Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 58. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з відокремленими додатками, їхнім місцем у реченні, умовами відокремлення;

✵ розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені додатки, давати їм характеристику, правильно інтонувати речення з відокремленими додатками, розставляти розділові знаки; розвивати творчі вміння конструювати речення з відокремленими додатками;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти свідомому розвиткові наукового світогляду учнів.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими додатками.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з відокремленим додатком; інтонація речень з відокремленим додатком.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених додатків в усному й писемному мовленні.

Соціокультурна лінія: крилаті слова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу.

Г. Сковорода

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Незакінчене речення

♦ Відокремлені члени речення — це...

♦ Відокремлюватися можуть...

♦ Додаток — це другорядний член речення, що ...

ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ

Колективне опрацювання опорної схеми

► За допомогою схеми скласти повідомлення про відокремлені додатки: на які запитання відповідає, що позначає, чим виражається.

Відокремлені додатки

Відокремлені додатки мають значення виключення, включення, заміщення, доповнення; уточнюють, обмежують сказане в основній частині речення

Відповідають на запитання непрямих відмінків

Виражаються іменником або займенником із залежними словами

Починаються словами крім, замість, за винятком, опріч, окрім, наприклад, навіть, включаючи, зокрема, особливо:

► Опрацювати теоретичний матеріал підручника, зробити висновок про розділові знаки, що вживаються в реченнях з відокремленими додатками.

Лінгвістичне дослідження

► Прочитати текст. Знайти відокремлені додатки, дати їм характеристику. Пояснити вживання розділових знаків.

У листі до чеського славіста Адольфа Патери визначний лінгвіст нашої країни і всього слов’янства Олександр Опанасович Потебня писав: «Обставини мого життя зумовили те, що в науковій моїй роботі вихідним пунктом моїм, за винятком інших досліджень, була українська мова й українська народна словесність. Якби цей вихідний пункт і пов’язане з ним почуття, окрім відповідальності, не були мені дані, і якби я виріс поза зв’язком з легендою, то, здається мені, вряд чи я став займатися наукою».

Пояснювальний диктант

► Переписати, розставляючи пропущені розділові знаки. Пояснити умови відокремлення додатків.

1. Згадаймо великих людей знемагаючих у рабстві своїх язиків хоча б знаменитого полководця Олександра Македонського. 2. Пробувати все сказати однаково що силкуватись перелічити зірки в небі над нашими селами хоча б тільки над Веселим Полем Веселим Ланом Веселою Дібровою Веселою Долиною Веселим Хутором Веселими Горами Веселим Кутом Веселим Гаєм Веселим Яром (За Є. Гуцалом). 3. Той вершник зветься Іскрою Іваном. йому сьогодні тяжче ніж кому (Л. Костенко).

Моделювання-відновлення

► Скласти та записати речення із поданими відокремленими додатками. Зразок: Запроси на день народження однокласників, ХОЧ би й Сергія та Ігоря.

...хай би й Оксану. ... хоч би й з Олегом. ... хай і з учителем.

Творче конструювання

► З кожної пари речень утворити одне просте, ускладнене відокремленим додатком. Утворені речення записати, обґрунтувати вживання розділових знаків.

1. Ніхто не розрадить тебе в біді. Тільки вірний друг розрадить. 2. Уважним потрібно бути для всіх. Приділяти увагу слід старим і дітям. 3. Школярі охоче опановують комп’ютерну грамоту. І учні молодших класів опановують також.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Завдання-реконструкція

► Відновити речення, доповнивши їх відокремленими додатками. Речення записати, обґрунтувати вживання розділових знаків.

1. У музеї ми зацікавились козацькими клейнодами, особливо ... 2. Атрибути влади на Січі добре збереглися, за винятком ... 3. Нам довелось, замість ..., оглянути майстерно зроблений макет. 4. Поряд з ..., нас захопила майстерність оздоблення коштовних реліквій.

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити теоретичний матеріал підручника.

► З підручника географії, біології та ін. виписати п’ять речень з відокремленими додатками. Обґрунтувати вживання розділових знаків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити