Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: повторити, узагальнити й провести корекцію знань учнів з розділу «Синтаксис. Пунктуація»;

✵ розвивальна: розвивати пізнавальний інтерес, вміння послуговуватися здобутими знаннями в усному і писемному мовленні; логічне мислення, пам'ять, увагу;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття гордості за себе і за свій народ.

Соціокультурна лінія: ми — українці.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань.

У кожної людини є свої зорі. І до чого тяжіє вона, неодмінно до цього прийде.

А. Екзюпері

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВ

Доведи свої знання (робота в групах)

► Об’єднавшись у групи, складіть усне повідомлення за визначеною темою, проілюструвавши прикладами з художньої літератури. До кожного із повідомлень складіть схему, репрезентувавши її перед учнями класу.

1. Розділ «Синтаксис і пунктуація». Що він вивчає?

2. Словосполучення: будова, види за способом вираження головного слова, граматичні зв’язки і відношення між словами в словосполученні.

3. Речення: за метою висловлювання, порядок слів у реченні, двоскладні й односкладні, прості й складні речення.

4. Засоби вираження підмета і присудка в реченні.

5. Другорядні члени речення.

6. Означення (узгоджене й неузгоджене). Прикладка як різновид означення.

7. Додаток: прямий і непрямий.

8. Обставини. Види обставин.

9. Односкладне речення. Типи односкладних речень.

10. Повні і неповні речення. Розділові знаки в неповному реченні.

11. Ускладнені прості речення. Розділові знаки.

12. Відокремлені уточнювальні члени речення. Розділові знаки.

Дослідження-спостереження

► Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Переказати текст, дотримуючись послідовності викладення думок. Виловити свою думку щодо прочитаного. Вибрати з тексту речення, що стосується вашого повідомлення. Поколінню, що переступає рубіж третього тисячоліття, випала щаслива нагода, хай умоглядно, але все ж відчути себе причетними до таких грандіозних історичних перетворень, як зміна епохи... Звісно, наївно чекати від віку якихось несподіваних нововведень, покликаних змінити життя чи тішити себе надією на раптовий наплив добрих див. Мова тут про інше: волею долі, свідомо чи несвідомо, нам дано відчути саму атмосферу цього незвичного часу. Об’єктивна реальність мимохіть заполонює свідомість уявленнями масштабними — від прадавнини до неозорого майбутнього.

Не претендуючи на всезагальність, висловлюю припущення, що більшість нині сущих певним чином реалізує своє минуле, покладаючи привабливі сподівання на грядуще. Безперечно, кожному хочеться мати у своїх активах якомога більше добрих справ. Підсумовують прожите люди, зводять надбання і втрати народи, нації. Молодою країною вступає на неоглядну путь майбутніх віків незалежна країна — Україна. Плани у неї — величні! Підстави тому — велична історія! Безумовно, в душі свідомих патріотів так карбувалася історія України (За І. Шаровим).

Перевіряю себе

► Проаналізувати речення. Вибрати із двох варіантів правильний. Обґрунтувати свій вибір. Пояснити умови вживання розділових знаків.

Отут душа моя, сліпа й зухвала, рости повинна в сивій материнці

Отут душа моя сліпа й зухвала рости повинна в сивій материнці

Я кланяюсь народу-сівачу, його святині — пісні незабутій

Я кланяюсь народу-сівачу, його святині пісні незабутій

Хто б щиру працю положив, не боячися ворогів і не ждучи за подвиг благородний плати!

Хто б щиру працю положив не боячися ворогів і не ждучи за подвиг благородний плати!

Гірше не бува, аніж докору людського слова

Гірше не бува аніж докору людського слова.

Я в серці, на самім денці, сховаю печаль свою

Я в серці на самім денці сховаю печаль свою

Нерівня душ це гірше, ніж майна!

Нерівня душ це гірше ніж майна!

Мій синку, ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав!

Мій синку ти би менш балакав, сам над собою менше плакав, на долю менше нарікав!

Майбутнє, зрештою, залежатиме від рівня духовності людини, від рівня її моральності...

Майбутнє зрештою залежатиме від рівня духовності людини, від рівня її моральності

Ось послухайте, будь ласка, ми про себе склали казку

Ось послухайте будь ласка ми про себе склали казку

Іван — тепер це вже був Іван Микитович — змужнів, постаршав

Іван — тепер це вже був Іван Микитович — змужнів, постаршав

Творче конструювання

► Скласти твір-мініатюру «Радість од краси — ось найвища мудрість життя». Увести до тексту відокремлені члени речення та відокремлені уточнювальні члени речення.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Скласти усне повідомлення про свої успіхи в навчанні «Згаяного часу не наздоженеш».Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити