичити. Рекомендації, обереги, норми поведінки вагітної ґрунтувалися переважно на народному досвіді.

Довідка: збережених у народному побуті України ще з давніх-давен; велике і незвичайне; започаткований нашими далекими пращурами; раціональному, мудрому.

Дослідження-трансформація

► Трансформувати речення так, щоб виділені означення виконувати роль відокремлених.

1. Білу, кремову й червону троянду я зрізав без жалю і вагань (За М. Рильським). 2. Закоханий у лілею нарцис дививсь на неї, в’янув, тлів. 3. Такий співучий, проворненький чижик весною все собі скакав. 4. Веселка була схожа на дбайливо розмальовану дугу. 5. Прибита росою курява, оксамитом укривала дорогу. 6. Важкі і добрі руки тата ось на фото тримають мене. 7. Ожила вся прозора й молода вода.

Коментоване письмо

► Записати під диктовку текст, коментуючи орфограми й пунктограми. Виконати синтаксичний розбір виділених речень (підкреслити головні й другорядні члени, надписати частини мови, дати загальну характеристику (усно) усьому реченню.

Підібрати ім’я новонародженому маляті — справа непроста. Адже ім’я людини, дібране абияк, може негативно позначитися на його долі. На вибір імені дитини впливають і традиції родини, і модні віяння, і релігійні погляди, вироблені багатьма поколіннями.

При виборі імені особливе значення має й пора року. Дітям, народженим узимку, треба давати м’які, співучі імена, щоб не посилювати суворість, закладену самою природою. Дітям, народженим навесні, — більш «жорсткі» (діти виявляють гнучкість у різних ситуаціях, але не мають бійцівських якостей). Це додасть їм упевненості в собі і буде захистом від життєвих негараздів, таких часом несподіваних.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Виконання вправи за підручником.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити матеріал §.

Скласти розповідь про дітей, які народжені влітку й восени, використовуючи відокремлені означення. Розповідь записати, підкреслити відокремлені означення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити