Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 54. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОЗНАЧЕННЯХ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з основними способами відокремлення в реченні означень;

✵ розвивальна: сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити відокремлені означення в реченні, давати їм характеристику, пояснювати доцільність уживання коми в реченнях з означеннями, що стоять перед означуваним словом і після нього; удосконалити пунктуаційні вміння з уживання розділових знаків у реченнях з відокремленими означеннями; розвивати творчі вміння будувати речення з відокремленими означеннями, що мають різний спосіб морфологічного вираження;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до людини творчої праці.

Соціокультурна лінія: видатні особистості.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими членами.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з відокремленими означеннями; інтонування речень з відокремленими й невідокремленими означеннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених означень в усному й писемному мовленні як засіб художнього зображення.

Міжпредметні зв'язки: відокремлення як засіб художнього зображення (література); використання конструкцій із відокремленням у текстах наукового стилю (історія, географія, біологія, математика та ін.).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Знов той же Сфінкс, і знову він чекає розгадки...

Максим Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-бесіда

♦ Який другорядний член речення називаємо означенням?

♦ За яких умов означення може відокремлюватися в реченні?

Пошукова робота

► Прочитати мовчки текст. Визначити стиль мовлення. Розставити пропущені розділові знаки. Знайти в реченнях означення й дати їм характеристику.

Як же вчені прочитали єгипетські ієрогліфи? З порівняння знаків уміщених у картушах [овальних рамках] та власних імен з грецького тексту і почалися пошуки ключа до єгипетських ієрогліфів. Шампольон виписує вміщені в картушах імена. Дослідник розглядає одержані нещодавно з Єгипту таблиці з намальованими на них ієрогліфами. йому надіслали копії написів викарбуваних на стінках храму Рамсеса II. Цей храм побудований за тисячоліття до приходу в Єгипет Олександра Македонського (За П. Утевською).

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

► Користуючись схемою, складіть усне повідомлення про умови відокремлення означень у реченні.

Умови відокремлення означень

Узгоджені означення відокремлюються, якщо:

Неузгоджені означення відокремлюються, якщо:

вони поширені й належать до означуваного слова

вони стоять поряд із узгодженими означеннями

мають додатковий обставинний відтінок і стоять перед означуваним словом

вони поширені і стоять після означуваного слова

два і більше означень стоять після означуваного слова, перед яким уже є означення

вони належать до особового займенника

V. УСВІДОМЛЕННЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ

Пояснювальний диктант

► Записати речення. Пояснити умови відокремлення означень, скориставшись схемою. Проаналізувати, за яких умов означення, що стоїть перед означуваним словом, відокремлюється, а за яких — ні.

Найдавніші тексти, створені приблизно за три тисячоріччя до нової ери, належать до єгипетської епохи. Ієрогліфи Єгипту — ці малюнкові знаки, зображені в текстах вельмож Давнього Царства й написані на пірамідах, довгий час здавалися таємницею. Багато століть билися вчені над розв’язанням загадки письма Давнього Єгипту. У 1822 році Франсуа Шампольон робить доповідь на засіданні Паризької академії про дешифрування ієрогліфів. Цей день став днем народження науки єгиптології.

Минуло півтора століття із часу її появи. Однак не всі ієрогліфічні тексти країни пірамід, досліджувані єгиптологами, прочитані й зрозумілі до кінця! Значення багатьох із них визначені поки лише приблизно.

► Пояснити вживання коми в реченнях з відокремленим означенням, вираженим дієприкметниковим зворотом.

Завдання-трансформація

► Перебудувати речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими.

Кожен відвідувач Єгипту з цікавістю розглядав красиві ієрогліфи, Вони були висічені на стінах храмів, на колонах, на великих статуях. Малюнки людей, тварин і птахів, рослини, що були зображені в ієрогліфах, були напрочуд точними. Всі милувалися ними, але ніхто не міг їх прочитати (За П. Утевською).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити правила за підручником.

З підручника історії виписати приклади речень з відокремленими означеннями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити