Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 64. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ Й УТОЧНЮВАЛЬНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про відокремлені й уточнювальні члени речення, основні способи їх морфологічного вираження;

✵ розвивальна: розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, пояснювати необхідність розділових знаків; розвивати творчі вміння правильно будувати речення з відокремленими й уточнювальними членами речення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до своєї історії.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Правопис: розділові знаки в реченнях з відокремленими й уточнювальними членами речення.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильне інтонування й побудова речень з відокремленими й уточнювальними членами.

✵ Текст (риторичний аспект): використання відокремлених й уточнювальних членів речення в текстах різних стилів.

Соціокультурна лінія: відомі постаті України.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Народ Шевченка не забуває і ніколи не забуде.

Поет живе в серцях свого народу.

М. Рильський

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Мозковий штурм

♦ Для чого служать у мові уточнювальні члени речення?

♦ Які є відокремлені уточнювальні члени речення?

♦ Чим бувають виражені уточнювальні члени речення?

IV. ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТВОРЧОГО ХАРАКТЕРУ

Диктант «Перевіряю себе»

► Записати під диктовку. Позначити в реченнях пунктограму «Кома при уточнювальних членах речення». Записане звірити з надрукованим. Обґрунтувати наявність розділових знаків.

1878 року тут, у Парижі, відбувся літературний конгрес. його душею були Віктор Гюго, Тургенєв та інші великі світочі духу. Уперше тоді тут, у столиці Франції, з уст благородного сина Росії Івана Тургенєва прозвучало на конгресі ім’я Тараса Шевченка. Сьогодні пам’ятник співцеві України стоїть тут-таки, в Парижі, на чудовому Сен-Жерменському бульварі. Від імені нашого народу я складаю за це щиру подяку Парижу і парижанам (За О. Гончаром).

Дослідження-обґрунтування

► Записати речення, правильно розставляючи розділові знаки. Обґрунтувати свій вибір. Визначити вид відокремлення.

1. Раділи люди встаючи. 2. Підеш собі зажурившись гаєм по долині. 3. Чи то недоля та неволя, чи то літа ті летячи розбили душу? 4. Умовк кобзар сумуючи. 5. Чайка скиглить літаючи. 6. Аж хвиля синяя реве і ревучи на той берег козака виносить. 7. І не зневіряймося роблячи добро. 8. У Києві на Подолі козаки гуляють. 9. Коло гаю в чистім полі на самій могилі дві тополі високії одна одну хилить. 10. Після великої зими за Катерини за цариці москаль ту викопав криницю. 11. А ви один до одного будьте ласкаві співчутливі прощаючи один одному (З тв. Т. Шевченка)

► Скориставшись алгоритмом (за підручником) зробіть синтаксичний розбір відокремлених членів речення.

Дослідження-відновлення

► Переписати, вставляючи на місці крапок дібрані з довідки уточнювальні обставини.

1. Другого дня ... наблизились наші подорожні до хутора (П. Куліш). 2. Заторгало щось сінешніми дверима ... (С. Васильченко). 3. В цей час тихо ... відчинилися двері (М. Стельмах). 4. Наступний день ... видався сонячний (Є. Гуцало). 3. Так і йдемо ... (Л. Костенко). 4. Небагато ... дозволили їм добути в кар’єрі вапна (М. Стельмах). 5. Робилося тепло ... (Панас Мирний). 6. І раптом з гурту ... мені у спину пролунав той сміх (Л. Костенко). 7. Над ставком широковидим ... там комар, славетний лицар, під листом зеленим жив (Б. Грінченко). 8. На території України сірі пацюки з’явилися порівняно недавно ... (З підруч.). 9. Раз на рік ... вовчиця народжує 5-6 сліпих, глухих, беззубих вовченят (З підруч.).

Довідка. На заході сонця; сильно, нетерпляче; по-злодійськи; субота; крізь горе навпрошки; лише п’ятнадцять тонн; аж жарко; десь позаду, звідти; посеред очеретів; на початку XVIII ст.; у середині березня або на початку квітня.

Творче конструювання

► Складіть і запишіть речення, використовуючи подані словосполучення як уточнювальні члени речення.

1) особливо вірші Тараса Шевченка;

2) переважно молодь;

3) під час канікул;

4) восени;

5) замість книжки;

6) окрім хлопців;

7) у неділю.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

► Спираючись на знання про відокремлені члени речення, скласти усне повідомлення. Навести приклади із вправ, виконаних на уроці.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Повторити теоретичний матеріал за підручником.

► Із «Енциклопедії для школяра» вибрати і записати 5-6 речень з відокремленими членами речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити