Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 35. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: ознайомити учнів із поняттям про однорідні й неоднорідні означення, сформувати загальнопізнавльні вміння знаходити однорідні й неоднорідні означення, з'ясовувати їхню роль у реченні; правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними й неоднорідними означеннями;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння складати речення з однорідними й неоднорідними означеннями та використовувати їх в усному та писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати патріотичні почуття, розвивати увагу, уяву, образне мислення й пам'ять.

Правопис: кома між однорідними означеннями.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з однорідними й неоднорідними означеннями та дотримання інтонації.

✵ Текст (риторичний аспект): використання однорідних і неоднорідних означень у текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв'язки: однорідні й неоднорідні означення як засіб художньої виразності (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вступне слово вчителя

Дослідження-узагальнення

► Прочитати подані речення, підкреслити в них однорідні члени. Пояснити вживання розділових знаків. Визначити, чи будуть однорідними виділені слова. Свою думку аргументувати.

1. Вечір непомітно переходив у вологу, росяну ніч (Л. Дмитерко). 2. Стояла тиха, місячна, літня ніч (І. Нечуй-Левицький). 3. За осокором виблискувало чисте плесо прозорої блакитної води. Великий строкатий дятел ударив дзьобом по стовбуру вільхи (Є. Гуцало).

Робота з підручником

Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. пошуково-вибіркова кодова робота

► Прочитати речення, знайти означення і визначити, у якому випадку вони однорідні, а в якому — неоднорідні. Записати номери речень у відповідну колонку таблиці.

Речення з однорідними означеннями

Речення з неоднорідними означеннями1. Давній і стійкий міфопоетичний образ дерева (ним пронизана релігійна й обрядова сфера життя наших предків) дає підстави припускати існування первісного міфу про створення світу Богом. 2. Мотив центру світу й центру роду яскраво відображений у колядках, українських обрядових піснях. 3. Чималий мисник осміхався здоровими полив’яними мисками. 4. У свідченнях чорноморських козаків докладно описується стародавній козацький спосіб лікування піснею. 5. На Закарпатті переважно співають коломийки, коротенькі однокуплетні жартівливі пісні. 6. Люблю низьке темно-сіре небо. 7. Сумно буває в темний, довгий, холодний вечір. 8. Круглі зелені широкі верхів’я вкривали ліс зверху.

Творча робота

► Опишіть, використовуючи однорідні і неоднорідні означення найулюбленіше місце літнього відпочинку. Речення (3-5) запишіть, підкресліть однорідні означення.

Попереджувальний диктант

СВЯЩЕННА РІКА

Дніпро — це священна й заповітна для українців ріка. Серед його глибоких лиманів, неозорих плавнів, підводних корчів і диких пагорбів міг плавати лише досвідчений плавець. Серед незліченних островів, дрімучих одвічних лісів, у безплідних спекотних полях, у безводних і диких степах козаки знаходили собі надійний притулок.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тестова робота

1. Укажіть речення з однорідними означеннями (окремі розділові знаки опущені).

А Небо високе-високе синє та холодне.

Б Зазеленів молодим зелом на лугах юний квітень, розписав навколо райдужні різнобарвні квіти.

В Коло хат зеленіють густі старі садки.

Г Поміж жовтими торішніми стеблинами пробиваються густими кущами молоді шпильки трави.

2. Укажіть речення з неоднорідними означеннями (окремі розділові знаки опущені).

А Білий кінь... дико звівся на задні ноги, біснувато стріляючи страшними кривавими очима.

Б В м’який теплий сум обгорнені всі враження, всі настрої поета.

В Тільки синиці посвистують та інколи прошелестить угорі невидима гайвороняча зграя.

Г Податливо, мов шматок мила, краялась на їхніх очах грубезна корабельна сталь.

3. Укажіть речення з однорідними означеннями (розділові знаки опущені).

А На цьому стовбурі велична крона, схожа на сильну суверенну державу. Б Розбудили мене буйні, бравурні звуки піаніно.

В Чумацькі мажари з кримською білою сіллю важко рухалися цим степом. Г Молоденький жовтавий грибок, схожий на грудочку старого масла, зібрав докупи всю сім’ю.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Бесіда

♦ Які означення називають однорідними?

♦ Коли означення є неоднорідними?

♦ Які розділові знаки ставлять при однорідних і неоднорідних означеннях?

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити