Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 65. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення; систематизувати знання про документ як основний носій офіційно-ділового стилю, з'ясувати реквізити протоколу та витягу з нього;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння аналізувати текст, сформувати вміння складати протокол та витяг до нього; розвивати культуру ділового мовлення та спілкування;

✵ виховна: виховувати ділові якості учнів.

Міжпредметні зв'язки: українська література, етика ділових відносин, культура мовлення.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь учнів.

Документація повинна бути обличчям вашим і вашої компанії.

С. П. Бибик

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

IV. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Протокол — це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань, зборів тощо. У протоколі відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, прийняті в результаті обговорення.

За обсягом інформації протоколи бувають трьох видів:

1) стислі (записуються питання, які обговорюються, прізвища доповідачів і виступаючих, прийняті рішення);

2) повні (стисло записуються виступи доповідачів, інших осіб, що беруть участь в обговоренні питання);

3) стенографічні (дослівно фіксується весь хід засідання).

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. За великої кількості присутніх (більше 10 осіб) робиться позначка цифрою. У цій частині подається порядок денний зборів з переліком питань, що розглядаються. Основний текст протоколу поділяється на частини, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить такі частини: »СЛУХАЛИ», «ВИСТУПИЛИ», «УХВАЛИЛИ». Ці слова треба писати великими літерами з нового рядка. Після них ставлять двокрапку. Кожний розділ пишеться з абзацу.

Важливо знати! Текст протоколу має бути точним і зрозумілим.

Текст протоколу викладають від третьої особи множини.

V. КОЛЕКТИВНА РОБОТА З ТЕКСТОМ-ЗРАЗКОМ

Дослідження-аналіз

► Прочитати зразок протоколу. Визначити його вступну й основну частини. Виокремити реквізити та звернути увагу на місце розташування кожного з них. Розказати, з якою метою складається протокол. Пригадати обов’язкові елементи цього документа.

ПРОТОКОЛ № 8

зборів учнівської ради загальноосвітньої школи № 5 м. Луцька

23 березня 2016 р. м. Херсон Голова — Борисевич Т.

Секретар — Завгородня Л.

Присутні: члени ради школи — 9 осіб (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про заходи щодо впорядкування та озеленення шкільного подвір’я. Доповідач — Каневський В.

2. Про підсумки конкурсу «Наша класна кімната».

Доповідач — Стрілець Т.

I. СЛУХАЛИ:

Інформацію Каневського Володимира про незадовільний стан шкільного подвір’я та необхідний обсяг робіт.

ВИСТУПИЛИ:

1. Міщенко Олег запропонував створити групи для впорядкування території шкільного подвір’я.

2. Кузьмін Олександр запропонував звернутися за необхідними до шкільного завгоспа за інструментами.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити графік робіт для впорядкування шкільного подвір’я та призначити відповідальним за виконання робіт Семенова Антона.

2. Сформувати групи учнів для облаштування шкільного подвір’я.

II. СЛУХАЛИ:

Інформацію Стрілець Тетяну про підсумки конкурсу «Наша класна кімната». ВИСТУПИЛИ:

1. Юхимчук Євген із пропозицією затвердити список переможців конкурсу.

2. Маліцький Василь запропонував звернутися до адміністрації школи з проханням нагородити учнів 8-А класу поїздкою до м. Києва.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити список переможців конкурсу «Наша класна кімната.

2. Просити адміністрацію школи нагородити учнів 8-А класу поїздкою до м. Києва.

Голова зборів  /Підпис/ Т. Борисевич

Секретар  /Підпис/ Л. Завгородня

Робота над складанням протоколу

► Уявіть, що ви берете участь у зборах учнівського самоврядування. Яке питання ви запропонували б до порядку денного цього зібрання?

► Дотримуючись основних вимог, скласти протоколи за варіантами відповідно до порядку денного.

Варіант 1

1. Проведення в школі конкурсу естрадної пісні

Варіант 2

1. Учнівське самоврядування: стан і перспективи

Творче конструювання

► Складіть витяг із протоколу на одну з уявних ситуацій; а) збори учнів класу, на яких обговорювалися важливі питання шкільного життя; б) конференція юних математиків (біологів); в) засідання спортивного комітету школи.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити