Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 63. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення; ознайомити з уточнювальними членами речення, їхніми видами та значенням, основними способами морфологічного вираження уточнювальних членів;

✵ розвивальна: розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти розділові знаки; розвивати творчі вміння правильно будувати речення з відокремленими уточнювальними членами;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до своєї історії.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими уточнювальними членами.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень та їх інтонація з відокремленими уточнювальними членами.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених уточнювальних членів речення в текстах різних стилів.

Соціокультурна лінія: відомі постаті України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Великий рух народний, піднятий Хмельницьким, дав новий лад усій східній Україні — Гетьманщині.

М. Грушевський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-бесіда

♦ З якою метою члени речення можуть відокремлюватися?

♦ Яку стилістичну роль виконують відокремлені члени речення?

♦ Як розділові знаки, окрім коми, ставимо при відокремлених членах речення?

IV. ЗАСВОЄННЯ НОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

► Розглянути таблицю. Скласти усне повідомлення про умови відокремлення уточнювальних членів речення.

Уточнювальні відокремлені члени

Обставини місця і часу

Додатки

Рідше: означення, обставини способу дії, підмети, присудки

виражені: іменниками; іменниками з числівниками

виражені: іменниками з прийменниками крім, понад, замість, за винятком, поряд з та ін.

виражені: іменниками зі словами особливо, навіть, переважно, зокрема, наприклад, у тому числі та ін.

V. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Лінгвістичне дослідження

► Прочитати речення, виділяючи інтонацією відокремлені уточнювальні члени речення. Визначити, які це члени речення.

1. Коло гаю, в чистім полі, на самій могилі, дві тополі високії одна одну хилить (Т. Шевченко). 2. У жнива, у день жаркий, після косовиці, ми збирали колоски стиглої пшениці (В. Шевчук). 3. Отже, село звалось Луговиця, або Бабине Щастя. (Ю. Олійник). 4. Се батько Пугач, старець, або дід кошовий (П. Куліш). 5. Палиця з мотузкою може бути батогом, а може луком, тобто зброєю (П. Гірник.) 6. Небо густо-густо червоне, аж сизе (В. Винниченко). 7. В цих степах небо чисте, аж сяюче. Золотим, аж темним, клубком спустився рій на одну з наших верб (О. Гончар).

Колективна робота з текстом (вибірковий диктант)

► Прочитати текст. Дібрати назву. Виписати з тексту речення з уточнювальними членами. Пояснити вживання розділових знаків, скориставшись матеріалом підручника.

Недалеко від міста Чигирина, над річкою Тясмином, під великим лісом притулився хутір Хмельницьких на ймення Суботів. Заснував його Богданів батько, Михайло. Ходили там табуни диких коней, сайгаків, турів. Далі, ближче до моря, випасали свої отари овець і табуни коней волохи, турки, татари.

Гарно було тут господарювати, але небезпечно. Михайло Хмельниченко поставив двір міцний, завів господарство, жив заможно, у достатках. З дітей один тільки син Богдан Зиновій виріс. Меткий хлопець удався, сильний, як вогонь, скорий, розумний і дотепний, сміливий і завзятий.

Підучивши вдома, батько послав Богданка в Галичину, в колегію. Там учив він, окрім різних предметів, найбільше латинської мови, бо нею тоді всяке діловодство велося по судах, по урядах (За М. Грушевським).

Дослідження-обґрунтування

► Списати, розставляючи розділові знаки при відокремлених уточнювальних членах речення.

Чудово було тут на Дніпрі! Широкий на кілька верстов розметнувся він спокійно плинучи під сонцем до моря. Святково мигтять чайки над небесночистою водяною рівниною, біліють парусники, снують шаланди, підходять плоти... Сила-силенна води чистої, свіжої, солодкої плине і плине кудись до моря. Багатий нею Дніпро. (О. Гончар)

► Схарактеризуйте відокремлені члени речення. Який член речення відокремлений? Чим він виражений? Пояснити причини відокремлення.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

З підручника літератури виписати 5-6 речень з уточнювальними членами речення. Вивчити теоретичні матеріали.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити