Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ІНТЕРВ'Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про особливості побудови усного повідомлення; повторити й узагальнити їхні знання про стилі мовлення, зокрема публіцистичний; ознайомити учнів із жанрами публіцистичного стилю, зокрема інтерв'ю, його структурою й вимогами до складання;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння аналізувати текст, визначати стиль, тип мовлення, тему, основну думку, доводити свою думку; розвивати вміння самостійно складати усне повідомлення журналістського жанру, застосовуючи різні мисленєві операції, поглибити знання учнів зі стилістики, культури усного й писемного мовлення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховати повагу до людей та їхніх здобутків.

Соціокультурна лінія: відомі українці.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Треба знати, що де казати.

Народна творчість

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-бесіда

♦ Які ви знаєте стилі мовлення?

♦ Яким стилем найчастіше послуговуються на радіо й телебаченні?

♦ Де ще можна застосовувати цей стиль?

♦ Як досягти вмінь невимушеного спілкування?

ІV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Колективна робота з текстом

► Прочитати текст. Визначити стиль. Аргументувати свою думку. У яких джерелах може бути використаний текст? Чому ви так уважаєте?

У січні 1861 року відбулася незвичайна подія в житті української інтелігенції. На полицях книжкових магазинів Петербурга з’явився новий часопис «Основа». Це був перший випуск українського журналу. Видавали його відомі представники української інтелігенції Володимир Білозерський, Пантелеймон Куліш, Микола Костомаров. Часопис проіснував лише з січня 1861 року до жовтня 1862 року. Утім, він залишив помітний слід в історії української культури.

На сторінках «Основи» друкували свої твори рідною мовою вітчизняні письменники, історики, лінгвісти, етнографи, фольклористи. Безпосередню участь у підготовці видань журналу брав і Тарас Шевченко, Він був щиро радий цій події. Твори поета друкувалися практично в усіх номерах, що надавало певної ваги й авторитету «Основі».

Журнал «Основа» був провідним органом серед періодичних політичних і літературно-критичних видань України. Журнал послідовно відстоював національні права українського народу, котрий має свою територію, історію, культуру, літературу, мову, а значить, і широкі можливості для подальшого розвитку. Художню частину часопису становили твори Марка Вовчка, Ганни Барвінок, Леоніда Глібова, Пантелеймона Куліша та інших (За Н. Руденко).

► Про що йдеться в тексті?

► Доберіть до нього заголовок. Обґрунтуйте свій вибір.

► Виразно прочитайте текст, доведіть, що він належить до публіцистичного стилю мовлення.

► Розкрийте такі положення:

♦ комунікативний намір автора;

♦ тема, ідея (основна думка) тексту;

♦ сфера спілкування (масова комунікація);

♦ функція мови (інформативно-впливова)

♦ специфічні (відмінні) ознаки стилю, використовувані в тексті;

♦ жанр, у якому написано текст;

♦ спосіб викладу інформації (емоційний);

♦ основний тип мовлення (розповідь).

► Назвати основні ознаки текстів публіцистичного стилю. Перевірити себе за підручником.

Робота з таблицею (в підручнику)

► Розглянути таблицю. Побудувати висловлювання про особливості текстів публіцистичного стилю.

Бесіда за таблицею

♦ Назвати основні ознаки (інформативність, фактичність, логічність, образність, відвертість) і жанри публіцистичного стилю (лист у газету, фейлетон, інтерв’ю, репортаж, нарис, стаття, допис; радіо-, кіно-, телепубліцистика тощо).

♦ Який жанр публіцистичного стилю називаємо інтерв’ю? Як ви розумієте його значення?

Робота зі словником

Інтерв'ю — бесіда з особою, побудована у формі запитань і відповідей і призначена для поширення в пресі, на радіо і телебаченні.

♦ Прочитати матеріал з «Вікіпедії» — вільної енциклопедії про інтерв’ю [https://uk.wikipedia.org/...]. Дати відповіді на запитання:

♦ Хто повинен брати участь в інтерв’ю?

♦ Хто може бути співрозмовником журналіста?

Творче конструювання

► Дібрати до слова «інтерв’ю» спільнокореневі слова. Увести їх у речення (інтерв’ювати, інтерв’ювання, інтерв’юер, інтерв’юйований).

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати матеріали для інтерв’ю.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити