Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 53. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ, ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ

Мета:

✵ навчальна: сформувати в учнів поняття про конспект як один із видів самостійної роботи з літературою; ознайомити з його видами, робота над складанням конспекту науково-навчального тексту;

✵ розвивальна: розвивати вміння критично осмислювати прочитане, виділяти в ньому головне, ділити висловлювання на логіко-смислові частини, складати план, використовувати різні способи конспектування тощо;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу стимулювати активізацію пошуків нових оригінальних прочитань восьмикласниками тексту науково-навчального стилю.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

► Визначити тему й основну думку прочитаного тексту. З’ясувати, що виражає заголовок.

УКРАЇНСЬКІ ПРІЗВИЩА

Сучасне прізвище, як і повне офіційне найменування людини, що складається з імені, імені по батькові та прізвища, — явище нового часу. У минулі віки єдиних, уведених державою норм ідентифікації особи, не існувало, і в адміністративно-юридичній практиці для позначення людини використовували різноманітні мовні засоби. Уживались одночленні наймення, виражені індивідуальним ім’ям, патронімом або відтопонімічною назвою (Богдашко, Миклич, Охлоповський), двочленні, що найчастіше складались із християнського імені і патроніма або прізвиська (Гришко Шульжич, Маско Микитеня), тричленні, виражені християнським іменем, патронімом і прізвиськом (Максим Харитонович Гаркавий, Лука Григорович Губа) і описові назви (Тимко з Тернополя, Гаврило Маслов зять, Миско трубач пана Черленковского).

Деякі прізвища походять від жартівливих прізвиськ людей тієї чи іншої професії, ремесла. Просторічними кличками теслярів були первісно прізвища Дубогризенко, Короцюпенко, Корощупенко; мельників — Мукосієнко. Крупидеренко, Жорноклевенко; шевців — Тягнишкіра, Тягнишкура; різників — Козоріз, Козолуп; склярі — Шклобій, кушнірів — Кошкодав, паламарів — Заплюй-свічка тощо.

Народні назви співців і музикантів спричинились до появи прізвищ Кобзар, Кобзаренко, Співак, Скрипник, Скрипниченко, Дудик, Дудник, Цимбал, Цимбалюк та ін.; специфічну групу «музикальних» прізвищ становлять утворення на -іст, -ист (-іста, -нста): Басістий, Капелістий, Органістий, Гуслистий, Цимбаліст, Цимбаліста тощо.

В окрему групу виділяються прізвища, походження яких пов’язане із перебуванням їхніх перших носіїв у Запорізькій Січі: Запорожець, Запорожченко, Козак, Козачук, Козаченко, Січовик, Кошовий, Хорунжий, Хорунженко, Довбиш, Пушкар, Пушкаренко, Гармаш, Гармащук, Гармашенко та ін. Про часи Гетьманщини нагадують прізвища Гетьман, Сердюк («гетьманський охоронець»), назви народних месників дійшли до нашого часу у прізвищах Гайдамак, Гайдамака, Дейнека, Левенець.

Цікаву групу утворюють прізвища, які походять від назв коней та волів, володіння якими було настільки важливою обставиною селянського побуту, що характерне для тварини найменування за мастю чи якоюсь іншою ознакою односельці могли перенести на її господаря. Так виникли прізвища Сивокінь, Білокінь, Чорновіл, Рябовіл, Рябокінь, Чалий (оспіване в народній пісні «Ой був в Січі старий козак, на прозвище Чалий»), Багрій (від багрій «сіробурий віл»), Смаглій (від смаглій «віл майже чорної масті»), Мазій (від мазій «віл попелястого кольору»), Чубрій (від чубрій «віл зі жмутиком вовни між рогами»), Гулий («безрогий віл або корова»), Гнідий та ін. (Із часопису).

► Виділити мікротеми висловлювання. Скласти план. Стисло переказати кожен пункт плану.

Робота із частково заповненою схемою

► Розглянути схему. Назвати основні види конспекту. Сформулювати за аналогією до текстуального й вільного конспекту визначення змішаного

Текстуальний

Вільний

Змішаний

Послідовний виклад основних думок тексту словами автора

Послідовний виклад основних думок тексту своїми словами

...

♦ Яка основна функція конспекту?

♦ Чи часто доводиться вам складати конспекти?

ІІІ. САМОСТІЙНЕ СКЛАДАННЯ КОНСПЕКТУ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ

► Прочитати мовчки текст. Визначити його стильову належність. Дослідити, що виражає заголовок: тему чи основну думку. З’ясувати, які терміни вжито в тексті. Сформулювати їх визначення.

Додаток

АЛГОРИТМ

роботи над складанням конспекту


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити