Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 59. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення, ознайомити з основними способами відокремлення обставин, їхнім місцем у реченні;

✵ розвивальна: формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені обставини, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленнями, редагувати речення з дієприслівниковими зворотами; розвивати вміння трансформувати речення з однорідними членами в речення з відокремленою обставиною, правильно будувати речення з відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до митців українського слова.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими обставинами.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень та їх інтонація з відокремленими обставинами; синоніміка простих речень з відокремленою обставиною.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених обставин в усному й писемному мовленні.

Соціокультурна лінія: відомі постаті України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю!

Остап Вишня

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-бесіда

♦ Який другорядний член речення називаємо обставиною?

♦ Які види обставин ви знаєте?

♦ Чи завжди обставини, виражені дієприслівниковим зворотом, відокремлюються?

♦ Чим відрізняються відокремлені обставини від невідокремленних. Дослідження-аналіз

► Переписати речення, підкреслити відокремлені обставини. Визначити, до яких слів у реченнях вони належать.

Широкий Дніпр не гомонить: розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря відпочить. Перебендя старий, сліпий.. заспіває та згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче. Сліпий старець, сумуючи, співає під тином... (З тв. Т. Шевченка)

ІV. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ

Колективне опрацювання опорної схеми

► За допомогою схеми скласти повідомлення про відокремлені обставини: на які запитання відповідають, що позначають, чим виражаються.

Відокремлені обставини

Відокремлені обставини містять додаткове повідомлення, виражають часові, причинові, допустові й інші значення

Виражаються:

дієприслівниковим зворотом, незалежно від позиції в реченні


одиничними дієприслівниками (означають додаткову дію, час, умову, причину)


іменниками з прийменниками

► Опрацювати теоретичний матеріал підручника, зробити висновок про розділові знаки, що вживаються в реченнях з відокремленими обставинами.

Лінгвістичне спостереження з елементами міркування

► Прочитати виразно текст. Дібрати заголовок. Визначити тип і стиль мовлення. Знайти в тексті речення з відокремленими обставинами.

Т. Шевченко з’явився в моєму житті, коли я була маленькою. Читаючи твори великого поета, переконувалася, що Тарас Шевченко — незвичайна людина. Ставши для мене духовним наставником, я відчувала його любов до рідного краю, вболівання за долю українського народу, ненависть до гноблення. «Кобзар» Т. Шевченка, відкриваючи переді мною картини кріпацького життя, викликав сльози співчуття. Саме тут, у книжці, я побачила трагедію українського народу з його прагненням до свободи.

Твори поета легко зрозуміти, бо в кожному можна відчути часточку Кобзаревої душі. Затамувавши подих, читала баладу «Причинна», уявляючи, як «реве та стогне Дніпр широкий...», місячну буряну ніч, чула крики сичів і бачила змучену чеканнями дівчину. Вона, загубивши найдорожче у своєму житті — коханого — страждає, втративши сенс життя. Героїня, залишившись наодинці зі своїм горем, постає перед нами безсилою, тендітною, ніжною істотою. У цій баладі відчувається фольклорний тип мислення Шевченка, тісний зв’язок з народом (Анастасія Кириченко).

► Виписати речення з відокремленими обставинами. Зробити висновок про їхню стилістичну роль у мовленні. Пояснити наявні розділові знаки.

Пояснювальний диктант

► Записати речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Відокремлені обставини підкреслити. Скориставшись схемою, пояснити умови відокремлення.

Аж гульк — з Дніпра повиринали малії діти сміючись. Защебетав жайворонок угору летючи; закувала зозуленька на дубі сидячи. Закрякали чорні круки виймаючи очі. Замовк кобзар сумуючи: щось руки не грають. Та й заплакав сіромаха на кий похилившись. Подивись тепер на матір, на всю Вкраїну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала долю (За тв. Т. Шевченка).

V. ПІДСУМОК УРОКУ

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Вивчити теоретичний матеріал за підручником.

► Виписати з підручника літератури 5-6 речень з відокремленими обставинами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити